864.254

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendi társadalom - Polgári társadalom 6.

Írástörténet-szakszerűsödés/A Hajnal István Kör velemi konferenciája 1992. szeptember 10-12.

Előszó

A Hajnal István Kör velemi konferenciáját 1992 augusztusában tartotta, jócskán megkésett tehát a konferencia-kötet közzététele. Következhetne itt most a magyarázkodás: miért is halasztódott ilyen... Tovább

Tartalom

I. ÍRÁSTÖRTÉNET - ÍRÁSBELISÉG
Solymosi László: Chirographum és írásbeliség 11
Madas Edit: Műfaj - írástípus - anyanyelvűség (Előtanulmány a magyar nyelvemlékek paleográfiájához) 17
Sarbak Gábor: A Fragmenta Codicum húsz éve 27
Vizkelety András: A Leuveni Kódex palimpszeszt-lapjai és magyar scriptorai 37
J. Fodor Andrienne: Magyarországi Gergely, az assisi kolostori scriptorium
századi szövegjavító szerzetese 43
Körmendy Kinga: Nagy Lajos király ismeretlen szupplikációja az ÖNB Cod.
2042 jelzetű kódexében (Adalék az Anjou-kori capella regia gyakorlatához) 47
Veszprémy László: A 12. századi magyar kódexírás alakulása 53
Pavel Spunar: Ein Atlas über Schriftpraxis der Universitáten in Mitteleuropa
(Vorstellung eines Projekts) 61
II. HAJNAL ISTVÁN SZELLEMI ÖRÖKSÉGE
Huszár Tibor: Hajnal István és a magyar szociológia intézményesülése 67
III. SZAKSZERŰSÖDÉS ÉS ISKOLÁZTATÁS
Tóth István György: írástudatlan tanítók és üresen álló iskolák: a 17-18. századi
iskolatörténet csapdái 81
Szabó Béla: Magyarországi joghallgatók külföldi akadémiákon a 16-18. században (Kérdések és eredmények) 87
Zsidi Vilmos: A bécsi Export Akadémia magyarországi hallgatói 1898-1919 95
Karády Viktor: Elitképzés, elitkiválasztás, elitlegitimáció (A középiskola társadalmi funkcióinak alakulása Magyarországon 1948 előtt) 105
IV. SZAKSZERŰSÖDÉS AZ IGAZGATÁSBAN ÉS A VÁLLALKOZÁSBAN
Vári András: Szakszerűség és vállalkozás a késő 18. és a 19. században 121
Bácskai Vera: Szakszerűsödés a korai vállalkozásban 127
Tóth Árpád: Pest város tisztviselői az 1820-40-es években 133
Benedek Gábor: Szakszerűsödés és mobilitás a dualizmuskori bürokráciában 141
Lengyel György: A magyar gazdasági vezetők rekrutációja és képzettsége a 20.
században: a professzionalizáció két hulláma 149
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem