A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Európai Unió agrárrendszere

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Budapesti Agrárkamara-Mezőgazda Kiadó
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 345 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-286-136-1
Megjegyzés: Második, átdolgozott kiadás. Angol nyelvű összefoglalóval, 31 fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Előszó

Hazánk immár az EU-csatlakozás közvetlen közelébe jutott. (Noha egy ideig még bonyolult tárgyalások folynak.) Az európai integráció rendkívüli hordereje vitathatatlan: történelmi lehetőséget nyújt... Tovább

Fülszöveg

E kötet az Európai Unió Közös Agrárpolitikáját (CAP) és az ahhoz szorosan kapcsolódó témaköröket foglalja rendszerbe. Mindenekelőtt az "első pillér" (a közös piaci rendtartások) és a CAP-reform, illetve a "második pillér" (az integrált vidékfejlesztés) részletes bemutatására irányul. Röviden áttekinti az európai integráció alapintézményeit; az EU agrárstruktúráját; az élelmiszer-minőség, az állat- és növényegészségügy EU-szabályozását és a magyar-EU agrárkapcsolatokat is. Behatóan tárgyalja a Közös Agrárpolitika keleti kiterjesztésének szerteágazó összefüggéseit. A kötet döntően közgazdaságtani kifejtést tartalmaz, ám megértéséhez nem szükséges az agrárgazdaságtan és a nemzetközi gazdaságtan részletes ismerete. Hasznos segítséget nyújthat az EU agrárrendszere jobb megismeréséhez, az integrációs felkészüléshez, egyidejűleg a valóban európai stílusú agrárrendszer kialakulásának előmozdításához.

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz12
Előszó az első kiadáshoz13
Bevezetés14
Az Európai Unió megalakulása, céljai, intézményi felépítése. (Alapvetés)17
Előzmények17
Európai Szén- és Acélközösség. A "közösségi modell" kialakulása17
A "közös piac" felé17
A Római Szerződés19
Az integráció útján20
Szupranacionális döntések, versus kormányközi együttműködés20
Egyesítő Szerződések20
Az integráció kibővülése21
"Europesszimizmus" és az integráció új szakasza. Az egységes belső piac koncepciója21
Az Egységes Európai Okmány22
Európai Gazdasági Térség (EEA) ésa harmadik kibővülés23
Az Európai Unió (European Union, EU)23
Az Uniós Szerződés25
Európai Unió és Európai Közösségek25
A három pillér26
A Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) lépcsőfokai26
Maastricht után26
Az Amszterdami Szerződés27
Keleti kibővítés, Gazdasági és Pénzügyi Unió28
A Nizzai Szerződés28
Az európai integráció intézményei29
Az Európai Unió Tanácsa (Council of European Union)29
Európai Bizottság (European Commission)32
Európai Parlament (European Parliament)35
Európai Bíróság (Court of Justice of the European Communities)36
Európai számvevőszék (European Court of Auditors)36
További alapvető intézmények37
A közösségi döntéshozatal eljárási rendje38
Konzultációs mechanizmus (consultation procedure)38
Együttműködési eljárás (cooperation procedure)40
Hozzájárulási eljárás (assent procedure)41
Együttdöntési eljárás (codecision procedure)41
A közösségi jog alapjai42
A közösségi jog jellege42
A közösségi jog forrásai43
A Kösösségeken belüli jogharmonizáció45
"A négy alapszabadság"46
A közösségi versenyjog alapjai47
Közös és közösségi politikák48
Áttekintendő fogalmak48
Közös Agrárpolitika rendszere49
Előzmények, háttér49
Szerződéses alapok51
A Közös Agrárpolitika (CAP) céljai51
A szabályozás fő területei52
Közös piaci szervezetek (CMO)54
A piacrend alapvető sajátosságai54
Nemzeti piacszabályozások korlátai55
A közös piaci szervezetek (CMO) alapelvei55
A CAP piaci szervezet alapmodellje56
Valutaárfolyamok és a piac egységessége62
Európai Mezőgazdasági Orientáció és Garanciális Alap (EMOGA)62
Agrárkereskedelmi preferenciarendszer64
Általános Preferenciarendszer (GSP)64
A preferenciális kapcsolatok formái "preferenciális övezetek"65
Agrárkereskedelmi preferenciák - övezetek szerint66
Kereskedelmi kapcsolatok egyéb - Európán kívüli - országokkal69
A Közös Agrárpolitika döntési rendszere70
A Bizottság javaslatának előkészítése71
Bizottsági döntéshozatal71
Döntéshozatal a Tanácsban72
A Közös Agrárpolitika végrehajtása73
A Közös Agrárpolitika változásai. Az "eredeti modell" alapproblémái74
Növekvő mezőgazdasági termelékenység - növekvő feleslegek és költségvetési kiadások74
A Közös Agrárpolitika árszabályozási modelljének működése. A rendszer alapproblémája77
Az agrármonetáris rendszer szerepe80
A Közös Agrárpolitikai korrekciója a nyolcvanas években83
Áttekinthető fogalmak85
A közös agrárpolitika reformja86
A CAP-reformot kikényszerítő tényezők86
A reform elvi lehetőségei88
Kínálatkorlátozás mennyiségi szabályozással89
Az ár- és jövedelempolitikai szétválasztása: közvetlen jövedelemtámogatás91
Az alternatíva lényege93
A CAP 1992. évi reformja93
A reform fő céljai és intézkedései93
A területpihentetési rendszer jóléti hatásai96
A WTO Mezőgazdasági Megállapodás98
Piacrajutás98
Belső támogatás101
A Megállapodás exporrámogatásra vonatkozó rendelkezései102
Békeklauzula102
A Mezőgazdasági Megállapodás implementációja102
Az 1992. évi reform hatásai. A rendszer alapvető problémái104
A főbb intézkedések hatásai104
A reform egyes alapvető ellentmondásai107
A CAP-reform peremfeltételei109
A CAP-reform újabb szakasza. Az AGENDA 2000 fő javaslatai110
CAP-reform megközelítések110
Az AGENDA 2000 eredeti javaslata111
A Berlini Csúcs agrárpolitikai döntései112
Az AGENDA 2000 értékelése115
A "félidős" felülvizsgálatok kulcskérdései117
A további reform elodázhatatlan feladatai118
Áttekintendő reform elodázhatatlan feladatai119
Egyes EU-agrárpiaci szervezetek120
A gabonapiaci szervezet120
Az "eredeti" konstrukció és az 1992. évi reform120
A jelenleg működő gabonapiaci szervezet: konstrukció, AGENDA 2000122
Intervenciós rendszer123
Közvetlen támogatás és területpihentetés a szántóföldi növénytermelésben124
Importrezsim126
Exportrezsim128
Megoldást igénylő problémák129
Olajos magvak és fehérjenövények129
Repce, napraforgómag, szója és lenmag129
Szárított takarmány131
Cukorpiaci rendtartás131
Belső piaci szabályozás131
Importszabályozás136
Exportszabályozás137
Cukorpiaci szervezet - változás előtt139
A marha- és borjúhús piaci szervezete139
Belső piaci szabályozás140
Importszabályozás145
Exportszabályozás145
A BSE-válsággal kapcsolatos intézkedések147
Juhhúspiaci rendtartás148
Belső piaci szabályozás148
Importrezsim150
Sertés- és baromfihús piaci szervezet151
Sertéshús piacrend151
Baromfihús- és tojáspiacrend156
Az EU tejpiaci szervezete156
Az intervenciós rendszer157
Kínálatmenedzsment158
Export-, importszabályozás160
A tejpiaci rendtartás átalakítása162
Zöldség- és gyümölcspiaci szervezet162
Friss zöldség- és gyümölcspiaci szervezet163
Feldolgozott zöldség- és gyümölcspiaci szervezet165
Borpiaci szervezet167
Bortermelési potenciál168
Intervenció168
Importszabályozás169
Exportszabályozás170
Olívaolaj170
Feldolgozott termékek171
A rendszer által érintett termékek171
A feldolgozott termékek importja173
A feldolgozott termékek exportja174
A piaci szervezetek fő típusai (Összefoglalás)175
Áttekintendő fogalmak181
A Közös Agrárpolitika második pillére: a vidékfejlesztés182
A vidékfejlesztés ökonómiai alapjai182
A vidék fogalma184
Az agrárstruktúra-politikák fejlődése az Európai Unióban186
A kezdet: "életképes" családi gazdaságok igénye186
Párhuzamos horizontális akciók187
A regionális akciók bővülése: átfogó térségfejlesztés188
Átfogó vidékfejlesztés igénye189
A vidékfejlesztés, mint a Közös Agrárpolitika "második pillére"190
A vidékfejlesztés és a CAP viszonya190
A vidékfejlesztési támogatások formái191
A vidékfejlesztési intézkedések finanszírozása az EU-ban194
A vidékfejlesztés, mint a regionális politikák része200
A strukturális politikák alapelvei200
A strukturapolitika programok201
Közösségi Kezdeményezések203
A LEADER kezdeményezés203
A vidékfejlesztés által elért eredmények az Európai Unióban207
A vidékfejlesztési politikai jövőbeli hatásai209
Áttekintendő fogalmak210
Az Európai Unió agrárstruktúrája211
A mezőgazdaság helye a gazdaságban211
Hozzájárulás GDP-hez212
A foglalkoztatás jelentősége213
Az agrártermékek súlya a külkereskedelemben214
Részesedés a beruházásokban215
Az élelmiszer-ipari feldolgozás215
Makrogazdasági jelentőség216
Az élelmiszeripar szerkezete216
Vertikális kapcsolatok218
A mezőgazdasági termelés tényezői218
A termőföld hasznosítása218
Az anyagi ráfordítások alakulása219
Az élőmunka-felhasználás csökkenése222
A ráfordítások hatékonysága222
Természeti adottságok224
Mezőgazdasági zónák224
A komparatív előnyök hatása225
A gazdaságok szerkezete226
Családi jelleg226
A gazdaságok mérete227
Koncentráció229
Szakosodás230
A termelés szerkezete231
Az ágazati felépítés231
Nagykultúrák231
A fontosabb ipari növények233
Kertészeti termékek233
Tejtermelés234
Hústermelés235
Az agrártermékek nemzetközi kereskedelme236
Az értékesítési irányok236
A tagországok agrár-külkereskedelme237
Az Unió helye az agrártermékek világkereskedelmében238
Az agrárexport szerkezete238
Az agrárimport szerkezete239
Áttekintendő fogalmak240
Az EU agrártermékek- és élelmiszer-szabályozási rendszere, előírásai241
Az élelmiszer-kereskedelem akadályainak elháírítása241
Az EU-ban folyó szabványosítás242
A közös piaci szervezetekbe tartozó termékek minőségének szabályozása243
Növényi eredetű termékek minőségének szabályozása243
Állati eredetű termékek szabályozása245
Minőségbiztosítási módszerek246
Gyártásbiztonság EU-előírások alapján246
Egyéb, a gyártás biztonságát célzó eljárások247
EN ISO 9000-es, EN 45 000-es, ISO 14 000-es szabványsorozatok247
Az EOTC megalakítása248
A vállalati környezetvédelmi menedzsment kialakítása249
Az európai élelmiszerminőség-politika új elemei249
A fogyasztóvédelem új európai koncepciója249
A világkereskedelmet elősegítő multinacionális (TBT, SPS) megállapodások252
Egészségügyi és növény-egészségügyi megállapodás252
A kereskedelem technikai akadályainak elhárítása253
Növényi eredetű, genetikailag módosított organizmusok (GMO) megjelenése az élelmiszerekben, jelölés253
Áttekintendő fogalmak254
Az EU állat- és növény-egészségügyi rendszere255
Általános kérdések255
Az állat-egészségügyi szabályozás alapjai256
Zootechnikai (állattenyésztési) előírások257
Állatjóléti szabályozás257
Állattartási előírások257
Az állatok szállítás alatti védelme258
A friss hús termelése és értékesítése258
Frisshús-szállítmányok258
A hús forgalmazásának állat-egészségügyi feltételei259
Laboratóriumi hálózat260
Harmadik országokból érkező élő állatok vizsgálatának szervezése260
A növény-egészségügyi szabályozás alapjai261
A növényvédő szerekre vonatkozó szabályozás262
Növényvédő szerek alkalmazása262
Növényvédő szerek forgalmának szabályozása262
A növényvédő szerek speciális helyzete263
Áttekinthető fogalmak263
Magyar-EK agrárkereskedelmi kapcsolatok. Az Európai Megállapodás264
A Közös Agrárpolitikai kiépítésének hatásai: nehezedő feltételek, kényszerű irányváltás264
Az agrárkereskedelem-politikai feltételek javítására irányuló törekvések265
Magyar GATT-tagság és az EK piacrajutás265
Technikai és szektorális megállapodások265
Kísérletek a kétoldalú kapcsolatok rendezésére266
A kapcsolatok normalizálásától a preferenciákig266
Az Európai Megállapodás267
Az Európai Megállapodás fő tartalmi elemei267
A Megállapodás főbb gazdasági rendelkezései268
A Megállapodás agrárkereskedelmi rendszere269
Az agrárkereskedelmi szabályok alapelemei269
Az agrárkereskedelmi preferenciák csoportjai - az eredeti konstrukció270
A kereskedelmi adaptációs jegyzőkönyv271
Az agrárkereskedelmi preferenciarendszer a csatlakozás küszöbén271
Az agrárkereskedelmi preferenciák hatásainak piactani alapjai274
A tényleges agrárkereskedelmi folyamatok alakulása276
Áttekintendő fogalmak279
Harmonizáció az Európai Unió termelési és minőségi előírásaival280
A harmonizáció általános feladatai280
Az agrárgazdasági harmonizáció fő sajátosságai280
Az élelmiszerek előállításának, forgalomba hozatalának szabályozása281
Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény281
Vágás utáni minősítés283
Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek, eredet-megjelölésének oltalma, valanint különleges tulajdonságainak tanúsítása284
A friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minőségellenőrzése285
A bortermelés szabályozása286
Az állattenyésztés szabályozása286
A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályozása288
Növényfajták állami elismerése, vetőmagvak, szaporítónyagok forgalmazása289
A növényvédelem szabályozása290
A biotermelés szabályozása291
A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozás291
Általános törvényekben található élemiszer-szabályozás292
Fogyasztóvédelem292
Környezetvédelem292
Termékfelelősség293
Áttekintendő fogalmak293
EU kibővülés és az agrárgazdaság294
Az Európai Unió keleti kibővülése294
A belépés követelményei: a koppenhágai kritériumok294
A kritériumoktól a csatlakozási tárgyalásokig294
Az új tagállamok felvételének eljárási menete. A csatlakozási tárgyalások295
Átfogó keret: a Stratégiai Dokumentum297
Az agráradaptáció lehetséges közgazdasági hatásai298
Eltérő gazdasági fejlettség298
Csatlakozási forgatókönyv299
Az agrárgazdaság nemzetgazdasági jelentősége301
Az adaptáció közgazdasági hatásmechanizmusának kulcstényezői301
A CAP keleti kiterjesztése305
Az agrárgazdasági adaptáció fő szektorális és makrogazdasági hatása308
A csatlakozási tárgyalások agrárgazdasági fejezete. A felkészülés súlyonti feladatai312
Áttekintendő fogalmak315
Glosszárium316
Irodalom336
Summary344
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Európai Unió agrárrendszere Az Európai Unió agrárrendszere Az Európai Unió agrárrendszere Az Európai Unió agrárrendszere Az Európai Unió agrárrendszere Az Európai Unió agrárrendszere

A borító enyhén kopott. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak.

Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba