1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Antik természettudomány

Szerző

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 425 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-281-390-1
Megjegyzés: Színes fotókkal és fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"Ez a kötet részletes, elmélyedő tudománytörénet helyett csak egy-egy antik tudományág vázlatos, pusztán leíró ismertetését tűzte ki céljául. Nem lehetett szó még arról sem, hogy valamiféle teljességre törekedjünk: nem tette ezt lehetővé sem a terjedelem, sem az itt összeállított tanulmányok jellege. Bizonyos, hogy sok minden nem jutott szóhoz ebben a munkában, amit éppen úgy joggal elvárhatott volna tőlünk az Olvasó, mint bármi mást, amire sikerült kitérnünk. Mindössze arra törekedtünk csak, hogy olyan oldalról is bemutassunk valamit az antikvitásból - főleg a görögségből, - amiről az "ókortudomány" néven összefoglaló szakmák eddig ritkán vettek tudomást. Ha elég érdekesnek találja az Olvasó összeállításunkat, máris elértük célüunkat."

Tartalom

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET
Bevezetés11
Matematika16
Csillagászat22
Az antik asztronómia áttekintése22
A Föld és a kozmosz. Kleomédész24
A Föld megmérése32
Csillagászat - időszámítás36
A hónap41
A gnómónvilágkép. Vitruvius42
Az asztronómia a tudományok között49
Klaudiosz Ptolemaiosz50
A húrtáblázat (Almageszt I 10-11)53
Az Almageszt és utóélete55
A csillagos éggömb63
A mozdulatlan Föld67
Földrajz70
Az előzmények70
Pytheasz73
A makedónok nyomában79
Eratoszthenész82
A rómaiak hatása88
Poszeidóniosz földrajza93
Sztrabón98
M. Vipsanius Agrippa105
Pomponius Mela110
Geographia, khorographia, topographia113
A rendszeres földrajz115
A kartográfia119
Az oikoumené126
Ptolemaiosz után128
Fizika129
Bevezetés129
Sztatika131
Kinematika134
A szabadesés (Arisztotelész)137
Az atomok mozgása140
Dinamika. Erő és mozgás144
A mechanika149
Az alkalmazott tudomány155
Hidrosztatika162
Pneumatika167
A mágnesség174
Optika (A fény)179
Katoptika185
A fénytörés187
Akusztika191
A konszonanciák195
Műveletek a kánónon201
A "közép" keresése204
A zeneelmélet nehézségei205
Akusztika és színház207
Kémia210
Áttekintés210
Kémiai apróságok (1,2,3)212
Az arany213
Kőzetek, fémek, földtörténet215
A tudomány Rómában220
Antik ismeretterjesztés220
Lucretius Carus222
Az "orator" és a tudomány225
Varro és Plinius228
Irodalom233
AZ ÉLŐ TERMÉSZET
Az élet tudományának kezdetei és alapkérdései239
Az élővilág keletkezése239
Az élő anyag243
Az őselemek és az élő dinamikája244
Az élővilág ismeretének összefoglalói248
Az élővilág szintetikus és analitikus vizsgálata248
Az élővilág nagy görög kutatói249
Hérodotosz az élő Természetről249
Az orvosi szemlélet kialakulása. Hippokratész és a "Corpus Hippocraticum"252
Vadászat és lótenyésztés mint tudomány. Xenophón257
Bioszisztematika a platóni Akadémián260
Arisztotelész. "Az állattan atyja"262
Theophrasztosz, a növénytan megalapítója267
A "physzisz" és a "pszykhé" egysége - Sztratón271
A császárkori enciklopédisták az élővilágról273
Theophrasztosz öröksége. Nikolaosz Damaszkénosz273
Plinius adatai az élő Természetről274
Solinus, az epigon281
Pollux Onomasztikónjának állattani vonatkozásai283
Vita az állatokról a szofisták lakomáján (Athénaiosz)284
Az utolsó antik állatkatalógus (Polemius Silvius)286
Az élő természet kutatásának területei a hellenisztikus és a római világban288
A praktikus szemlélet uralomra jutása288
Az élő természet földrajza291
Új élőhelyek kutatása291
Összehasonlító állatföldrajz292
Fauna borealis293
A Nílus-vidék élővilága296
Különös élőlények Aithiopiában298
"Boldog Arábia"élő kincsei299
India csodái300
Az éthosz kutatása az állatvilágban304
Poszeidóniosz az állatok értelméről304
Állatvédelem tudományos alapon. Plutarkhosz305
Állatok különös viselkedése. Ailianosz (Aelianus)311
A vadászat zoológiája313
A vadászat ágai313
Halieutika - Piscatoria314
Ovidius314
A 2. század: Apuleius és a kilikiai Oppianosz315
A Mosel halai. Ausonius319
Kynégétika320
Kezdetek Rómában: Grattius és Arrianosz320
Az apameiai Oppianosz321
Késő antik kynégetika324
Ixeutika326
Az agricultura tudománya327
Cato és Varro327
Vergiliusi agricultura332
Columella337
Agrártudomány a 2-5. században342
Hippiatria - Mulomedicina346
Az orvosi szemlélet változásai349
A hellenisztikus orvostudomány irányai349
Kheirurgia és művészet (kitinoi Apollóniosz)363
A "gyökérvágók" technéje364
Az orvostudomány kezdetei Rómában367
Celsus és tanítványai374
Sextius Niger382
Görög farmakológia a római császárokban383
A szakosodás fejlődése a császárkor orvostudományában386
A római kori orvostudomány fénypontja: Galénosz389
A 3. század latin nyelvű orvostudománya399
A görög orvostudomány alkonya. Oreibasziosz400
Epigonok az 5. századi görög orvostudományban401
Latin nyelvű orvosi művek a korfordulón402
Az utolsó antik empirikus orvos: Anthimius (Anthémiosz)404
Az élő természet mint erkölcsi példatár405
A "teremtett világ" interpretációja405
A "Kyranidák" és a "Physziologosz" világa409
Minden létező szintézise: az Ember411
Irodalom412
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Antik természettudomány Antik természettudomány Antik természettudomány Antik természettudomány Antik természettudomány

A védőborító kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.280 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba