A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Herold I.

Forrásközlő, családtörténeti és címertani évkönyv - A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 1181-1981

Előszó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Segédtudományai Tanszék 1981, november 25-26-án "800 éves a magyar hivatali Írásbeliség" címmel tudományos ülésszakot rendezett.... Tovább

Tartalom

Előszó 7
Püspöki Nagy Péter: A "rovásírás" Írás tani helye
és szerepe a magyar művelődés történetében 9
Simon Péter: A magyar "rovásirás" történelmi jelentősége és eredete 23
Érszegi Géza: XXI. Béla kancelláriai reformjárói 72
Gerics József: Politikai viták hatása a magyar
nép kereszténységre téritésének korai hagyományára 80
Solymosi László: A hiteleshelyi pecséthasználat
kezdeteihez 91
Bertényi Iván: Az irás, mint a rongált pecsétü
oklevél hitelességének bizonyitéka 140
Draskóczy István: Litteratusok egy Pest környéki
nemes családban a XIV-XV« században 155
Kubinyi András: írástudás és értelmiségi foglalkozásúak a Jagelló-korban 186
Kovács Béla: A középkori viasz fíiggőpecsétek készítéséről 209
Dán Róbert: Wolfgang Fugger: Schreibbüchlein.
1553 224
Ladányi Erzsébet: Középkori elemek továbbélése
a XVT-XVII. századi hegyaljai oklevéladásban 232
Hargittay Emil: A megszólitó formulák és a társadalmi hierarchia Összefüggései a XVII. századi
magánlevelezésben 238
Lancsák Gabriella: Az erdélyi kancellária hiva
tali írásbelisége a XVII. század első felében 252
Szakály Ferenc; Egy mezővárosi tanitó-nótárius
életútja /Váradi György feljegyzőkönyve, 1630-1676/ 262
Degré Alajos: Az irat, mint perbeli bizonyitó
eszköz fejlődése a feudális Magyarországon 279
Bak Borbála: Városi Írásbeliség a XVIII. században 294
Sinkovics István: Az Írásbeliség oktatása egye
temünkön a XVIII. században 311
Szögi László: Az egyetemi írásbeliség újkori
forrásai 321
Kállay István: Magánhivatali írásbeliség 335
Gerda Mraz: Ein Lesebuch für den Thronfolger 344
Hörcsik Richárd: A magyar református egyház
feudáliskori pecséthasználata 359
Vörös Károly: "Házi Secretarius". Adalék a XXX
századi tömegmüvelés történetéhez 389
Halász Imre: Zalaegerszeg mezőváros irásbelisé
ge a Bach-korszakban 408
Sárközi Zoltán: Tőkés vállalatok írásbelisége 433
Révész T. Mihály: Adalékok az anyakönyvvezetés
államosításához Magyarországon 447
Farkas Gábor: A törvényhatóságok írásbelisége
1867-1950 között 456
Szabó Ferenc: a gyomai Kner Nyomda közigazgatás
nyomtatványkiadó tevékenységének főbb jellemzői 501
Csizmadia Andor: A község jegyzője a két világhaboru között 516
Vargyai Gyula: A legujabbkori magyar katonai
Igazságszolgáltatás Írásbeliségének néhány kérdése 539
Szijj Jolán: A magyar katonai nyelv fejlődése 560
Csuth Sándor - Gáspár Mátyás: Az irás munka szervezése és gépesítése a közigazgatásban 577
Raft Miklós: A korszerű közigazgatás és az írásbeliség 594
Bogdán István: Az írásbeliség anyagi-technikai
alkotóelemei 606
Nyulásziné Straub Éva: Történeti források gépi
feldolgozása 626
Pandula Attila: Rendjelvények írásbelisége 650
Borsodi Csaba: Kumorovitz Lajos munkássága
/1928-1982/ 660
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem