798.621

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új Pedagógiai Szemle 2011/1-12.

A Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata

Szerző

Kiadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.420 oldal
Sorozatcím: Új Pedagógiai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Angol nyelvű tartalommal és összefoglalóval. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Az 1-5., 8-9. és 11-12. számok összevont számok.

Fülszöveg

Tisztelt Olvasók és Előfizetők!
Az Új Pedagógiai Szemle 2011-ben nem tudott megjelenni. Az anyagi nehézségek - amelyek az elmúlt években különösen hátráltatták a lap rendszeres megjelenését, úgy tűnik, hogy most megoldódtak. Ezért az elmúlt évvel kapcsolatos kötelezettségeinknek igyekszünk eleget tenni, és - reményeink szerint - megjelentetjük április közepéig az elmaradt tizenkét számot. Az idő szűkössége, a feltorlódott anyagok és a célzott támogatások együttese azt teszi lehetővé, hogy szokatlan módon - tömbösített formában - oldjuk meg a lapszámok kiadását. A könyvnyi terjedelmű anyag megnehezítheti az olvasást és az egyes számok tárolását is, ezért a kellemetlenségért elnézést kérünk.
A 2011/1-5. számban elsősorban a korábban befogadott, de még aktuális tanulmányokat, valamint a családi életre neveléssel, a fenntartható fejlődéssel, ökoiskolákkal kapcsolatos nagyobb összeállításokat olvashatják.
További számaink tartalmából:
2011/ 6-8. A TÁMOP 3.1.1. program keretében... Tovább

Tartalom

1-5. SZÁM

In memoriam
Báthory Zoltán (1931-2011) 5
Tanulmányok
R. Tóth Krisztina - Molnár Gyöngyvér - Thibaud Latour - Csapó Benő: Az online tesztelés lehetőségei és a TAO platform alkalmazása 8
Albert József - Bálint Bánk - Kalocsai Adrienn: Agresszió Veszprém általános iskoláiban - ahogy az osztályfőnökök látják 23
Körmendi Attila - Pataky Nóra: Agresszió és szociális információfeldolgozás az iskolában 50
Zsubrits Attila: Az érem két oldala: gyermekvédelmi átmeneti ellátásban részesülő fiatalok és nevelőik kapcsolatának összetevői 55
Friss Péter: A Frankfurt am Main-i Európai Iskola 69
Családi életre nevelés az iskolában
Hortobágyiné Nagy Ágnes - Komlósi Piroska: A családi életre nevelés és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése az iskolában 86
Zlinszky János: A családi életre nevelés oktatásának jogi és alkotmányos vonatkozásai 92
Mihalec Gábor - Bakó Dorottya - Boróczki Beáta - Jámbor-Szabó Éva - Urbán Irma: A családi életre nevelés története, módszertana és gyakorlata 96
Pázmány Ágnes - Szabó Károly - Szilágyiné Szemkeő Judit: Családi életre nevelés a régi magyar népiskolákban 120
Török Péter: A család és nevelés az európai értékek fényében 130
Tárkányi Ákos: Családi életre nevelő és házasságra felkészítő iskolai képzések és tanfolyamok külföldön 135
Czettele Győző: A családi életre nevelés szükségessége az iskolai oktatásban - a hazai felmérések tükrében 162
Kenessey Béla: A Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) program bemutatása 169
Grész Gábor: A Családi Életre Nevelő (CSÉN) programok kiemelkedő tartalmi elemei 184
Csizmadia Róbert: A családkutatások megjelenítése a családi életre nevelésben a Circumplex Modell alapján 193
Szilágyiné Szemkeő Judit: Családi és iskolai nevelés - konfliktusok és lehetséges együttműködés 206
Csizmadia Róbert - Mihalec Gábor: A párkapcsolati nevelés lehetősége a középiskolákban 219
Deutsch Krisztina: Iskolai egészségfelfogás és egészségfejlesztés kvalitatív és kvantitatív kutatások tükrében 225
Mihály Ildikó: A beteg gyermek és az iskola 235
Gönczöl Enikő - Kereszty Zsuzsa: Tervszerűség és spontaneitás az óvodában 239
Iskolai nevelés a fenntartható fejlődésért
Varga Attila - Czippán Katalin - Faye Benedict: Az iskolák társadalmi szerepvállalása a fenntartható fejlődésért 259
Lippai Edit - Réti Mónika: Infrastruktúra és fenntarthatóság 268
Havas Péter: A környezeti nevelés fejlesztésének új modellje. Egy önkormányzati stratégia megvalósításának elemei 283
Vighné Arany Ágnes - Benkéné Kiss Valéria - Tárkányi Ferencné: Az „Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában" című oktatási program 3. futamideje 303
Kocsisné Salló Mária: A helyidentitás fogalmának értelmezési lehetőségei és helye az Erdőpedagógia projektben 320
Lükő István - Márföldi Anna: Módszertani fejlesztések a környezeti szakképzésben 327
Agárdiné Burger Angéla - Ecsedi Zsolt - Somogyiné Víg Éva - Fodorné Magyar Ágnes: Holisztikus szemlélet az ökoiskolákban 343
Perényiné Somogyi Angéla: A gyermekek környezeti attitűdjeinek vizsgálata projektív eljárásokkal 357
Lampert Bálint: Környezetünk a Föld. A természettudományos kompetencia fejlesztése a földtudományi ismeretek segítségével 372
Halácsy Ágnes: Fenntarthatóságra nevelés az internet segítségével 390
Kövecsesné Gősi Viktória: Az Erdőpedagógia projekt hatékonyságának vizsgálata 397
Kovátsné Németh Mária: Az Erdőpedagógia projekt a fenntarthatóságra nevelés életmód-stratégiája 409
Halbritter András: Nehezet könnyen: a talaj szemléltetése a fenntarthatóságra nevelésben 422
Mohácsi Sándor: Az integrált környezetszemlélet kialakításának egyik lehetséges modellje a gimnáziumokban és a szakiskolákban 431
Bodáné Kendrovics Rita: Az ökológiai szemlélet igénye és kialakítása. Módszerek a Környezetmérnök BsC képzés Vízminőség-védelem című tantárgy oktatásában 460
Konyha Rita: „Zöldebb" családokat! - Fiatalok környezeti attitűdje 484
Fűz Nóra: A lovaglás mint eszköz a személyiségfejlesztésben 499
Nézőpontok
Szabó Árpád: Az oktatási rendszer tervezett reformjáról 511
Interjú
„Egy család életében sokféle támogatási formának kell megjelennie, olyanoknak is, amelyek arról szólnak, hogy ezeket az embereket emberszámba kell venni..." (Mayer József) 515
Múltunkból
Tuza Tibor: „A gondolkodás a kérdésekkel kezdődik." Lénárd Ferenc Hajdú-Biharban 521
Könyvjelző
Felelősség a jövőért! A környezettudatosság egy megvalósuló álom? Kováts-Németh Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig (Réthy Endréné) 528
Régi bor új palackban? Az európai integráció és a felsőoktatás. Amaral, A. - Neave, G. - Musselin, Ch. - Maassen, P.: European Integration and the Governance of Higher Education and Research (Szolár Éva) 531
Németh József: A Műegyetemtől a világhírig (From the BME to World Renown) (N. Szabó József) 536
Neumayer Éva és Zentai Kinga (szerk.): Fogyasztó kúra. (Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról) (Victor András) 541

6. SZÁM

Oktatáspolitika, oktatáskutatás
Lénárd Sándor: Összefoglaló jelentés az oktatáskutatás főbb nemzetközi trendjeiről 2
Fehérvári Anikó: Normatív finanszírozás az oktatásban 2000 és 2009 között 21
Györgyi Zoltán: Helyi oktatáspolitikák az ezredfordulót követően 35
Szakiskola, szakiskolások
Szanyi F. Eleonóra: Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások 57
Bodacz-Nagy Boróka: Iskolai kudarcok 65
Istenes Mónika: A 18 évre emelt tankötelezettséggel kapcsolatos szakiskolai és speciális
szakiskolai pedagógusi tapasztalatok 75
Szalma Ivett: Fiúk és lányok a szakiskolákban és a speciális szakiskolákban 98

7. SZÁM

Fejlesztés, innováció
Havas Péter - Kerber Zoltán: A kompetenciafejlesztő programcsomagok hatása a tanítási- és tanulási módszerekre 2
Kárpáti Andrea: Az oktatási célú IKT-használat fejlesztéspolitikája Ausztriában 24
Brunczel Balázs: Az oktatási célú IKT-használat fejlesztéspolitikája Németországban 55
Öveges Enikő: Az iskolafejlesztési programok intézményi szintű támogatói szerepei a hazai és nemzetközi tapasztalatok tükrében 93
Gönczöl Enikő - Jakab György - Dr. Cser Erika: Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban 117

8-9. SZÁM

Iskolarendszer; iskolaszerkezet
Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata 2
Társadalmi partnerség
Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség 67
Kállai Gabriella: Társadalmi partnerség Franciaországban 80
Bordás Andrea: A határ menti oktatás elemzése az északi határ keleti részének kistérségeiben 98
Média/szocializáció
Jakab György: Szocializáció és média - a diákok és az internet 121
Jakab György: A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 144

10. SZÁM

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Konferencia Budapest - 2011. december 6. - Fejlesztés a minőségi oktatásért - Kutatás-fejlesztés a pedagógia világában
Plenáris előadások
Kaposi József: Az oktatáskutatás és -fejlesztés irányai és a TÁMOP-projektek K+F területei az OFI-ban 2
Sági Matild: Pedagógusok egy nemzetközi tanárvizsgálat (OECD TALIS) tükrében 5
Mayer József: A korai iskolaelhagyás és társadalmi következményei 18
Csík Tibor: A digitális bennszülöttek és az olvasás 30
Szekciók
1. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS
Varga Attila: Intézményfejlesztés = vezetésfejlesztés? 48
Török Balázs: Jövőképek és irányíthatóság 57
2. ÁTMENETEK
Szemerszki Marianna: Fiatal felnőttek életútjai - egy helyi vizsgálat néhány eredménye 66
3. AZ ISKOLA BELSŐ VILÁGA
Kőpatakiné Mészáros Mária: Iskolába járni jó! Együtt, vagy külön? 84
4. ÍRÁS-OLVASÁS A 21. SZÁZADBAN
Jakab György: Írás és olvasás a digitális kultúrában 92
Hunya Márta: Írás-olvasás a 21. században 99
Raportőri jelentések
Imre Anna: Beszámoló - az Intézményfejlesztés szekció munkájáról - 103
Kerber Zoltán: Beszámoló - az Iskola belső világa szekció munkájáról - 107
Szabó Fanni Mária: Beszámoló - az írás-olvasás a 21. században szekció munkájáról - 110
Interjú
„...de az értékelés az a legkevésbé szeretett tevékenység közé tartozik" - (Interjú Horváth Zsuzsával) 113

11-12. SZÁM

Élethosszig tartó tanulás
Óhidy Andrea: Az élethosszig tartó tanulás paradigmája a német és a magyar oktatáspolitikában 5
Harangi László: Gyermekek és fiatalok motiválása az egész életen át tartó tanulásra 23
Maróti Andor: Néhány gondolat az élethosszig tartó tanulásról 30
Csorna Gyula: Az egész életen át tartó tanulás céleszméiről 35
Dobos Ágota: Gondolatok a módszertan fontosságáról a felnőttek képzésében 39
Henning Dochweiler: Az egész életen át tartó tanulás dán megközelítésben 42
Vámos Tibor: Szemben mindazzal, ami a társadalom haladását szolgálja? 43
Tanulmányok
Apró Melinda: A pedagógus mint segítő, és a tanulók segítségkérő magatartása 45
Szirmai Erika: Hogyan működik a gyermekvédelem iskolai erőszak esetén? 56
Dettai Mária: Motiváció az olasz nyelv tanulásában - Az irodalom motiváló hatása és módszertani lehetőségei 66
Herczog Krisztián: A drámapedagógiai foglalkozások pályalélektani megközelítése 75
Balogh Valéria: Iskolarendszerek a nemzetközi felmérések tükrében 81
Bodrogi Ferenc Máté: Az irodalom, a kreativitás és a „nem-hermeneutikai" 98
Gömöry Kornélia: Az általános intellektuális képesség, a motiváció, a tanulási stratégia és a szorongás közötti összefüggések 108
Kaposi József: A történelem OKTV krónikája - Közel húsz esztendő a tények és szubjektív emlékezet alapján 139
Csehné Papp Imola: Különböző régiókban élő középiskolások munkaerő-piaci tájékozottsága 164
Engler Ágnes: Tanulmányi pályafutás a magánéleti tervek tükrében 173
Mentorálás
Di Blasio Barbara - Paku Áron - Marton Melinda: A mentor mint kapuőr a tanári professzió kialakításában 183
Oktatástörténet
Hoffmann Zsuzsanna: Római diákok külföldön 194
Éles Csaba: „Láss, hallj, tanulj mindent..." Kazinczy és a kortársak gondolatai az oktatásról, nevelésről és művelődésről - a gyermekektől a felnőttekig 202
Anka László: Apponyi Albert és az elemi népiskolai oktatás ingyenessé tétele 219
Erdeiné Nyilas Ildikó: Miről szóltak a theoretikumok? - a két háború közötti debreceni gyakorló gimnázium pedagógiai kultúrája 234
K. Farkas Claudia: Gentilétől Bottai-ig 241
Bolvári-Takács Gábor: A Magyar Táncművészeti Főiskola és a jogelőd Állami Balett Intézet oktatási rendszerének fejlődése (1950-2010) 248
Trencsényi László: A kísérletezés történelmi szerepe az iskolafejlesztésekben 259
Bakonyi Pál: A nevelő iskola értelmezése és megvalósításának távlatai 271
Franyó István: Kontra György, az abszolút pedagógus 279
Gergely Ferenc: Ávósok az „indián" ösvényen 288
Géczi János: Néhány sajtófotó a cigánytanulókról 308
Interjú
Beszélgetés Dr. Hász Erzsébettel, (Tóth Teréz) 320
Könyvjelző
Tenni az olvasásért (Balkányi Péter) 326
Anyák a felsőoktatásban - kisgyermekes nők felsőfokú tanulmányai (Szemerszki Marianna) 329
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem