A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország 2000

Egyház és magyarság/Szakmai tanácskozás - Esztergom, 2000. január 27-28./Hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása

Előszó

A magyar államiság kialakulásának egyik történelmi színhelyén, Esztergomban került sor a Magyarország 2000 konferenciasorozat első rendezvényére. Hét egyház és felekezet 15 országból jött... Tovább

Tartalom

Báthory János: Ökumené nemzetben és egyházban 9
Miniszterelnöki üdvözlet
Orbán Viktor miniszterelnök levele a tanácskozás résztvevőihez 11
A TANÁCSKOZÁS MEGNYITÓJA
Szabó Tibor: Köszöntő 13
Paskai László: Szent István koronázásának színhelyén 15
Tőkés László: Összegyülekezésünk üzenete 18
Németh Zsolt: Erősödő Magyarország - növekvő felelősség 22
MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK EGYHÁZPOLITIKÁJA
Várhegyi Attila: Jó az egyháznak s jó a társadalomnak 27
Berkovits Tivadar: Vallásunk a magyarságunk része 33
Frenkl Róbert: Magyar egyházpolitika 1990-után 37
Kálmán Attila: Tíz év tapasztalatai 39
CONFESSIO ET NATIO
Erdő Péter: Natio et religio 41
Harmati Béla: Emberként és hitvallóként 48
Gereben Ferenc: Vallásosság és nemzeti identitástudat 53
Zalatnay István: Religio et natio vallásfilozófiai szempontból 66
Adriányi Gábor: A katolikus egyház és a nemzeti kisebbségek 77
Csiha Kálmán: Evangéliumi megbízatás 88
Mayer Mihály: Ki is a magyar? 90
Schweitzer József: Szellemi hidakat a jóakaratúak felé 98
Fónyad Pál: Tételek hitvallásról és nemzetről 101
Tamás József: Moldvai gondok 107
Fodor Dénes: Előbb a natio 109
Kálmán Attila: Reflexió 115
Ósz István: Görög katolikus magyarok Szlovákiában 116
Frenkl Róbert: Egymást erősítő értékek 119
Halász Péter: Moldvai csángók vallásgyakorlata 121
Fazakas Sándor: A nacionalizmus teológiai kritikája és az inkulturáció 127
Neumayer Katalin: Nemzet és vallás (katolikus dokumentumok) 130
MAGYARSÁGTUDATOT ŐRZŐ EGYHÁZAK
Ádám János: Mellékfoglalkozásban cserkész 141
Vetési László: Misszió lélektől lélekig 148
Várszegi Asztrik: Minden teremtménynek 160
Molnár Ottó: Menekültek, kivándorlók, vendégmunkások 167
Dolinszky Árpád: Evangéliumi üzenet 171
Mózes Árpád: Az eltévelyedett századikat is 174
Pungur József: Vasárnapi iskola és a diaszpóra fiataljai 176
Erdélyi Géza: Tapintattal, türelemmel 183
Pósfay György: Lelki gondozás külföldön a kezdetektől napjainkig 185
K. Kettős János: Álljanak mögénk 196
Papp Tihamér: Tanúságtétel keresztényi értékekről 197
Fejős Ottó: Amíg bírjuk 200
Moskovits, Dávid: Magyarország lelki megújulása 203
Gémes Pál: Cserkészet, vasárnapi iskola 209
Adriányi Gábor: Katolikus lelkészségek Németországban 216
Szegedi László: Magyarigentől Kőhalomig 219
Bartal Károly Tamás: Valamit mindig tehetünk 221
Bogdán József: Bánsági végeken 224
Almási Mihály: 1528-tól mártírjaink vannak e hazában 227
Mustos N. István: Új feladatok a pasztorációban 230
Soós József: Üzenet a végekről 234
Szőke János: Magyar fa messzire sodródott levelei 240
Szöllősy Pál: Ösztöndíjjal diaszpóra-lelkészeket 254
Jakab Gábor: Mindenkinek van valamilyen karácsonya 257
Fodor Dénes: Közösségmegtartó munka 265
Lénár Károly: Előbbre álló politika 270
Utasi Jenő: Röghöz kötött (helyi) egyház 273
Kis Dénes: Erdély alulnézetből 275
Gergely István: Csíkország és a moldvai magyarok 280
Kálmán Attila: Reflexiók 285
Pakó Benedek: Élő lelkiismeret 286
Pataky László: Reformátusok Argentínában 290
Gábor Bertalan: Lelkész van, a saját főpásztor hiányzik 293
Gémes Pál: Evangélikus lelkigondozók 297
András Imre: Katolikus szórvány-lelkipásztorkodás 302
DIASZPÓRA ÉS ÖKUMENÉ
Pátkai J. Róbert: Az egyház egyház maradjon 307
Burián Tamás: Katolikusok, zsidók és reformátusok 315
Galambos Ferenc Iréneusz: Ökumenizmus az Őrségben 319
Keresztes Szilárd: Az Atyának kedvére 325
Békássy Albert: Szórványgondok egyetemessége 326
Tempfli József: Gyakorlati ökumené 336
Szabó Árpád: Mindenekelőtt magyar 339
Orosz István: Teljes kisebbségben 341
Molnár-Veress Pál: Egy se vesszen el 343
Herjeczki A. Géza: Magyar baptisták Amerikában 352
Kótai István: Ökumenikus liturgiát 354
Solt Jenő: Fogalmazzuk meg a célt 356
Varga Pál: Németországi protestáns gyülekezetek 358
Mustos N. István: Nyugati gyakorlat 361
Pósfay György: Mindannyian egyek legyünk 363
Varga József: Vajdasági egyházi körülmények 367
Bertalan Imre: Egyházi szolgálat a diaszpórában 369
Tüttő György: Római katolikus lelkipásztorkodás Angliában 373
Gémes István-Gémes Pál: Magyar gyülekezet Württembergben 375
Péter Iván: Magyar himnusz három nyelven 396
Sütő Gyula: Hiszem, hogy küldött az Úr 397
Dobai Sándor: Európai Magyar Papi Konferencia 399
Kálmán Attila: Reflexió 401
AZ ANYAORSZÁG ÉS A DIASZPÓRA
Szépfalusi István: Segélykiáltás 403
Cserháti Ferenc: Új hazában jövevény - külföldön idegen 407
András Imre: Már a szemináriumban 418
Tabajdi Csaba: Korszerű nemzettudattal 420
Kállay Emil: A határainkon túli piarista iskolákért 423
Erdélyi Géza: Templom, iskola, család 425
Mustos N. István: Missziók a magyarság egészéért 426
Bertalan Imre: Őrizői legyünk atyánkfiainak 427
Burián Tamás: Ösztöndíjas lelkészek 430
Molnár-Veress Pál: Hazai egyházaktól, a magyar államtól várjuk 431
Kálmán Attila: Akikért felelünk 434
A TANÁCSKOZÁS ZÁRÓNYILATKOZATA 435
A TANÁCSKOZÁS ZÁRSZAVA
Szabó Tibor: Hittel, nemzeti elkötelezettséggel 437
LEVÉL MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKÉHEZ 443
ÖKUMENIKUS ZÁRÓIMÁK
Gémes István 445
Rázmány Csaba 445
Moskovits, Dávid 446
Erdélyi Géza 446
Simon József 447
Zsidó János 447
FOGADÁS A PRÍMÁSI PALOTÁBAN
Pátkai J. Róbert: Pohárköszöntő 449
ÜZENETEK A TANÁCSKOZÁSHOZ
Csorba Domonkos, Dobai Sándor, Gellérd Judit, Gödri Zsolt, Huzsvár László, Jakubinyi György, Kada Lajos, Kálmán Szabolcs, Kántor Pál, Keszthelyi Ferenc, Kondor Lajos, Mehrle Tamás, Miklósházy Attila, Molnár János, Muzslay István, Nagy József, Németh László, Rezsőházy Rudolf, Roos Márton, Somorjai Ádám, Szöllősy Pál, Ternyák Csaba, Tóth Miklós, Valentiny Géza, Varga Pál, Vitéz Ferenc 453
A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐI
Külföldről érkezettek 461
Hazai meghívottak 464
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem