A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának közleményei 1961/1-4.

XI. kötet 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Szabó Árpád: A matematika alapjainak euklidészi terminusai, II1
Szalai Sándor - Szilágyi Mária: Vizsgálatok egyes urán-hasadási termékek adszorpciójára humuszpreperátumon47
Lajos Sándor: A félcsoportok ideálelméletéhez57
Pócsik György: Öncsatolt spinor tér egyrészecske Green-függvénye nemperturbációs közelítésben67
Rényi Alfréd: Egy általános módszer valószínűségszámítási tételek bizonyítására és annak néhány alkalmazása79
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei
Prékopa András: Pál Lénárd doktori értekezésének nyilvános vitája107
Mátrai Tibor: M. Zemplén Jolán kandidátusi értekezésének nyilvános vitája110
Boros János: Morlin Zoltán kandidátusi értekezésének nyilvános vitája113
Ladányi Károly: Nagy Károly doktori értekezésének nyilvános vitája116
Fried Ervin: Erdős Jenő kanidátusi értekezésének nyilvános vitája117
Könyvismertetések
Haar Alfréd összegyűjtött munkái - Alfred Haar Gesammelte Arbeiten119
G. Alexits: Konverzgenzprobleme der Orthogonalreihen121
2. szám
Jeszenszky Ferenc: A kvantummechanika alapjai és a valószínűségszámítás125
Seres Iván: Egy polinom irreducibilitásáról131
Szász Ferenc: A főjobbideálokra nézve minimum-feltételű gyűrűk135
A külföldi szakirodalomból
M. Lavrentyev: A síkbeli tartományok kvázi-konform leképezései elméletének általános feladata179
A tudományos minősítő bizottság hírei
Moór Arthur: Rapcsák András doktori értekezésének nyilvános vitája225
Steinfeld Ottó: Szász Ferenc kandidátusi disszertációjának nyilvános vitája227
3. szám
Hajós György: Az Osztályvezetőség beszámolója229
Hosszú Miklós: A lineáris függvényegyenletek egy osztályáról249
Bártfai Pál - Dobó Andor: Egy közlekedési problémáról263
Révész Pál: Néhány megjegyzés Birkhoff 111. problémájáról273
Tekse Kálmán: A Riemann-tér integrálgeometriájának néhány problémájáról289
Balász János: Súlyozott (0, 2)-interpoláció ultraszférikus polinomok gyökein305
4. szám
Rapcsák András: Metrikus és affinösszefüggő pályaterek pályatartó leképezései339
Molnár Ferenc: Harmadrendű tenzorok és tenzor-vektor függvények direkt tárgyalása371
Bánkövi György - Dobó Andor: Egydimenziós véletlen térkiöltés változó hosszúságú szakaszokkal399
Szász Ferenc: A teljesen reducibilis operátormodulusokról417
A külföldi szakirodalomból
R. L. Dobrusin: A Shannon-féle alaptétel általános megfogalmazása az információelméletben427
A tudományos minősítő bizottság hírei
Fried Ervin: Grätzer György kandidátusi értekezésének nyilvános vitája457
Fried Ervin: Schmidt E. Tamás kandidátusi értekezésének nyilvános vitája458
Molnár József: Strommer Gyula kandidátusi értekezésének nyilvános vitája460
Erő János: Csongor Éva kandidátusi értekezésének nyilvános vitája462
Könyvismertetés
Tandori Károly: Riesz Frigyes Összegyűjtött munkái I-II.465
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem