865.025

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ifjúságsegítés

Probléma vagy lehetőség az ifjúság?

Fülszöveg

Kulcskérdés, hogyan látja, kezeli Európa a jövő ifjúságpolitikáját. Az „ifjúságügy" kezelése, az állami ifjúsági struktúra és intézményrendszer működése -kimondva vagy kimondatlanul - híven tükrözi a hatalmon lévők elképzeléseit az ifjúságról, közvetve az állampolgárokról.
Az ifjúságpolitika is cseppben a tenger. Továbbra is dominálni fog-e az ifjúságot két szegmensében látó és láttató ifjúságvédelmi (youth care) elitformáló politika? A közélet továbbra is problémahelyzetet, megoldandó konfliktusokat, válságkezelést igénylő kérdéseket lát-e ott , ahol láthatna lehetőséget, unikális szempontokat, dinamizáló erőforrást?
Válhat-e meghatározóvá az a stratégia, amely a felnövekvő generáció mint erőforrás társadalmi „be-csatornázását", hatékony fejlesztését (ifjúságfejlesztés-youth development), s - hangsúlyozottan -önfejlesztését szem előtt tartva az ahhoz szükséges társadalmi katalizátor-mezők kialakítását és fejlesztését tartja elsődlegesen szem előtt?
Mik lesznek az... Tovább

Tartalom

Előszó 9
1. Ifjúsági korosztályok - út a felnőtté váláshoz 13
Elvi alapok 13
2. Gyermek- és ifjúsági jogok 27
Gyermeki jogok és az ifjúsági jogok fogalma 27
3. Az ifjúság megismerésének alapjai: az ifjúságkutatás 50
4. Kompetencia alapú oktatás 82
Kompetencia alapú oktatás 83
A kompetencia fogalma 83
A kulcskompetenciák 85
5. Az ifjúsági munka 100
Az ifjúsági munka területei 102
6. Civil ifjúsági modellek 116
A civil ifjúsági szektor rendeltetése 116
7. Ifjúsági politika 135
Ifjúsági politika 135
Ifjúságpolitikák és ifjúsági struktúrák az Európai Unió tagállamaiban 140
A közigazgatás az ifjúsági területen ma Magyarországon 153
8. Az önkormányzati ifjúsági munka
156 Önkormányzatiság, autonómia 156
Önkormányzati ifjúsági feladatok 167
Ifjúsági szolgáltatások, kiemelt szakfeladatok 170
9. Nemzetközi ifjúsági munka 180
Az európai együttműködés - integráció 180
10. Az IFJÚSÁGÜGY TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 199
A dualizmustól az első világháborúig 199
Két világháború közt 201
A második világégéstől a rendszerváltásig 203
Ifjúságügy a rendszerváltás után 208
11. VÁLTOZÓ ifjúság az információs társadalomban 224
A társadalmi környezet 224
Miért pont ők? 227
Győztes ezredesek 228
Őslakosok és bevándorlók 229
Az információs írástudás 230
Az információs írástudás modelljei 234
A kultúra változásai, a tanulás és az internet 235
Virtuális közösségek - valóságos viszonyok 237
Veszélyek és lehetőségek 241
MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK
12. Az ifjú és az ifjúság - definíciós kérdések 247
Az ifjú mint egyén 248
13. Települési, kistérségi ifjúsági stratégiák,
cselekvési tervek elkészítésének módszertana 252
Alapvető szempontok, módszerek, kihagyhatatlan tartalmi elemek 252
A települési, kistérségi ifjúsági stratégia és a települési,
kistérségi ifjúsági cselekvési terv 252
A tartalom 254
A célok-eszközök-módszerek elválaszthatatlan hármasa 256
A kidolgozás folyamata 260
14. Az ifjúsági tanácsadás módszertana 264
A segítő kapcsolat 264
Tanácsadás 269
A tanácsadás és a tranzakcióanalízis 272
Ifjúsági információs és tanácsadó iroda 279
Konfliktuskezelés 287
Az elfogadást, a kommunikációt megkönnyítő tényezők 292
Kommunikációs gátak - közléssorompók 293
Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában 295
15. A közösségépítés eljárásai és formái 302
Nyilvános közösségi beszélgetések 307
Önkéntes szolgálatok 310
Közösségi felmérés 311
Jövőműhely 311
Társadalmi tervezés 312
Tanulókörök 313
Népfőiskola 314
A szülők egyesülete által szervezett szakmunkásképző iskola (MFR) 314
Gyerek- és ifjúsági önkormányzatok 315
A helyi nyilvánosság megteremtésében való ifjúsági részvétel 316
MELLÉKLETEK
16. A magyar ifjúságkutatás területei, kutatói,
intézményi háttere 325
Az európai ifjúságkutatással kapcsolatos igények 331
17. Ifjúsági források 334
Központi költségvetés 335
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 337
A Nemzeti Civil Alapprogram 339
Ifjúság 2000-2006 - Youth in Action 2007-2013 339
18. Európai civil ifjúsági együttműködések 344
Az európai civil ifjúsági együttműködések alapértékei 344
Az európai civil ifjúsági együttműködések kialakulásának története 345
Az együttműködések felépítése, döntéshozatali rendszere 345
Az együttműködések programjai 346
Célcsoport és fókuszterületek 346
Az együttműködések finanszírozása 347
Nemzeti Ifjúsági Tanácsokat tömörítő nemzetközi ernyőszervezetek 347
19. Ifjúsági rétegek az ezredfordulón 361
A rendszerváltozás nyertesei 368
A rendszerváltozás vesztesei 375
Köztes réteg: a rendszerváltozás túlélői 382
Összegzésként 388
20. Fogalomtár 391
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ifjúságsegítés Ifjúságsegítés Ifjúságsegítés Ifjúságsegítés Ifjúságsegítés
Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba