A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmánykötet

A győri tanítóképzés 224. tanévében/Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Kar

Szerző

Kiadó: Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Kar
Kiadás helye: Győr
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 512 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva. Megjelent 600 pédányban.

Előszó

"A tanítóban, hogy tisztiben haszonnal járhasson el,
megkívántatik, hogy tanításához illendő életet éljen,
s tanítványinak jó s dicséretes példát adjon,
hogy elég tudós légyen,
hogy jó... Tovább

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK 3
ELŐSZÓ 7
HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS KORUNK IRODALMÁBAN
Vasy Géza: Kormos István létösszegző versei 13
Jánosi Zoltán: A magyar líra „bartóki" modellje és a világirodalom 23
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: A szonettkoszorútól a vizuális költészetig a határon túli magyar irodalomban 32
Szentesi Zsolt: Lírai és epikai tendenciák az ezredfordulón 42
Tóthné Szűcs Éva: Hagyomány és újítás a magyar naplóregény műfajában 59
Bálint Péter: A naplóíró Szentkuthy 54
G. Papp Katalin: Rövidítés vagy csonkítás? 63
Jenei Teréz: A képzavar stilisztikai szerepe Parti Nagy Lajos Hősöm tere című regényében 67
Nagy Éva: Nézőpont és beszédhelyzet Mészöly Miklós regényeiben 72
Edelényi Adél: Rablólovagok a luxemburgi modahagyományban 78
Pongrácz Attila: Hungarika-kutatások Latin-Amerikában (1971 -2001) 87
KÖRNYEZETI KIHÍVÁSOK
Cseh Sándor: A globális felmelegedés kezdetén... 95
Jámbor Balázs: A madáretetéstől a fenntartható fejlődésig 108
Szabó Péter: Biodiverzitási problémák a mezőgazdaságban 115
Roland Migende: Mit értünk erdőpedagógia alatt? 118
Kovátsné Németh Mária - Gősi Viktória: A Ravazdi Erdei Iskola 120
Laki Ferenc: A környezeti nevelés szerepe és néhány lehetősége az általános iskola 1-6. osztályaiban 133
PEDAGÓGIA
Hunyadi Györgyné: Szülők konfliktusmegoldási technikái 139
Szabó Ákosné: A tanulási akadályozottság jelentéstartománya 149
Oroszné Perger Mónika: Jövendő pedagógusok nevelőképe 156
Závoti Józsefné: Szülői elvárások az óvodai pedagógiai tevékenységben 167
Peter Krope: Bizonyítványok szöveges értékeléssel: a félreértések forrása 173
Chrappán Magdolna: Az iskolai szervezet rendszerszintű és egyedi létezése 181
Ronkovicsné Faragó Eszter: Művelődés a két világháború között 190
Farkas Olga: Minőségfogalom-alkotás tapasztalatai a közoktatási intézményekben 195
Bognár József: Új tanerők a felsőoktatásban 204
Lanczendorfer Zsuzsanna: Egy sajátos kutatási módszer 212
Balogh Lászlóné Zsoldos Julianna: Tanulni tanítunk 222
Pethő József: A stilisztika az anyanyelvi nevelésben 229
Sajtosné Csendes Gyöngyi: Az irodalom megszerettetésének lehetőségei az óvodában 235
Nemesné Kis Szilvia: A helyesírás-tanítás aktuális problémái 239
Imre Lászlóné: RWCT-technikák az anyanyelvi tantárgypedagógia oktatásában 246
Szabó Ferenc: A rendszerváltozás hatásai tanulóink keresztneveiben 251
Csákberényiné Tóth Klára: Nonverbális jelzések értelmezésének vizsgálata 256
Varga I. Erika: Nyelvtanításunk egy felmérés tükrében 261
Sárosdyné Szabó Judit: Interkulturális aspektus az idegennyelv-oktatásában 268
Horváth Rajmund: Kultúra és nyelvoktatás 271
Dreschel J. Attila: Hazai és külföldi diszkriminatív jelenségek elemzése 280
Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna: Kisgyermekkori idegennyelv-tanítás Magyarországon 287
Péter-Szarka Szilvia: Tanítsunk-e idegennyelvet kisgyermekkorban? 291
Szilágyi Magdolna: A „CABLE" - EU projekt folyamata és eredménye 301
Mátyás Judit: A német nyelvű szakszövegek értő olvasását segítő tanulási stratégiák 305
Szirmai Erika: Problémák és megoldási lehetőségek kisiskolás angoltanulók olvasásában 312
Boldizsár Boglárka: Az anyanyelv hatása az idegennyelvi írásbeli teljesítményre 317
Lőrincz Ildikó: Győri általános iskolás tanulók képzetei a francia nyelvről és a célnyelvi kultúráról 325
Rosta István: A technikatörténet tantárgy-pedagógiai alkalmazásai 336
Velner András: A technikai nevelés értékei és a következő évek kihívásai múltunk tükrében 344
Farkas József: A gyerekekre leselkedő veszélyforrásokkal kapcsolatos oktatási feladatok a technika oktatásában 350
Kisházi Veronika: Az ételdíszítéshez kapcsolódó pedagógiai feladatok a technika tantárgyban 355
Vajda János: A matematika tehetséggondozás örömei és problémái 362
Csóka Géza - Náfrádi Ferenc: Az elsőéves tanítójelöltek alak- és térismerete 366
Kopasz Éva: A 10-12 éves gyermekek gondolkodásáról, fejlesztéséről a matematikaóra keretében 370
Bánhidi Miklós: Törekvések a testnevelés tantervének megújítására 381
Bondár Zsuzsanna: Mozgásszervezés az óvodában 384
Körmöczi Katalin: Az óvodai tanulás tartalmának integrált megjeleníthetősége 389
Nádasi Lajos: A pszichoszomatikus fejlődés jellegzetes vonásai a motoros cselekvéses játékokban 400
Király Tibor: Az egyensúlyérzék fejlődése 6-10 éves tanulóknál egy hosszmetszeti vizsgálat alapján 409
Konczos Csaba: Főiskolai hallgatók motivációjának vizsgálata a testnevelési órák látogatásának tükrében 414
SZOCIÁLPEDAGÓGIA
Cseri Kinga: Az erkölcsi autonómia kialakulása 419
Fehér Ágota: Az empátiás készség összefüggésének vizsgálata az érték orientációval végzős középiskolások körében 428
Hartl Éva - Bertalan Éva: Egészség-érték vizsgálata a gyermekotthonban felnövekvő fiatalok körében 444
Szabóné Gondos Piroska: A pedagógia mostohagyermeke: a káros szenvedély 457
Rákó Erzsébet: Jóléti szolgáltatások - oktatási intézmények 461
Klapcsik Zsuzsanna: Az irányított szakmai tanácsadás szerepe az óvodapedagógus- és szociálpedagógus-képzésben 469
Bucsy Gellértné: Soproni és hajdúböszörményi szociálpedagógus hallgatók fizikai aktivitásának összehasonlító vizsgálata 476
Soós Zsolt: Az 1998-at követő időszak kormányzati szociálpolitikájának ideológiai háttere és társadalmi körülményei 481
Csizmadia Zoltán: A társadalmi kapcsolatok, hálózati erőforrások egyenlőtlensége 490
Varga Balázs: A II. világháború előtti győri elit kapcsolatrendszerének mobilitása és változása 1945 után 500
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tanulmánykötet Tanulmánykötet Tanulmánykötet Tanulmánykötet Tanulmánykötet

A borító sarkai enyhén kopottak, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.840 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba