A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Collectanea Tiburtiana

Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére

Tartalom

Herner János - Szörényi László: A Tudás Könyve. Hasznos útmutató haladó kincsásóknak9
Holl Béla: Novum genus melodiae. Ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domonkos missaleban35
Kocziszky Éva: A csillaghit Janus költészetében (előtanulmány)53
Keveházi Katalin - Monok István: A Csongrád megyei levéltár ferences kódexe65
Karner Károly: ritka könyvek és nyomtatványok soproni könyvtárakban83
Pajorin Klára: Egy ismeretlen hungaricum. Johann Gast Convivales Sermones című gyűjteménye93
Fehér Mátyás: Mátyás király budai egyeteme Kasssán (1526-1553)105
Vízkelety András: Nádasdi Bálint omniáriuma és beszéde a fejedelmi tisztről121
Szabó Géza: Sztárai Mihály ismeretlen énekének töredéke?129
Botta István: Huszár Gál reformátor háromszoros exkommunikációja131
Szelestei N. László: Albertus Cruciger lőcsei pap levele Paul Eberhez Wittenbergbe151
Heckenast Gusztáv: János Zsigmond végrendelete155
Lech Szczucki: Fragmenta haeretica171
Pirnát Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiájához179
Szabó György: Gyulai Pál és Marcello Squarcialupi185
Máté Györgyi: A Szentírás Apológiája a szombatosok régi könyvében189
Ritookné Szalay Ágnes: Zsámboki János levelei Batthyány Boldizsárhoz209
Szabó András: A magyar későhumanizmus történetéhez215
Jankovics József: Zay Péter orvosságos könyvecskéje. "Nicasius doctor receptájából"233
Csonka Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei241
Balázs Mihály: Ecsedi Báthory István levele Báthory Andráshoz253
Szabó András: Monai János lelvele Ecsedi Báthory Istvánhoz257
Herner János: Szenci Molnár Albert levele Georg Remhez261
Vásárhelyi Judit: Néhány adat Szenci Molnár Albert munkásságához263
Ludányi Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben271
Erdei Klára: Hungarikák a XVII. századi gottorfi és preetzi könyvtárakban279
Jerzy Snopek: Berthlen Gábor a lengyel kéziratokban295
Mátyás Pál: Adatok Tatrosy György krónikaíróról és Coronaeus Vaska Lőrincről305
Ötvös Péter: Gyászvers Poppel Éva haláláról. Adalék a töredékes apróságokhoz317
Húbert Ildikó: Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthiány-gyűjteményben325
Gömöri György: Két levél a XVII. századból. Tolnai D. János levelezéséből331
Petneki Áron: Hitetlen Jezabel vagy Dicsőséges Judit? Báthory Zsófia apológiája337
Szörényi László: Magyarország, az összes istenek lakóhelye. Schedl Frigyes kiseposza345
Németh S. Katalin: Détsei Sámuel emlékkönyve351
Hajnóczi Gábor: Vitruvius De architectura című műve a Budapesti Egyetemi Könyvtár cod. lat. 32. kéziratában363
H. Takács Marianna: Jacopo del Sellaio Eszter királyné történetét ábrázoló tábláiról375
Prokopp Mária: Újabb kutatások Vitéz János esztergomi érsek stúdiójához393
Galavics Géza: Személyiség és reneszánsz portré. Ismeretlen magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás arcképe401
Mikó Árpád: Ianua mortis. Nicasius Ellebodius (1535-77) síremléke. Adalék a Radéczi-kör műpártolásához419
Buzási Enikő: Zrínyi és a későreneszánsz vitézi allegória. A szigetvári hős festett apoteózisa431
Szabó Péter: Bethlen Gábor lakadalmara czinalt ekessegek443
Koppány Tibor: Gótizáló tendenciák a magyarországi későreneszánsz építészetben451
Utószó helyett463
Table des matiers465
Képek469
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Collectanea Tiburtiana Collectanea Tiburtiana Collectanea Tiburtiana

A gerinc enyhén megtört. Néhány lap nedvességtől foltos.

Állapot: Közepes
4.980 Ft
3.980 ,-Ft 20
20 pont kapható
Kosárba