A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Kutatás 1974/1-4.

A Központi Földtani Hivatal szakmai kiadványa - XVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1-2. szám

Dr. Varju Gyula: A Központi Földtani Hivatal technológiai kutatásainak célkitűzései és az eddigi munka ismertetése 1
Varga Imréné: Nyomelem-műtrágyák előállítására alkalmas kőzetek kutatása 6
Dr. Albert János - Dr. Bálint Pál: Hazai téglaagyagok vizsgálatának eredményei 13
Dr. Varju Gyula: Alunitkutatás és termelés lehetősége Magyarországon 21
Szücs Zoltán - Dr. Takács Pál: Laboratóriumi kutatások a tokajhegységi alunitos kőzet feldolgozására szilikátipari alapanyaggá 20
Dr. Kakassy Gyuláné - Palós Imréné - Ádám László: Magyarországi klinoptilolitos kőzetek vizsgálata folyékony rádióaktív hulladék megkötése szempontjából 33
Dr. Barna János: Fehérbentonit-töltőanyag előállítása a golopi bentonitból 33
Dr. Varju Gyula: A golopi és mád-danckai bentonitelőfordulások földtani viszonyai. A Tokaji-hegység felső in situ bentonitszintjei 42
Kovács Zoltán: A tokajhegységi bentonit és illit értékelése pelletezés szempontjából 50
Dr. Barna János: Szerves anyagásványok a magyar kőszenekben 55
Dr. Nemecz Ernő - Elek Sarolta - Dr. Varju Gyula: Hazai természetes nyersanyagokra alapozható zeolit előállítás 64
Dr. Kubovics Imre: A hazai neutrális bázisos és üledékes kőzetek petrurgiai vizsgálata 70
Korbuly Judit - Dr. Takács Pál: Humuszpótló bioaktív anyag előállítása salétromsavas feltárással tőzegből és barnaszén-féleségekből 77
Kiss Lajos: Tokajhegységi meddő kőzetek és kőzetalkotók felhasználási lehetőségének kutatása
Horváth Albert - Dr. Takács Pál: A sárvár-rábasömjéni termálvíz ásványalkotóinak komplex hasznosítása 91
Dr. Erdélyi János: Magyarországi szerpentinek mineralógiai vizsgálata 97
Szerkesztői közlemény 101

3. szám

Szádeczky-Kardoss Elemér: A módszere szubdukcióvizsgálat a hasznosítható telepek kutatásának szolgálatában 1
Horváth Ferenc - Stegena Lajos - Géczy Barnabás: Szialikus és szimaikus ívközi medencék 11
Géczy Barnabás: Lemeztektonika és paleontológia 17
Wein György: A Budai-hegység szerkezetalakulása 23
Szénás György: A lemeztektonika és bírálata 35
Balkay Bálint: A globális tektonika lokális problémáiról 39
Császár Géza - Haas János: Irodalmi áttekintés a lemeztektonikai elmélet mai helyzetéről 41
Szerkesztőségi közlemény 57

4. szám
Dr. Dank Viktor - Dr. Hingl József - Szabó György - Bérczi István: A nagymélységű szénhidrogén-kutatás helyzete Magyarországon 1
Barabás László - Kadinger Béla - Tihanyi Gábor: Nagymélységű fúrások műszerezési kérdései és fejlesztés irányai 11
Szabó György: A nagymélységű fúrások korszerű eszközei, különös tekintettel a hazai tapasztalatokra 15
Tóth Béla - Csaba József - Fülöp Miklós: Mélyfúrások aktív paraméterei, optimalizálásának kőzetfizikai megfontolásai 19
Péter Richárd - Treffler Tamás - Szabari Kálmán - Pertik Béla - Dr. Dormán József: Cementreceptúrák megválasztásának szempontjai és gyakorlati tapasztalatai nagymélységű fúrásoknál 27
Dr. Moldvay Loránd: A dóm-jellegű mozgások kérdése az alföldi szénhidrogén-kutatás szempontjából 33
OKGT Geofizikai Főosztály - GKÜ Szerzői Kollektíva: A KGST 25. éve. Együttműködés a felszíni és mélyfúrási geofizikai kutatásban 43
Szerkesztői közlemény 46
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem