809.259

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Filozófiai Szemle 2015/1-4

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata - 59. évfolyam 1-4. szám/Monadológia/Descartes est-il cartésien?/Sorsesemény

Tartalom

1. szám: Monadológia
Monadológia (Schmal Dániel) 5
TANULMÁNYOK
Boros Gábor: Leibniz és a Monadológia 11
Pavlovits Tamás: A végtelen észlelésének problémája az Újabb értekezésekben és a Monadológiában 20
Újvári Márta: Kontingens kijelentések individuális szubsztanciákról: Leibniz és kommentátorai 38
Zvolenszky Zsófia: Lehetséges világok és deontikus modalitás: érv a leibnizi bikondicionális elemzés ellen 55
Várnai András: Leibniz Kína-képe 78
Soós Sándor: Leibniz és a Változások Könyve 103
Székely László: A newtoni természetfilozófia leibnizi kritikája a 21. század elején 129
VARIA
Takó Ferenc: Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról 147
Vassányi Miklós: Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége
Hitvalló Szent Maximosz kisebb krisztológiai műveiben 165
Mezei Balázs: A szeretet metafizikája (Vető Miklós: L'élargissement de la métaphysique) 177
Bernáth László: Mit tudhatunk a tudásról? (Forrai Gábor: Kortárs nézetek a tudásról) 188
Boros Bianka: Nicolai Hartmann: Etika 196
E számunk szerzői 201
Summaries 203

2. szám: Descartes est-il cartésien? 1-168

3. szám
VARIA
Radnóti Sándor: „Abschrift der Natúr"
A természet másolata II. 5
Hankovszky Tamás: Kant transzcendentális logikája mint általános logika 29
Molnár Dávid: A ficinói furorelmélet nescio quidje 43
Korányi Márton: Az elme idolumainak teológiai előfeltevései Francis Bacon filozófiájában 57
Pléh Csaba: A szelf vizsgálatának két történeti mintája 73
Horváth Lajos - Szabó Attila: A fekete nap melankóliája és a Selbst dekonstrukciója
Posztstrukturalizmus és posztjungiánus pszichológia 103
Pöntör Jenő: A perceptuális idealizmus mint a szkeptikus kihívásra adott válasz 121
FÓRUM
Tuboly Ádám Tamás: Zvolenszky és az artefaktualizmus: de akkor most ki alkotta meg Harry Pottert? 137
Balázs Péter: Pavlovits Tamás: Mi egy ember a végtelenben?
Pascal-értelmezések 155
Nyárfádi Krisztián: Szalai Judit: Kortárs angolszász érzelemfilozófia 161
E számunk szerzői 167
Summaries 169

4. szám: Sorsesemény
Sorsesemény (Ullmann Tamás) 5
FÓKUSZ
Fehér M. István: Sorsesemény és narratív identitás 11
Szegedi Nóra: Kant lehetséges szerepe egy fenomenológiai elementáretikában 43
Toronyai Gábor: Az értelem megjelenés-eseményeinek és őslényeinek metafizikája Tengelyi László írásaiban 53
Komorjai László: A metafizika és a végtelen 78
VARIA
Lőrincz Csongor: Rendszer, forma, médium Filozófiai és esztétikai fogalmiságok az 1910-es években (Lukács és Zalai) 97
Halász Hajnalka: A „formáló anyagi elv teremtőereje"
Nyelv, materialitás és medialitás Zalai Béla A rendszerek általános elmélete című munkájában 120
Szummer Csaba: A pszichedelikus élmény mint a fenomenológiai kutatás eszköze a filozófiában és a pszichológiában 136
Guba Ágoston: Pszichikus okság Plótinosznál (Enn. IV. 5 [29]) 151
DOKUMENTUM
A Történelem és osztálytudat - ma (Kerekasztal-beszélgetés) (ford. Weiss János) 171
SZEMLE
Lendvai L. Ferenc: Lukács György racionalizmusa
Kelemen János angol nyelvű kötete 211
Licskó György: Arcképvázlatok a felvilágosodás korából 219
A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2015 225
Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann
E számunk szerzői 231
Summaries 233
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem