798.461

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1981/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata/XXVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylettől a statáriumig3
Mucsi Ferenc: Törekvések a Magyarországi Szociáldemokrata Párt szervezeti reformjára (1890-1914)47
Harsányi Iván: A Spanyol Kommunista Párt helyzetértékelése a Köztársaság veresége utáni hónapokban (1939. március-augusztus)81
Közlemények
Solt Katalin - Szigeti Endre: A szocialista társadalom gazdasági kérdései a magyar szociáldemokrata irodalomban (1890-1945)110
Németh István: Az 1932-es poroszországi államcsíny148
Ivan Krempa: A CSKP KB Marxizmus-Leninizmus Intézetének tíz éve183
Hírek
Csurdi Sándor: Tudományos emlékülés dr. Rónai Zoltán születésének centenáriumán196
Rövid hírek203
Szemle
Erényi Tibor: Két könyv a magyar filozófia történetéről205
Szabolcs Ottó: Népszerű feldolgozás a munkásmozgalom hat évtizedéről214
Kirschner Béla: A Tanácsköztársaság és szomszédaink216
Szabó Ferenc: Szovjet-Oroszország és Tanács-Magyarország táviratváltásai217
Pölöskei Ferenc: Kirschner Béla: A KMP stratégiai irányvonalának alakulása (1919-1921)220
Strassenreiter Erzsébet: Pavel Luknyickij: Magyar napló224
Józsa Antal: M. C. Stänescu - L. Gergely: Köblös Elek226
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1980. július-augusztus-szeptember229
A könyvtár 1980. évi külföldi szerzeményeiből231
Rezümék235
2. szám
Tanulmányok
Barla Szabó Ödön: Gazdaságpolitika és gazdasági fejlődés az MDP KV 1953. júniusi ülése után3
Nemes Dezső: Matuska, a "magányos merénylő"56
Benke József: Az arabok társadalmi tudatának fejlődése113
Közlemények
Gyarmati György: A pártok a közigazgatás reformjáról (1945-1947)154
Dokumentumok
Pintér István: Faust Imre visszaemlékezése a nem hivatalos magyar fegyverszüneti delegáció moszkvai útjáról191
Hírek
Orosz Dezső (1899-1981)208
Rövid hírek211
Szemle
L. Nagy Zsuzsa: Pintér István: A Szociáldemokrata Párt története, 1933-1944213
Mérei Gyula: Kende János: Forradalomról forradalomra217
Tóth István: Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon (1944-1962)221
Sömjéni Sándor: Munkásmozgalom és kultúra, 1867-1945226
Jemnitz János: A. G. Szugyejkin: A Munkáspárt gyarmati politikája229
Németh István: Kommunisták a Reichstagban (1920-1932)233
Szücs László: Munkásmozgalmi és szakszervezeti levéltárak236
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1980. október-november-december241
A könyvtár 1981. évi külföldi szerzeményeiből244
Rezümék248
3. szám
Tanulmányok
Hollós Ervin - Lajtai Vera: A nemzetközi osztályharc és Magyarország 1956 őszén3
Svéd László: Az Országos Ifjúsági Bizottság helye a magyar munkásmozgalomban51
Közlemények
Johannes Glasneck - Werner Kowalski: A Szocialista Munkásinternacionálé történetéhez (1923-1940)107
Johancsik János: Az Egyesült Szocialista Párt (PSU) és az "új baloldal" politikai törekvései (1960-1965)143
Életrajzok
Hegedüs Sándor: Mező Imre (1905-1956)173
Hírek
Halay Tibor: A Román Kommunista Párt megalakulásának hatvanadik évfordulójára193
Nemes Dezső: 60 éves a Csehszlovák Kommunista Párt195
Ó. Z.: Tudományos konferencia Túrkevén a mezőgazdaság szocialista átalakulásáról196
Urbán Károly: A magyar értelmiség történelmi fejlődése209
Zsilák András 1921-1981223
Pályázati felhívás aspirantúrára226
Rövid hírek227
Szemle
Kirschner Béla: Székely Gábor: A Komintern és a fasizmus, 1921-1929229
Ólmosi Zoltán: A Magyar Néphadsereg története233
Pesti János: A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában (1944-1958)235
Pintér István: Alena Hájková: A CSKP az ellenállásban240
S. A.: Magyar hadifoglyok a szovjethatalomért243
Kővágó Sarolta: Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjáról245
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1981. január-február-március248
A könyvtár 1981. évi külföldi szerzeményeiből250
Rezümék253
4. szám
Tanulmányok
Eperjesi László: A KISZ zászlóbontása és kezdeti fejlődése3
Urbán Károly: Az 1953-as fordulat és a magyar értelmiség30
Ripp Géza: Imperializmus - válság - összeomlás - szocializmus (Bernstein közgazdasági nézeteinek bírálatához)84
Horváth Gyula: A mexikói munkásmozgalom és a népfrosntpolitika (1935-1938)117
Dokumentumok
Szűcs László: A Bethlen - Peyer-paktum előtörténetéhez155
Életrajzok
Pintér István: Rózsa Ferenc (1906-1942)164
Hírek
Szabó Ferenc: Tudományos konferencia Orosházán az agrárszocialista mozgalmakról201
Deme Péter: Ankét a Párttörténeti Intézet munkájáról és a "Tanúságtevők" című sorozatról205
A szocialista országok pártarchívum-vezetőinek V. nemzetközi értekezlete211
Rövid hírek212
Szemle
Kővágó László: A Szlovák Tanácsköztársaság214
Józsa Antal: Román-magyar forradalmi szolidaritási hagyományok217
Szarka László: Tanulmányok a magyarországi szlovákok történetéről222
Jordán Gyula: Kína munkásosztálya (1949-1974)229
Dégi István: Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből (1944-1945)233
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1981. április-május-június236
A könyvtár 1981. évi külföldi szerzeményeiből238
Rezümék241
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem