A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes Orvostudomány 1972. január-december

A Magyar Élettani Társaság lapja/XXIV. kötet - XXIV. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 671 oldal
Sorozatcím: Kísérletes Orvostudomány
Kötetszám: 24
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrákkal.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Gábor Miklós - Kékes-Szabó András: Bioflavonoidok hatása experimentális gyomorfekélyben
Dési Illés - Szelényi István - Sós József: Patkányok károsított tanulási folyamatainak
helyreállítása Mg-orotattal és orotsavval 5
Spát András - Sarkadi Balázs - Intődy Zsolt - Korner Anna - Szántó József: Vesepapilla
lipidek és prostaglandin E2 hatása a mellékvesekéreg hormon-termelésére 12
Virág Sándor - Dénes Bobért - Pozsonyi Teréz - Tury Katalin: Miscleron hatása a serum
Iipid paraméterek alakulására cholestrin etetéses atherosclerosisban 26
Virág Sándor - Dénes Róbert - Pozsonyi Teréz - Tury Katalin: Miscleron hatása egészséges és cholesterinnel etetett nyulak aortájának 125I-beta-lipoporoteid felvételére 29
Lakner Géza - Világi Gyula - Ballay Zsolt: Túlélő szív elektromos ingerlése páros pacemakerrel 34
Gecse Árpád - Zsilinszky Eleonóra - Horpácsy Géza - Gábor Miklós: Adatok a flavonoidok gyulladásgátló effectusának hatás-mechanismusához 41
Iván Éva - Bíró László - Lévai Ottó - Árr Magdolna - Holland Roland: Állaton létrehozott
kísérletes pyelonephritis chronica 46
Fazekas I. Gyula - Virágos Kis Erzsébet: A sérülések szabad-histamin tartalma mint
vitális reactio állatkírésletekben , 51
Takács István - Gáspár Rezső - Makai Ferenc: A Collagen-rost thermo-isometrikusfeszülésének mérésére szerkesztett készülék 59
G. Bartha Klára - Kanyár Béla: Módosított mérési eljárás patkányok jódkinetikai
vizsgálatához 65
Kulcsár Gizella - Dán Pál - Sallay Kornélia - Nász István: Humán lymphocyta transformatios vizsgálatok vírusantigénekkel 69
Horváth Cecília: A klórpromazin embryopathiás hatásának vizsgálata Wistarpatkányban 73
Horváth Crcília: A trifluoperazin hatása a magzati fejlődésre 78
Kiss Jolán - Rédai Imre: Chromatographiásan tiszta bacterialis foszfatidilethanolamin és difoszfatidilglicerol praeprálása vékonyréteg-chromatographiás módszerrel 84
Hegedűs Mihály: Mikrobiológiai módszer vér-sérum B12-vitamin activitásának meghatározására 91
Bálint G. A.: Ricin detoxificalasi kísérletek 96
Bálint G. A.: Capsaicin hatása patkányok hexobarbitural narkosisára 101
Selmeci László - Pósch Elek - Balogh Endre: Szerotonin (5-OH triptamin) kezelés
hatása patkányszervek dehidrogenáz activitására és izozim képére 113
Nikolásev Velimir - Piukovich István - Mészáros József - Karády István - Szontágh
Ferenc: Plasma phospholipoidok anyagcsere-vizsgálata normál humán terhességben 117
Faredin Imre - Tóth István: Szabad- és ester-17-ketosteroidok szétválasztása és
quantitatív meghatározása 123
Horváth István: Kolmer rendszerű mikro komplementkötés a syphilis szerológiai
dignosztikájában 130
Faragó Ferenc - Búzás Lajosné: Vérsérum vastartalmának meghatározása variaminkék B redox indikátor segítségével 137
Károlyi Géza - Barabás György - Szabó Gábor: Adatok a folyamatos sejt feltárás kérdéséhez 141
liengei Béla: Vékonyréteg-kromatográfiás ondókimutatásról MT
Mester Endre - Döklen Anna - Héjjas Mária - G. Tota Jolán - Ludány György - Vajda
Gyula: Beta-amino-ethylisothiuronium (AET) hatása a laser sugárral kiváltott
phagocytosis-változásra patkány leukocytákban 150
Füst György - Keresztes Miklós - Surján Lászlóné: Komplement tényezők szintézisének vizsgálata fiatal patkányokban 156
Jakab Tivadar - Vajda Gyula - Aantor János: Steroid narkózis hatása
a leukocyták bakteriam phagocytosisára 164
Nikolásev Velimir - Lázár György - Karády István: Serum, máj és vese phospholipoid
tartalom változása patkányok immun-nephrosisában 170
Stekkel Károly - Herczeg Béla: Évans-kék festék meghatározása nyirokban 175
Szmolenszky Tamás - Garadnay Béla - Szőke Piroska - Török Béla: Ép és károsított
keringési kutyaszívizom szöveti átáramlásának mérése hydrogenpolarographiás
módszerrel
Fazekas I. Gyula - Jobba György - Virágos Kis Erzsébet: Az ép és fibrotikus szívizom
szabadhistamin és összhistamin tartalma, valamint hízósejtszáma 187
Horváth István - Kovács Elek: Egyszerű eljárás a Neisseria gonorrhoeae liofilezésére 191
Krizsa Ferenc: Véreztetéssel és izolált thrombocy topén iával keltett thrombopoetikus
serumaktivitás keletkezési helyének vizsgálata patkánykísérletben 194
Tóth István - Faredin Imre - Julesz Miklós: 17-ketosteroid-suphatok az emberi szőrzetben 197
Forgács Iván - Gaál Katalin - Sallay Péter - Bakos László: Az artéria renalisba infundált
hypertoniás earbamid hatása a veseműködésre és a reninfelszabadulásra 205
Marék Péter - Markel Éva: Koaktivitás és reciprok gátlás macska külső szemizmaiban 214
Jászsági Nagy Éva - Mester Endre - G. Tota Jolán: Kísérletes vizsgálatok a laser
sugárzás biopozitív hatásáról 225
Fűzi Miklós - Csukás Zsuzsanna: A metronidazol szelektív antibakterialis hatása 233
Gesztelyi István: A membránpotenciál változásainak folyamatos vizsgálata szeparáló kádban, béka m. sartoriusán 237
Zsilinszky Eleonóra - Gecse Árpád: Permeabilitási factor marha-plasmában 243
Lonovics János - Gecse Árpád: Ujabb adatok a histaminopexia kérdéséhez 250
Viczián Mihály - Kende Károly - Tulassay Zoltán: Éhezés és szomjazás hatása patkányok spermatogenesisére 257
Gecse Árpád - Zsilinszky Eleonóra - Lonovics János - West, G. B.: A C. phenylglycin-nheptyl ester bradykinin antagonista hatásának vizsgálata 261
Dóbiás György - Palásti Erzsébet: Kezeletlen nyulak serumának enzym szintjei 270
Marosvári István - Horn Gabriella: Glomerularis izoenzymek vizsgálata poliakrilamidgél elektroforezissel 273
Budavári István - Varga László - Indi Ottó - Micskey Éva - Pósch Elek - Koller Oszkár:
A hypophysis szerepe a serum glycoproteidek synthesisének regulatiójában, glucosamin 1-C14-gyel végzett vizsgálatok alapján 278
Szabó Tibor - Petrányi Gyula: Izotópos vese-clearance vizsgálat mint gyors teszt.
Kettős clearance vizsgálat klinikai farmakológiai célra 284
Báthori Edit: A localisan besugárzott párkány máj L-arginine amidmohydrolase (EC
3.5. 3.1) activitas változásai 2000 R, 4000 R és 8000 R sugár-dosist követően. 289
Less Etelka - L. Hágány Piroska - Józsa László: A pajzsmirigyhormon, TSH és pajzsmirigy gátlószer hatása a serum, a máj, a szív és a mesenterialis zsírszövet lipidjeire házinyulakban 293
Szilágyi Tibor - Gsernyánszky Hedvig - Csákó György - Benkő Károly: Hypothermia,
Arthus-jelenség és leukotaxis 302
Gazdagít István - Szegszárdy Tamás - Szórády István: Pantothensav és aminoaethylisothiuronium együttes sugárvédő hatásával kapcsolatos megfigyelések 305
Berek László - Bános Zsuzsanna: Csontéi változások fiatal csíramentes egerekben . . . 309
László Ferenc - Durszt Ferenc - Czakó László: Az ACTH-mellékvesekéreg rendszer
jelentősége a hypophysis-nyél-roncsolt párkányok fokozott insulin-érzékenységének kialakulásában 315
Kisida Elek - Ludány György - Orbán Imre - Réfi Miklós - Vajda Gyula: Syncumar és a
leukocyták bacterium phagocytosisa 321
Fekete Ágnes - Fazekas Árpád - Rényi-Vámos András: Az extracellularis- és intravascularis folyadéktér térfogata renovascularis hypertoniás kutyákban 337
Ángyán Lajos - Anne Kitsikis - Pierre Buser: Majmok nucleus caudatusából elvezetett
egysejttevékenység változása meghatározott mozgások kivitelezése során 345
Holczinger László - Kremmer Tibor - Gaál Dezső: A serum béta-lipoproteidek fract ioriálása zonalis centrifugálással 354
Orosz Ferenc - Gyetvai Gyula: A gáz-chromatographia orvosi alkalmazásai: módszerismertetés 362
Orosz Ferenc - Gyetvai Gyula: A gáz-chromatographia orvosi alkalmazása a diagnosticában és a kutatómunkában.
Karika Gyula - Héji Miklós: Duodenum-hűtés hatása a vékonybél makro- és mikromotilitására
Tornyos Szabolcs: Radicotomia et radicoligatura posterior: a spinálís ganglionok
tographiája és műtét tana patkányban
Ángyán Lajoss Dániel Richárd - Pierre Buser: A látókéreg és a nucleus lateralis
posterior thalami functionalis kapcsolatának mikroelektrophysiológiai elemzése 383
Mester Endre - Döklen Anna - Héjjas Mária - G. Tota Jolán - Ludány György - Vajda Gyula: Laser-sugár hatása acridinorange-al (3.6-bis-dimethyl-aminoacridin) kezelt
leukoeyták phagocyta functiójára 391
Báthori Edith: A patkánymáj localis besugárzását követő glutaminsav-oxálecet-savtransamináz-lipáz és alkalikus foszfatáz enzymek activitas-változásainak vizsgálata serumban és májszövetben 4000 R és 8000 R hatására 397
Gaál Katalin - Forgács Iván, Sallay Péter: Intrarenalisan infundált ATP hatása a
veseműködésre 402
Jancsó Tamás - Rábloczky György - Temesváry Zsuzsanna: A kiindulási értéktörvény
vizsgálata altatott macska vérnyomás reactióján 408
Gombás Margit - Lusztig Gábor: Emberi aorta mucopolysaccharidáinak viscositasváltozása érelmeszesedésben 417
Gergely Mihály: Bélbe juttatott curare hatása helyi és általános hypoxiában 422
Földes János - Takó József - Bános Csaba - Gesztesi Erzsébet: A Long-Acting Thyroid
Stimulator (LATS) ellenanyag természetének vizsgálata 428
Nikolásev Vélimir - Lázár György - Varga László - Karády István: Histaminhoz adaptált és úsztatott patkányok szénhydrát anyagcseréje 449
Benkó Sándor - Szabó Fezső - Müller Erzsébet - Lesznyák József: Terpenszármazékok
hatása nyúl cholesterin etetéses atherosclerosisára 453
Mészáros Csilla - Török Éva - Alföldy Gyula: Cytomorphologiai megfigyelések egér
omentumon penicillin-Freund adjuvans injiciálása után 461
Nikolásev Velimir - Lázár György - Karády István: Lipoid anyagcsere vizsgálatok
Yoshida-sarcomás patkányban 465
Streitman Károly- Pénzes Pál - Gecse Árpád - Zsilinszky Nóra - Karády István - Boda Domokos: Morphologiai vizsgálatok kísérletes húgysavas nephropathiában ... 470
Muszbek László - Csaba Béla- Kovács Katalin - Csizér Zoltán: Bordetella pertusis
vaccina (BPV) kezelés hatása az adrenalin hyperglykaemiára patkányokban 476
Maráz Albert - Horpácsy Géza - Tárnoky Klára - Keserű Tamás - Annus János - Szigethy András: Összehasonlító enzym-vizsgálatok magzatvízben, az anyai és
a köldök vér serumában 481
Jászsági-Nagy Éva - Mester Endre - Tordy Béla - G. Tota Jolán: Laser-sugárzás hatása
a sebgyógyulásra és a collagen synthesisre 487
Kisfalvi István - Kenderessy Jstadn/Milid (Proglumide) hatása a patkány gyomorsav-secretiój ára 492
Havass Zoltán - Szekeres István - Boda Domokos: Ultrafiltrálás gyors, egyszerű módszere 497
Fazekas I. Gyula: Intact és NH4 Cl-lel kezelt házinyulak csontszövetének corticosteroid fractiói, különös tekintettel az évszaki változásra 500
Fazekas I. Gyula - Jobba György - Virágos Kis Erzsébet: Intact és ammónium chloriddal
kezelt házinyulak csontvelőjének corticosteroid fractiói, különös tekintette] a
szezonális változásokra 506
Fazekas I. Gyula - Jobba György - Virágos Kis Erzsébet: Intact (ép) és sclerotikus aorta
szabadhistamin- és összhistamin-tartalma, valamint hízósejtszáma 512
Sólyom János - Bartha Jenő: Alacsony nátrium-tartalmú patkánytáp összeállítása
és hatásainak vizsgálata 517
Bán András - Nagy Lajos és Simán József: Pyrago hatása a serum-vasra és a serum
transferrin szintjére . 527
Iliász Mihály - Gelencsér Ferenc - Karika Gyula és Koiss István: Kísérletes dumpingsyndroma okozta functionalis vékonybél-nyálkahártya változások 530
Ormai Sándor - Csáki László: A lép és a mesenterialis nyirokcsomók vérátáramlása
polimetakrilsavval kiváltott lymphocyta mobilisation során patkányban 534
Molnár Péter - Vlagyimir Arutyunov - Szergej Narikashvili: Pyramissejt- és gátló
interneuron activitás szelektív extracellularis regisztrálása éber macska dorsalis hippocampusából 538
Szabó Raffael - Rex-Kiss Béla - Némák Piroska, Friss Ágnes: Ritka A-alcsoportok
(A,. A.,B) előfordulásának néhány esete 545
Csaba Béli - Muszbek László: Bordetella pertussis vaccina hatása a protease érzékenységre és az anaphylaxiás protease felszabadulásra patkányokon 550
Lúzsa Albert - Kereszti Zita - Berencsi György: Sex-differentia és szezonális változások normál nyulak serum totál lipid és cholesterin szintjeben 561
Letznifái: József. Benkó Sándor - Szabó Rezsó - Müller Erzsébet: Terpénszármazékok
hatása nyúl cholesterin-etetéses atherosclerosisára. II. Az aortA-adventitia
hízósejtjeinek szám és térfogatváltozása 571
Krizsa Ferenc - Kovács Zoltán - Dobay Erzsébet - Varga László: Újszülöttek elektrophoresissel szétválasztott serum-fehérje fraktióinak hatása egerek thrombocytopoesisére 580
Pucsok József - Szollár Lajos - Jáky Miklós - Sós József: Cardiovasopathogen diéta és
coffein kölcsönhatása a lipid metabolismusra patkányban 583
Elek Emil - Iván Éva - Árr Magdolna: Penicillinek áthaladása az emberi méhmagzatba 592
Karika Gyula - Kisida Elek: Bél-perfusió hatása a túlélésre kísérletes artéria mesenterica superior elzáródásban kutyán 599
Lózsa Albert - Kereszti Zita - Berencsi György: A normál serum lipid spektrum kialakulása és változása az életkorral hím és nőstény nyulakban 603
Backhausz Richárd - Veres Judit - Lajos Judit: Plasma-fehérjék mennyiségi meghatározása tárgylemez módszerrel 612
Hegedűs János: L-glutaminsav desaminatiójának vizsgálata Staphylococcus törzseknél 618
Tost Hilda - Kövér György: Cyclikus 3'-5' adenosin monophosphat és theophillin
hatása a veseműködésre 621
Gombás Margit - Lusztig Gábor: Serum-béta-lipoproteidek és aorta mucopolysaceharidák közötti complexképződés vizsgálata az érelmeszesedés függvényében ... 627
Csaba Béla - Went Mária: 5-hydroxytryptamin (5-HT) tartalom változása patkányok
szöveteiben anaphylaxiás shockban 632
Jászsági-Nagy Éva - Lendvay János - Szy Dénes: Biológiai minták készítése folyadék -
scintillatiós mérésekhez 636
Piukovich István - Varga László - Szigeti Zoltán - Rozsnyai Árpád: Serum-fehérjecukor-szint alakulása kísérletes vese-necrosisban 643
Várnai Ilona - Farkas Mária: Újszülött nyulak hőszabályozásának típusai 648
Taraba István - Fekete Ágnes - Molnár László - Haraszti Mária: A postisehaemiás vese
egyes paramétereinek vizsgálata chronikus kísérletben 654
Szabó György - Atxda Erzsébet - Vándor Ervin - Ritthnovszky Gyula: Tejsav degydrogenase transportja a nyirokerek útján
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kísérletes Orvostudomány 1972. január-december Kísérletes Orvostudomány 1972. január-december Kísérletes Orvostudomány 1972. január-december Kísérletes Orvostudomány 1972. január-december

Könyvtári könyv volt. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba