803.851

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Megforgatott világmegforgatók

A magyar népi kollégiumi mozgalom ismeretlen dokumentumai

Szerkesztő

Kiadó: Politikatörténeti Alapítvány
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 609 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-04-4393-7
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Előszó

1939-ben, mikor megalakult a Parasztfőiskolások Közössége, majd azt követően rövidesen létrejött a Bolyai-, majd a Györffy-kollégium, az ország a nagybirtokrendszer szorításában élt, s egy... Tovább

Tartalom

Bevezető3
Szerkesztői tájékoztató7
A Bolyai- és a Györffy-kollégium9
1994. február 4. Boros Lajos első Bolyai-kollégiumi igazgató visszaemlékező levele egykori kollégista társának, Pál Józsefnek a kezdetekről9
1941. november 1. Bejegyzés a Bolyai-kollégium naposkönyvébe a halottak napi függetlenségi és béketüntetésről12
1942. február. Bolyai-Györffy-kollégiumi naposkönyvrészletek a Soli Deo Gloria református diákszövetség munkás-paraszt-értelmiségi egyesületközi találkozójáról12
1942. február 27. A Györffy István Kollégium alakuló közgyűlése13
1942. március. Györffy-kollégiumi naposkönyvrészletek19
1942. szeptember 23. Turul Szolgálati Jegy a Györffy-kollégista Szibés-tagok mozgósítására19
1942. november 16. Veres Péter vezető előadása a Györffy-kollégium ballada estjén20
1943. március-május. Györffy-kollégiumi naposkönyvrészletek23
1943. július 29. Nagy Ferenc levele Kardos Lászlóhoz a Györffy István Kollégium tájékoztatójának publikálása tárgyában24
1943. szeptember 3. Dr. Szekeres János egykori Turul szövetségi országos vezér levele Zsindely Ferencnének, a GYIK Pártfogó Testület tagjának a Bolyai-kollégium gazdasági megalapozásáról24
1943. október 13. Vörös Vince parasztszövetségi szakosztályvezető levele Kardos Lászlónak a falusi nép nevelése tárgyában25
1944. február-március. Györffy-kollégiumi naposkönyvrészletek26
1944. március 22. A GYIK Pártfogó Testülete elnökének körlevele a közgyűlés tagjaihoz a KIE-be való belépés megszavazása tárgyában27
1944. március 22. A GYIK Pártfogó Testületének elnöke a kollégium felvételét kéri a Keresztyén Ifjúsági Egyesületbe27
1944. június 12. A Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége levele Mester Miklós államtitkárnak, a GYIK miniszteri biztosának a Györffy-kollégium KIE-be való betagolása tárgyában28
1944. október 19. A Nemzeti Bank elnökének válaszlevele Mester Miklós államtitkár GYIK miniszteri biztosnak a kollégium támogatása ügyében29
1944. december 6. A partizánbevetésre készülő Györffy Sándor egykorú naplójegyzete29
1945. április 26. A Györffy-kollégisták anyagi segélyezésének ügye a Nemzeti Parasztpárt Intéző Bizottságának ülésén31
1945. június 4. Nagy Ferenc kisgazdapárti vezető felszólalása a Györffy-kollégium kongresszusának záró ünnepségén32
1945. június 5. Kovács Imre megjegyzései Rákosi Mátyás Györffy-kollégiumban elhangzott beszédéről a Nemzeti Parasztpárt Intéző Bizottságának és Felügyelő Bizottságának együttes ülésén33
1945. július 12. Szabó Zoltán MADISZ elnök tájékoztatója a szövetség és a Györffy-kollégisták együttműködéséről a MADISZ központi vezetőségi értekezletén34
1945. augusztus 20. A Györffy-kollégium ügye a MADISZ kommunista aktívájának ülésén35
1945. október 13. A Györffy-kollégisták ügye az MKP Ifjúsági Titkárságának ülésén35
1945. augusztus 7. A Györffy István Kollégium kérelme az Ideiglenes Nemzeti Kormányhoz 50 000 000 Pengő segély ügyében36
1945. október 10. Kardos László levele Teleki Géza gróf vallás- és közoktatásügyi minniszternek a Györffy-kollégium segélyezése tárgyában40
1945. november 30. A Györffy-kollégium gyorssegély iránti kérelme Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszterhez41
1945. december 22. Minisztertanácsi előterjesztés a Györffy István Kollégium 150 000 000 pengős segélye tárgyában42
1946. február 18. A GYIK igazgatója a VKM és a Györffy-kollégium között létesítendő megállapodás tervezetének módosítását kéri Keresztury Dezső minisztertől43
1946. április 24. Sipos Gyula vitája Kovács Imrével a Nemzeti Parasztpárt Politikai Bizottságának ülésén44
1946. április 16. A Petőfi-kollégium ügye a Nemzeti Parasztpárt Politikai Bizottságának ülésén44
1946. július 10. Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter felszólalása a GYIK évzáró ünnepségén45
1946. augusztus 30. A Györffy-kollégista PB-tagok fegyelmi ügye a Nemzeti Parasztpárt parlamenti képviselői csoportjának és a párt paraszt képviselőinek együttes ülésén47
1946. szeptember 3-4. A Györffy-kollégisták ügye a Nemzeti Parasztpárt Politikai Bizottságának és parasztképviselőinek együttes ülésén48
1946. szeptember 17. A Györffy-kollégista PB-tagok fegyelmi ügye a Nemzeti Parasztpárt Politikai Bizottságának ülésén56
1948. március 3. Kardos László levele 35 Györffy-kollégista párttaggá válása ügyében az MKP Központi Vezetőségének58
1948. március 6. A GYIK önfeloszlató rendkívüli kollégiumi közgyűlése59
1948. március 6. A GYIK önfeloszlató közgyűlése által Györffy-kollégistáknak minősített személyek64
1948. március 15. A Györffy-kollégisták diplomája65
A népi kollégiumi mozgalom életre hívása és fejlődése a NÉKOSZ-autonómia fenyegtettsége66
1946. július 5. A Györffy István Kollégium közgyűlésének határozata a NÉKOSZ megalakításáról66
1946. augusztus 30. A NÉKOSZ első rendes közgyűlése67
1946. szeptember 2. A NÉKOSZ vezetősége a szövetség alapszabályának elfogadását kéri Rajk László belügyminisztertől68
1946. szeptember 9. A belügyminiszter bejelentése a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége megalakulásáról68
1946. szeptember 12. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság válaszlevele Rajk László belügyminiszternek a NÉKOSZ működésének jóváhagyása tárgyában70
1946. szeptember 3. A pécsi tankerületi főigazgató felterjesztése a kultuszminiszterhez a népi kollégiumok felügyelete tárgyában70
1946. szeptember. A VKM III. b. osztályának álláspontja a népi kollégiumok felügyeletéről71
1946. szeptember 6. Mindszenty József hercegprímás és a katolikus püspöki kar állásfoglalása a NÉKOSZ-ról a püspöki kar konferenciáján72
1946. október. Nonn György MADISZ főtitkár a NÉKOSZ egyetemi szerepéről az MKP KV Ifjúsági Titkárságán tartott beszámolójában72
1946. december 5. Beszámoló és vita a NÉKOSZ-ról az MKP Ifjúsági Titkárságának ülésén73
1947. január 10. Orbán László megállapítása a NÉKOSZ egyetemi munkájáról az Ifjúsági Titkárság jelentésének MKP KV szervező bizottsági vitáján76
1947. január. Az MKP KV Ifjúsági Titkárságának jelentése a NÉKOSZ-ról a párt Szervező Bizottsága számára77
1947. május A NÉKOSZ vezető testületének tervezete a Vasvári Pál Akadémia felállítására az MKP PB-nek77
1947. november. A NÉKOSZ javaslata a Vasvári Pál Akadémia tagságára az MKP PB-nek80
1947. június 1. Pécsi János SZIT elnökségi tag jelentése a pápai népi kollégiumról az MKP Ifjúsági Titkárságának80
1947. szeptember 12. A NÉKOSZ rendkívüli közgyűlése81
1947. október 3. Kommunista ifjúsági vezetők megállapítása a NÉKOSZ-ról a Farkas Mihállyal és Szirmai Istvánnal történt értekezésük kapcsán82
1947. november 7. A TIOSZ otthonok országos igazgatói értekezlete a NÉKOSZ-ról82
1947. november. A Györffy-kollégium vezetőségének bírálata a NÉKOSZ tevékenységéről83
1947. december. Balyó Mária osztályvezető jelentése a NÉKOSZ kádermunkájáról az MKP Ifjúsági Titkárságának85
1947. december. A NÉKOSZ karácsonyi könyvgyűjtő mozgalma86
1947. december. Az MKP KV Ifjúsági Titkárságának 1947-es jelentése a NÉKOSZ-ról a párt Szervező Bizottságának87
1948. január. Az MKP KV Ifjúsági Bizottságának javaslata az 1948. március 15-i budapesti ünnepség megrendezésére a párt Szervező Bizottságának88
1948. január 9. A NÉKOSZ ügye az MKP KV Ifjúsági Titkárságának ülésén90
1948. január. Kardos László jelentése a NÉKOSZ országos vezetői között támadt konfliktusról91
1948. január 15. Az MKP PB határozata a NÉKOSZ ügyében93
1948. február 7. A NÉKOSZ és a Diákszövetség kapcsolatának vitája az MKP KV Ifjúsági Bizottságának ülésén93
1948. február 19. Az MKP Szervező Bizottságának javaslata a PB számára a NÉKOSZ-ban dolgozó MKP-tagok pártirányításának megjavítására94
1948. február 26. Az MKP KV Értelmiségi Osztálya javaslata a Politikai Bizottságnak a Vasvári Pál Akadémia felállítására95
1948. március 1. A NÉKOSZ javaslata a népi kollégiumok egységének megteremtésére96
1948. március 9. A népi kollégiumok centenáriumi egységokmányának fogalmazványa97
1948. március. Az MKP KV Ifjúsági Titkárságának értékelése a népi kollégisták budapesti március 15-i felvonulásáról99
1948. március. A NÉKOSZ ideiglenes pártbizottságának jelentése az MKP Szervező Bizottsága részére99
1948. március. A népi kollégiumok statisztikai adatai111
1948. március 19. Az MKP KV Szervező Bizottságának határozata a NÉKOSZ-ról132
1948. április 7. A NÉKOSZ tevékenységének értékelése az MKP KV Ifjúsági Titkárságának ülésén133
1948. május 4. A NÉKOSZ-kultúrcsoport értékelése a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége Kulturális Bizottságának értekezletén136
1948. május. Az MKP KV Értelmiségi Osztályának javaslata a Vasvári Pál Akadémia tanári karára és tanmenetére a Politikai Bizottsághoz137
1948. május 29. Az MKP PB határozata a párt Értelmiségi Osztályának a Vasvári Pál Akadémia felállításával kapcsolatos javaslatáról142
1948. június 15. A Népi Kollégiumok Országos Szövetségének terve külföldi egyetemi hallgatók meghívására az 1948-49-es tanévre142
1948. július-augusztus. A nyári NÉKOSZ-iskolák szervezésének és tanmenetének tervezete143
1948. július-augusztus. Az MDP KV Oktatási Osztályának jelentése a NÉKOSZ nyári pedagógus főiskolás és középiskolás iskoláiról150
1948. augusztus. A NÉKOSZ a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége jelentésében154
1948. szeptember. NÉKOSZ statisztikai adatok az 1947-48-as tanévről156
1948. szeptember. Az általános, a közép- és főiskolás kollégiumok központi programja157
Az MKP koalíciós partnerei és a népi kollégiumi mozgalom
Nemzeti Parasztpárt (NPP)161
1946. október 9. Borsos Sándor NISZ főtitkár levele a parasztpárti kollégiumi igazgatók rendszeres beszámoltatása ügyében az NPP Elnöki Tanácsának161
1946. október 13. Veres Péter írása a népi kollégiumok szerepéről az új értelmiség kinevelésében161
1946. november 2. A NÉKOSZ országos értekezletének levélbeli üdvözlete a Nemzeti Parasztpárt Nagyválasztmányához164
1946. november 2-3. Keresztury Dezső kultuszminiszter jelentése a NÉKOSZ támogatásáról a Nemzeti Parasztpárt II. nagyválasztmányi ülésén164
1946. november. A Népi Ifjúság c. szervezeti közlöny a budapesti Dózsa György népi kollégiumról165
1947. február 23. A NISZ Szabolcs megyei választmányának indítványa a népi kollégiumi mozgalom támogatására165
1947. március. A Borsod megyei parasztpárti fiatalok követelik a népi kollégiumi mozgalom fejlesztését a NISZ kongresszusán166
1947. ősze. A NÉKOSZ ismertetése a NISZ külügyi osztályának tájékoztatójában166
1947. november 1-2. A NÉKOSZ ügye a Nemzeti Parasztpárt Nagyválasztmányának ülésén167
1948. március. A Népi Ifjúsági Szövetség megyei titkárai és a parasztpárti népi kollégisták közös értekezletének határozata170
Szociáldemokrata Párt (SZDP)171
1946. július 13. Az SZDP Értelmiségi Titkársága javasolja a párt Főtitkárságának a szociáldemokrata kollégium felállítását171
1946. július 18. Az SZDP Főtitkárságának válasza az Értelmiségi Titkárság javaslatára a szociáldemokrata kollégium felállítása tárgyában172
1946. augusztus 24. Az SZDP Értelmiségi Titkárságának jelentése a tervezett szociáldemokrata kollégium elhelyezése tárgyában a párt Főtitkárságának172
1946. augusztus 26. Az SZDP Főtitkárságának levele a szociáldemokrata "népi és munkáskollégium" elhelyezése tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszternek173
1946. augusztus 27. Az SZDP Értelmiségi Titkársága tájékoztatja Horváth Zoltánt a szociáldemokrata kollégium feállításával kapcsolatos fejleményekről173
1947. március 7. Az SZDP Szabolcs megyei titkársága instrukciót kér a párt Központi Titkárságától a tervezett helyi NÉKOSZ-kollégium támogatása ügyében174
1947. március 21. Az SZDP Vidéki Titkársága eligazítást kér a Főtitkárságtól a NÉKOSZ vidéki kollégiumainak megítélésére174
1947. március 27. A budapesti szociáldemokrata Ady-kollégium NÉKOSZ-ba való beilleszkedésének terve az SZDP egyetemi és főiskolás csoportjának ülésén175
1947. április 8. A NÉKOSZ vezetőségének a népi kollégiumi mozgalom támogatását kérő levele Justus Pál szociáldemokrata pártközponti osztályvezetőnek175
1947. május 8. Az MKP PB határozata a DOKOSZ megalakítása tárgyában177
1947. május 21. Az SZDP Értelmiségi Titkárságának jelentése a NÉKOSZ és a szociáldemokraták viszonyáról a párt Főtitkárságának178
1947. július 3. Az SZDP Értelmiségi Titkárságának kérdései Justus Pál pártvezetőségi taghoz a DOKOSZ megalakítása tárgyában179
1947. augusztus 6. Az SZDP Értelmiségi Titkárságának kérelme a DOKOSZ 10 000 forintos hitelkerettel való megtámogatására Szakasits Árpádhoz179
1947. szeptember 25. Az SZDP Értelmiségi Titkárságának jelentése a NÉKOSZ-DOKOSZ vita fejleményeiről Justus Pál pártvezetőségi tagnak180
1947. szeptember 30. Az SZDP Értelmiségi Titkárságának jelentése a DOKOSZ-NÉKOSZ tárgyalásról a párt Főtitkárságának181
1947. szeptember. A DOKOSZ titkárságának jelentése a DOKOSZ-NÉKOSZ ügyben az SZDP Elnökségének182
1947. október 1. Hajdúböszörmény szociáldemokrata főjegyzőjének tiltakozása a NÉKOSZ-DOKOSZ-ügyben185
1947. október 2. A DOKOSZ Titkárságának jelentése a DOKOSZ-NÉKOSZ összetűzésről az SZDP Értelmiségi Titkárságának186
1947. november 3. Az SZDP Értelmiségi Titkárságának levele a DOKOSZ építési segélye tárgyában Vas Miklós építésügyi államtitkárnak187
1947. november 17. Az SZDP Főtitkárságának levele a DOKOSZ-NÉKOSZ affér tárgyában a párt Értelmiségi Titkárságának188
1947. november 19. Erdélyi Gyula DOKOSZ-vezető levele Justus Pálnak a VKM-ben lefolytatott anyagi természetű tárgyalásról188
1947. november 19. Bóka László szociáldemokrata államtitkár feljegyzése a VKM-ben lezajlott DOKOSZ-NÉKOSZ-MAKE megbeszélésről189
1947. november 28. Az SZDP főtitkársági sajtóreferensének levele a DOKOSZ-ügyben szociáldemokrata párt és állami vezetőknek190
1947. november. Faludy György levele az SZDP értelmiségi titkárának a szociáldemokrata Ady-kollégium ellátási gondjairól192
1948. január 10. Szalai Sándor főtitkársági sajtóreferens levele Révai Józsefnek a DOKOSZ ügyében193
1948. január 15. Szalai Sándor főtitkársági sajtóreferens levele a DOKOSZ, NÉKOSZ és MAKE állami segélyezése tárgyában a szociáldemokrata párt- és állami vezetőknek194
1948. január 19. Az SZDP Egyetemi és Főiskolás Mozgalom jelentése a DOKOSZ-ról a párt központi vezetőségének195
1948. március 4. Az MKP és az SZDP Ifjúsági Bizottságának megállapodása a NÉKOSZ és a DOKOSZ egyesítéséről195
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt196
1946. szeptember 13. A Magyar Kollégiumi Egyesület alakuló közgyűlése196
1946. október 17. A FISZ és a MAKE levele a Kisgazdapárt makói vezetőségének a Magyar Kollégiumi Egyesület anyagi támogatása tárgyában197
1947. február 12. Varga József MAKE-főtitkár írása a NÉKOSZ és a MAKE egyező és eltérő felfogásáról198
1947. július 1. A MAKE emlékeztetője a NÉKOSZ vezetőivel folytatott megbeszélésről204
1948. március 9. A NÉKOSZ kísérő levele az egységokmány tervezethez a MAKE főtitkárának206
1948. március 9. Abod László MAKE főtitkár javaslata a kollégiumok egységesítésével kapcsolatos NÉKOSZ-előterjesztés szövegmódosítására206
1948. március 9. Nyeste Zoltán kisgazdapárti kollégiumi igazgató módosító javaslatai a NÉKOSZ egységokmány tervezetéhez207
Az MDP ideológiai és politikai intervenciója
A NÉKOSZ tevékenysége a népi kollégiumok államosítását előkészítő évben208
1948. május. Az MKP KV Értelmiségi Osztályának iskolaállamosítási tervezete a kollégiumokról208
1948. június. A NÉKOSZ és a TIOSZ államosításának felvetése a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége munkatervében209
1948. június 22. Az MDP KV Köznevelési és Tudományos Bizottságának határozata a NÉKOSZ államosítására vonatkozó javaslat előkészítésére209
1948. június 22. Az MDP KV Köznevelési és Tudományos Bizottságának határozata az egyházi kollégiumok és a NÉKOSZ államosításáról210
1948. július 5. A népi kollégiumok államosításának ügye az MDP KV Köznevelési Bizottságának ülésén210
1948. július 5. Az MDP KV Köznevelési Bizottsága által megbízott hármas bizottság alternatív javaslatai a NÉKOSZ államosítására211
1948. július. Az MDP KV Köznevelési Bizottságának tervezete a NÉKOSZ államosításának végrehajtására213
1948. július 7. Az MDP Nagy-budapesti Bizottsága Propaganda Osztálya vezetőjének jelentése a KEB-hez a NÉKOSZ-ban tapasztalt visszásságokról214
1948. június 2. Fekete Sándor a Vasvári Pál Akadémia felállításának az MKP oktatási bizottsága ülésén lezajlott vitájáról215
1948. július 9. Erdeiné Majlát Jolán feljegyzése a Vasvári Pál Akadémia és Kardos László ügyében Farkas Mihálynak217
1948. július. Feljegyzés Kardos László pedagógiai elveiről az MDP KV Értelmiségi Osztályának218
1948. július. Az MDP KV Ifjúsági Bizottsága a NÉKOSZ helyzetéről és a népi kollégiumi mozgalommal kapcsolatos pártfeladatokról221
1948. július. Az MDP KV Ifjúsági Bizottságának jelentése a NÉKOSZ-ról a párt Szervező Bizottsága számára223
1948. július 20. Rákosi Mátyás hozzászólása a NÉKOSZ-ügyhöz az MDP Szervező Bizottságának ülésén228
1948. július 20. Az MDP KV Szervező Bizottságának határozata a NÉKOSZ ügyében229
1948. július 23. Az MDP KV Ifjúsági Bizottságának határozata NÉKOSZ-ügyekben230
1948. augusztus 5. Az MDP KV Köznevelési Bizottságának javaslata a kollégiumok egységes irányítására a párt Szervező Bizottsága elé230
1948. augusztus 9. A NÉKOSZ-ról készített jelentéstervezet vitája a Szervező Bizottság albizottságának ülésén232
1948. augusztus 25. Az MDP KV Értelmiségi Osztályának feljegyzése a NÉKOSZ államosításának előkészítéséről a Főtitkárság részére233
1948. augusztus 27. Az MDP Szervező Bizottságának határozata a NÉKOSZ új központi vezető testületéről235
1948. augusztus. A Szervező Bizottság különbizottságának jelentése a NÉKOSZ helyzetéről és az MDP feladatairól a NÉKOSZ-szal kapcsolatban235
1948. augusztus. Mérei Ferenc kiegészítő javaslatai a NÉKOSZ helyzetéről szóló SZB-jelentéshez242
1948. szeptember 1. Az MDP Titkárságának határozata a NÉKOSZ-ról242
1948. szeptember 2. Az MDP PB határozata a NÉKOSZ ügyében243
1948. szeptember 9. Az MDP Központi Ellenőrző Bizottságának határozata a NÉKOSZ főtitkári tisztségétől megfosztott Kardos László pártfegyelmi ügyében244
1948. szeptember 23. Az MDP PB határozata Kardos László pártfegyelmi ügyében245
1948. szeptember. Az MDP KV Ifjúsági Bizottságának javaslata a NÉKOSZ irányítására és közgyűlésének programjára246
1948. szeptember 7. Az MDP KV Köznevelési Bizottságának határozata a Kollégiumi Hivatal és a NÉKOSZ ügyében247
1948. szeptember 8. Szalai Béla feljegyzése az állami kollégiumok irányításáról az MDP KV Ifjúsági Bizottságának248
1948. szeptember. A NÉKOSZ munkaprogramja az 1948-49. tanévre249
1948. szeptember. Mérei Ferenc levele a VKM Kollégiumi Hivatalának felállítása tárgyában az MDP Köznevelési Bizottságának250
1948. szeptember 22. Gerő Ernő kritikája a NÉKOSZ ügyében tartott Révai előadás egyik kitételéről251
1948. szeptember 24. A 9900/1948. korm. számú rendelet a tanulóotthoni nevelés és a diákjóléti ügyek intézésének egységes irányításáról251
1948. szeptember. A NÉKOSZ-központ pártbizottságának jelentése a főiskolás állami kollégiumok helyzetéről az MDP Szervező Bizottságának253
1948. október. Az MDP Országos Ifjúsági Bizottságának körlevele a NÉKOSZ-szal kapcsolatos párthatározat feldolgozása tárgyában a megyei és városi pártifjúsági titkároknak255
1948. október A Dózsa György Közgazdász Kollégium Kommunista Bizottságának határozata a kollégium működéséről256
1948. október. A NÉKOSZ pártbizottságának elemzése a népi kollégiumi mozgalom és a kommunista kollégisták párthoz való viszonyáról258
1948 november. A NÉKOSZ Kommunista Bizottságának jelentése a narodnyikizmus elleni harcról az MDP Szervező Bizottságának260
1948. ősze. A NÉKOSZ-központ pártbizottságának terve "a reakciós gócok szétverésére"262
1948. november 25. A VKM Kollégiumi Tanácsának munkaterve263
1948. november. A NÉKOSZ segítsége az EPOSZ-nak264
1948. december 6. Az Országos Diákjóléti és Kollégiumi Hivatal jelentése az MDP Köznevelési Bizottságának265
1948. december. A NÉKOSZ vezető testületének jelentése a szövetség helyzetéről az MDP kritikája után268
1949. A kollégiumok fenntartási költségei a VKM 1949. évi költségvetési előirányzatában270
1949. január. A NÉKOSZ-központ Kommunista Bizottságának jelentése az MDP KV Szervező Bizottságának271
1949. február 9. Gyenes Antal feljegyzése az ODKH és a NÉKOSZ közös bizottságairól276
1949. február 17. Mérei Ferenc levele Gyenes Antalhoz a NÉKOSZ államosításának előkészítése tárgyában277
1949. tavasza. Az MDP Köznevelési Bizottságának feljegyzése a NÉKOSZ és az ODKH egyesítéséről a Kollégiumi Tanács számára277
1949. március 16. A NÉKOSZ-központ Kommunista Bizottságának javaslata a népi kollégiumokban kiépített párthálózat megszüntetésére az MDP KV Ifjúsági Titkárságának280
1949. március 30. Az Országos Kollégiumi Tanács javaslata a NÉKOSZ és az ODKH kapcsolatának átalakítására282
1949. május 18. A NÉKOSZ Nevelési Osztályának összefoglaló értékelése a népi kollégisták választási munkájáról a Kollégiumi Tanács ülésére284
1949. május 23. Az MDP KV Ifjúsági Titkárságának tervezete a NÉKOSZ és az állami kollégiumi hálózat egyesítésére287
1949. június 1. Az MDP KV Ifjúsági Bizottsága a népi és az állami kollégiumok egyesítésének pártirányítási és ifjúságpolitikai kérdéseiről292
1949. június 10. Az MDP KV Ifjúsági Bizottságának határozata az ODKH és a NÉKOSZ egyesítésének egyes kérdéseiről295
1949. június 21. A NÉKOSZ nyilvántartási osztályának javaslata a népi és állami kollégiumi hálózat pedagógus állományának felülvizsgálására a NÉKOSZ és a Kollégiumi Tanács közös vezetőségi ülésén296
1949. június 15. A NÉKOSZ Nevelési Osztályának feljegyzése a budapesti VIlágifjúsági Találkozóval kapcsolatos teendőkről298
1949. június 15. A belügyminiszter átirata a vallás és közoktatásügyi miniszterhez a NÉKOSZ egyesületi működése tárgyában299
1949. június 18. A NÉKOSZ-központ levele a középiskolás kollégiumok igazgatóinak a vizsgakérdések tárgyában300
1949. június. A NÉKOSZ-központ tervezete a szövetség utolsó közgyűlésének előkészítésére és lebonyolítására301
1949. június 22. A NÉKOSZ utolsó közgyűlése előkészítésének részletes terve a Kollégiumi Tanács ülésére303
1949. július 4. Az MDP KV Ifjúsági Titkárságának tájékoztató levele a párt Titkárságához a kollégiumi hálózatot egyesítő közgyűlésről305
1949. szeptember 22. Az MDP KV Ifjúsági Bizottságának elítélő megjegyzése a "Rajk-bandáról" a PB számára készített jelentésben306
1949. október 6. Az MDP KV Ifjúsági Titkársága Rajk és társai NÉKOSZ-ra gyakorolt káros hatásáról306
1949. november 23. A párt Ifjúsági Bizottságának megállapítása a "Rajk-banda" NÉKOSZ-beli, "ellenséges" tevékenységéről a Politikai Bizottság részére készített jelentésben307
Az állami kollégiumi hálózat irányítása a NÉKOSZ feloszlatása után308
1949. augusztus 24. A Köznevelési Bizottság javaslata az Országos Diákjóléti és Kollégiumi Hivatal minisztériumi főosztállyá szervezésére az MDP Titkárságának308
1949. szeptember. Az ODKH tervezete az egységesített kollégiumok 1949/50. tanévi nevelési programjára309
1949. szeptember 22. Az MDP Köznevelési Bizottsága a Kollégiumi Hivatal munkájáról, a tanulmányi segélyekről és ösztöndíjakról314
1949. november 22. A Belügyminisztérium átirata a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a NÉKOSZ államosítása tárgyában316
1949. december 6. A Köznevelési Bizottság különbizottságának jelentése a kollégiumok nevelési munkájáról317
1949. december 8. Az MDP Köznevelési Bizottságának határozata az Országos Diákjóléti és Kollégiumi Hivatal munkájáról és átszervezéséről326
1949. december 10. Az MDP Köznevelési Bizottságának jelentése az Országos Diákjóléti és Kollégiumi Hivatal munkájáról és átszervezéséről327
1950. január 5. A VKM Kollégiumi Főosztályának jelentése a kollégistákról az MDP Köznevelési Tanácsának330
1950. január 9. Az MDP KV Káderosztályának jelentése a VKM Kollégiumi Főosztálya felülvizsgálatáról a párt Titkárságának332
1950. január 10. Horváth Márton javaslata a Köznevelési Bizottság megszüntetésére az MDP Titkárságának333
1950. január 25. A vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Grősz József kalocsai érsekhez a kollégiumok növendékeinek hitoktatása tárgyában334
1950. február 14. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a NÉKOSZ feloszlatásának formai elrendelését kéri a belügyminisztertől334
1950. március 1. A Szervező Bizottság jelentése a VKM-ben folytatott ellenséges tevékenységről a Politikai Bizottság számára335
1950. július 14. A belügyminiszter rendelkezése a NÉKOSZ törléséről az egyesületek nyilvántartásában336
1952. december 2. Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak Szabó Gergely volt NÉKOSZ-főtitkár politikai megbízhatatlanságáról337
Kísérletek a népi kollégiumi mozgalom felélesztésére 1954-1956-ban338
1954. július 31. Balogh Elemér filozófus megjegyzései a NÉKOSZ-ról a Rákosi Mátyásnak küldött levelében338
1954. november. Fiatal írók memoranduma340
1954. november 15. A fiatal írók memoranduma a DISZ KV mellett működő Nevelési Tanács első ülésén354
1954. november 22. A DISZ rendkívüli IB ülésének értékelése a fiatal írók memorandumáról és a PB-nek készülő jelentésről357
1954. november 22. A DISZ Intéző Bizottságának vitája a fiatal írók memorandumáról358
1954. november 30. Szakali József DISZ első titkár megjegyzései a fiatal írók memorandumáról a DISZ kibővített intéző bizottsági ülésén364
1954. december 2. A DISZ javaslata Sipos Gyula leváltására az Új Hang szerkesztő bizottsági tagságából az Intéző Bizottság kibővített ülésén366
1954. december. A DISZ II. kongresszusi beszámolójának előkészítő irata "a jobboldali túllicitálás" veszélyéről366
1955. február 7. A DISZ KV feljegyzése a fiatal írók memorandumáról s az Új Hanggal kapcsolatos anomáliákról Rákosi Mátyás részére367
1955. május 1. Kritika a fiatal írók memorandumáról a DISZ kongresszusi téziseinek tervezetében369
1956. május 12. A NÉKOSZ átértékelésének kérdése a DISZ KV IV. ülése beszámolójának előzetes vitáján370
1956. május 21-23. A NÉKOSZ tevékenységének átértékelése a DISZ Központi Vezetőségének IV. ülésén370
1956. május 21. A DISZ Petőfi-kör tisztújító vezetőségi ülésének határozata373
1956. május 29. A Petőfi-kör terve a volt népi kollégisták baráti találkozójának megrendezésére375
1956. június 11. Tánczos Gábor feljegyzése a Petőfi-kör fejlesztésének módozatairól a DISZ Intéző Bizottságának ülésére376
1956. június 11. A volt népi kollégisták szerepéről a Petőfi-körben a DISZ Intéző Bizottságának ülésén377
1956. június 19. Kardos László javaslata a népi kollégiumok megalakulása 10. évfordulójának megünneplésére378
1956. június 25. A DISZ IB döntése a NÉKOSZ megalakulása 10. évfordulójának megünnepléséről380
1956. június 28. A DISZ KV javaslata a NÉKOSZ megalakulása 10. évfordulójának megünneplésére az MDP Titkárságának380
1956. július 5. Az MDP KV Párt és Tömegszervezetek Osztályának feljegyzése Tánczos Gábor "nemzeti kommunista" törekvéseiről Rákosi Mátyásnak381
1956. július 10. A berentei szénosztályozó ifjúsági üzem DISZ fiataljainak üdvözlő távirata a jubileumi NÉKOSZ-találkozó résztvevőinek381
1956. július 14. Meghívó a NÉKOSZ jubileumi emlékünnepségére382
1956. július 21. A DISZ IB rendkívüli ülésének javaslata Tánczos Gábor Petőfi-köri tisztségéből való leváltására és kizárására az MDP-ből383
1956. augusztus 15. A NÉKOSZ értékelése az MDP és a DISZ egyes vezetőinek megbeszélésén384
1956. augusztus 18. Egyetemi és főiskolai DISZ-titkárok véleménye a diákotthonok kollégiumokká való átalakításáról385
1956. szeptember 4. A DISZ KV terve diákotthoni szervezők és volt népi kollégiumi nevelők tapasztalatcseréjének megszervezésére389
1956. szeptember 12. Az MDP KV Tudományos és Köznevelési Osztályának határozati javaslata a NÉKOSZ ügyében a Politikai Bizottság ülésére389
1956. szeptember 19. Tervezett kollégiumi mozgalmat segítő bizottság létrehozására a Hazafias Népfront Országos Tanácsa mellett390
1956. szeptember 28. A Hazafias Népfront Kollégiumi Előkészítő Bizottságának alakuló ülése391
1956. október 2. A DISZ IB ismét napirendre tűzi a fiatal írók 1954-es memorandumának vitáját403
1956. október 8. A Hazafias Népfront Kollégiumi Előkészítői Bizottságának ülése404
1956. október 12. Az Oktatásügyi Minisztérium és a DISZ KV javaslata az egyetemi és főiskolai diákotthonok kollégiumokká való fokozatos átalakítására408
1956. október 16. DISZ KV Egyetemi Ifjúsági Osztály javaslata az Intéző Bizottságnak a DISZ Kollégiumi Tanácsa megalakítására413
Volt Györffy-kollégisták, népi kollégisták részvétele az 1956-os népfelkelésben414
1971. február 4. A Belügyminisztérium kései összefoglalója egykori népi kollégiumi vezetők részvételéről "az ellenforradalom előkészítésében és végrehajtásában"414
1955. szeptember 19. Fekete Sándor volt Györffy-kollégistának az Írószövetség kommunista aktívaülésén elhangzott felszólalásáról417
1955. szeptember 22. Jelentés a Fekete Sándorral folytatott pártközponti beszélgetésről419
1956. július 9. Az MDP KV elítélő határozata a Nagy Imre születésnapi vacsoráján megnyilvánult "politikai demonstrációról"421
1956. október 28. A Magyar Forradalmi Értelmiség Bizottságának felhívása az ország lakosságához421
1956. november 17. Márkus Istvánnak a "Bibó-expozé" alapján készített röpirata423
1956. november 20. Márkus István "platform vázlat"-a427
1956. december 2. Kádár János megjegyzései az MSZMP KB ülésén Tánczos Gábor volt Györffy-kollégista szerepéről a felkelés szervezésében430
1957. június 22. Kádár János az "ellenforradalmárok" elleni harc büntetőpolitikai vonatkozásairól az MSZMP IKB ülésén431
1957. március 15. Kardos László és Ujhegyi Gyula előszava a Nyugatra juttatott Nagy Imre-iratok kiadványában432
1957. május 27. Szántó Zoltán tanúvallomása az MDP PB vitájáról Kardos László miniszteri kinevezése tárgyában a Nagy Imre és társai elleni bírósági eljárás során433
1957. július 18. Nagy Imre vallomása Kardos Lászlóról és a NÉKOSZ-ról a BM Politikai Nyomozó Főosztályán lezajlott kihallgatáson434
1957. augusztus 6. Haraszti Sándor tanúvallomása a NÉKOSZ rehabilitációjáról a Nagy Imre és társai elleni büntetőeljárás során436
1957. augusztus 10. A BM II/8. osztályának javaslata Biszku Béla belügyminiszternek a bíróság elé állítandó "ellenforradalmárok" csoportosítására436
1957. augusztus 17. Kardos László tanúvallomása Nagy Imréről a Nagy Imre és társai elleni bírósági eljárás során441
1958. január 28. Volt kollégisták "bűnlajstroma" a Nagy Imre és társai ellen indított per vádiratában444
1957. augusztus 13. Kéri József tanúvallomása a "Fiatal írók memorandumáról" és Kardos Lászlóról a Kardos László és társai elleni büntető eljárás során445
1957. szeptember 10. Pataki Ferenc rendőrségi kihallgatása Kardos László ügyében447
1958. június 18. Kardos László vallomása ügyészi kihallgatásán a népi kollégiumi mozgalom újjáélesztésének kísérletéről450
1958. július 5. A legfőbb ügyész vádirata Kardos László és társai ellen455
1958. július 7. A Belügyminisztérium utasítása a Legfőbb Ügyészség által Kardos László és társai ellen készített vádirat módosítására466
1958. augusztus 9. A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Népbírósági Tanácsának ítélete a Kardos László és társai ellen indított perben468
1958. augusztus 9. Részletek a Kardos László és társai perében hozott népbírósági ítélet indokolásából470
1958. június 6. A Budapesti Fővárosi Bíróság ítélete az "ellenforradalmi" tevékenységgel vádolt Kéri József volt Györffy-kollégista perében474
1959. április 1. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának ítélete a Fekete Sándor volt Györffy-kollégista ellen indított perben483
1957. május 17. Földes Gábor "bűnügye" a Győr-Sopron megyei Ügyészség összefoglaló jelentésében487
1957. május 23. Földes Gábor vallomása a győri megyei bíróság külön tanácsa előtt tartott nyilvános tárgyaláson490
1957. szeptember 8. Földes Gábor utolsó levele feleségéhez504
1957. december 21. Földes Gábor védekezése az utolsó szó jogán a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának zárt fellebbviteli tárgyalásán504
1957. december 21. A Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa megerősíti Földes Gábor halálos ítéletét505
1957. december 21. Dr. Bojta Béla védőügyvéd kegyelmi kérelme a halálbüntetésre ítélt Földes Gábor ügyében a Legfelsőbb Bírósághoz506
1957. december 23. A Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának felterjesztése a Földes Gábor és társai iránti kegyelem tárgyában az igazságügy-miniszterhez508
1958. december 31. Az igazságügy-miniszter a Földes Gábor és társai ügyében benyújtott kegyelmi kérvények elutasítását javasolja az Elnöki Tanácsnak509
1958. december 31. A győri megyei bíróság büntetés-végrehajtási irodájának kérelme Földes Gábor kivégzésének előjegyzésére a Pest megyei börtönparancsnoksághoz510
1958. január 10. Az Elnöki Tanács elutasítja a Földes Gábor és társai ügyében benyújtott kegyelmi kérvényeket510
1958. január 10. Az igazságügyi miniszterhelyettes átirata a Földes Gábor és társai ügyében benyújtott kegyelmi kérvények elutasításáról, a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának511
1958. január 15. A győri megyei bíróság elnökének jelentése a halálbüntetésre ítélt Földes Gábor és két vádlottársa kivégzéséről az Igazságügyminisztériumnak és a Legfelsőbb Bíróságnak511
Az MSZMP és a NÉKOSZ-örökség513
1956. november 11. Kádár János megjegyzése Halász József NÉKOSZ-istákkal való barátságának "káros voltáról" az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának ülésén513
1957. január 5. A program jellegű kormánynyilatkozat a népi kollégiumi rendszer visszaállításáról és fejlesztéséről513
1957. január 15. 1957-es kísérlet a népi kollégiumi mozgalom felélesztésére514
1957. január 23. A NÉKOSZ minősítése az MSZMP Ifjúsági Titkársága ifjúságpolitikai irányelveiben518
1957. január 25. A NÉKOSZ a párt ifjúságpolitikai irányelveinek vitájában az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága ülésén519
1957. június 22. Kádár János megjegyzése a pártot reformálni akaró volt népi kollégisták módszeréről az MSZMP KB ülésén520
1968. január 30. A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumi igazgatóságának vázlatos áttekintése az 1957-1967-es kollégiumi tevékenységről520
1968. február 25-28. A Művelődésügyi Minisztérium értékelése a felsőoktatási kollégiumok Gödöllőn lezajlott országos konferenciájáról522
1969. július 12. Kardos László levele Aczél Györgynek könyvkiadási ügyekről524
1972. szeptember 8. A Minisztertanács Titkárságának közlése Kardos László Kossuth-díjának megvonása ügyében525
1976. március 9. Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya, valamint a Párttörténeti Intézet javaslata a párt Agit. Prop. Bizottságának a NÉKOSZ megalakulása 30. évfordulójáról való megemlékezésre526
1976. március 16. Az MSZMP KB Agit. Prop. Bizottságának határozata a NÉKOSZ alapításának 30. évfordulójával kapcsolatos megemlékezésre527
1985. november 26. Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya, Agitációs és Propaganda Osztálya javaslata a párt Agit. Prop. Bizottságának a NÉKOSZ megalakulása 40. évfordulójáról történő megemlékezésre527
1986. január 7. Az MSZMP KB Agit. Prop. Bizottságának állásfoglalása a NÉKOSZ megalakulása 40. évfordulójáról történő megemlékezésre529
1986. május 6. A NÉKOSZ megalakulása 40. évfordulójával kapcsolatos ünnepségek KISZ előkészítő munkabizottságának ülése530
Az új népi kollégiumi mozgalom megalapozása531
1989. május 19. Az Élelmiszergazdasági és Falusi Ifjúság Szövetsége első tervezete az Új Népi Kollégiumi Mozgalom létrehozására531
1989. december. Az Agrár- és Falusi Ifjúság Szövetsége (AGRYA) programja az új népi kollégiumok megvalósításáért532
1989. december. Az "Új Népi Kollégiumokért" Alapítvány felhívása a társadalomhoz533
1990. március. Új népi kollégium alapítása Mecseknádasdon. Részletek a programból és a létrehozás koncepciójából534
1990. július 4. A Magyar Köztársaság Ideiglenes Elnökének üdvözlő levele az "Új Népi Kollégiumokért" Alapítvány Kuratóriumának538
1990. július 6. Az "Új Népi Kollégiumokért" Alapítvány Gödöllőn tartott országos konferenciája538
1990. július. A Kuratórium javaslata az "Új Népi Kollégiumokért" Alapítvány első pályázatainak kiírására és az alapítványi programokra557
1990. július 6. - 1990. október. A javaslatok összegzése a gödöllői konferencia ajánlásai és egyéb indítványok alapján az "Új Népi Kollégiumokért" Alapítvány Kuratóriuma számára559
1990. november. Az "Új Népi Kollégiumokért" Alapítvány Kuratóriumának pályázati felhívása a falvakból származó egyetemi, főiskolai hallgatók számára561
1991. január 3. Szijjártó István Eötvös-kollégiumi igazgató felszólalása a "Fényes Szellők" Baráti Kör népi kollégiumi rendezvényén562
1991. január 3. Közlemény a "Fényes Szellők" Baráti Kör tanácskozásáról564
1991. július 10. Szűrös Mátyás: Új Népi Kollégiumokért szólók567
1994. május 5. A "Fényes Szellők" Baráti Kör az új népi kollégiumi mozgalom védnökségére kéri fel Göncz Árpád köztársasági elnököt569
1994. június 2. Göncz Árpád válaszlevele a "Fényes Szellők" Baráti Körének együttműködési készségéről a népi kollégiumi mozgalom feltámasztásában570
Névmutató572
Tartalom 586
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók

A borító enyhén foltos, a gerinc kissé töredezett. A címlapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
2.230 Ft
1.110 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók

A borító és a lapélek enyhén foltosak. A gerinc elszíneződött.

Állapot:
2.230 Ft
1.560 ,-Ft 30
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók Megforgatott világmegforgatók

A lapélek enyhén foltosak, a kötés megtört.

Állapot:
2.230 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba