926.844

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Confessio 1986/2.

A Magyarországi Református Egyház Figyelője - X. évf. 2. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Református hitünk és a nemzeti érzés - A Dunamelléki Egyházkerület VI. Presbiteri Konferenciája, 1986
Tóth Károly püspök megnyitó beszéde3
Benda Kálmán: A kálvinizmus és a magyarságtudat kölcsönhatása történelmünkben4
Cseri Kálmán: Református keresztyén hitünk és nemzettudatunk kapcsolata, tartalma és feladata ma9
Fekete Gyula: Nemzet- és magyarságtudatunk ma15
Tóth Károly püspök záróbeszéde24
Szabó György: A demokratikus egyházszervezet kialakulásának kezdetei hazánkban (A presbiteri rendszer fejlődéstörténete a magyar református egyházban)27
A van és a legyen
Gyökössy Endre: A házasság neuralgikus pontjai és terápiájuk39
Hadházy Antal: Cigányok a nyíradonyi református gyülekezetben45
Évszázadok fényei
Gárdonyi Zoltán: Protestáns mozzanatok Liszt Ferenc életművében (Halálának 100. évfordulóján)51
Vályi Nagy Ervin: A reformátori teológia fordulatának folyamata (Barth Károly 100. születésnapjára)56
Németh Pál: Varga Zsigmond emlékezete (Születésének 100. évfordulóján)61
Szépmívesség
Próza
Jékely Zoltán: Vendetta (Közzétette és a bevezetőt írta: GYőri János)64
Barna Gábor: Húsvéti köszöntők és locsolóversek67
Versek
Gryphius, Andreas: Hála-szonett (Szénási Sándor műfordítása)103
Csorba Piroska: Hangulatjelentés55
Kiss Dénes: Ünneplőben26
Szőcs Géza: Egy éjszaka Walesben38
Vékey Tamás: Amikor ránk tört97
Tanúság
Dékány Endre: A református Németh László76
Hartyányi István: Emlékek Németh Lászlóról79
Füzi László - Kőhegyi Mihály: Németh László levelei Áprily Lajoshoz86
Alexa Károly: A mindentudás igézete (Tanulmányok Németh Lászlóról)88
Ladányi Sándor: Emlékezés Erdei Ferencre91
Polgárdy Géza: Főhajtás Gy. Szabó Béla emléke előtt94
Gy. Szabó Béla emlékkiállítás Kecskeméten (szerk.)97
Balogh László: Koczogh Ákos 70 éves98
Berczik Árpád: Szénási Sándor, a műfordító101
Figyelő
Konferencia a Duna-térség vallásszabadságáról (szerk.)104
Pap Klára: Újszövetség - grafikán (Képzőművészet)105
Pomogáts Béla: Az egész látóhatár - Bevezető Tompa László Szabó Dezső - estjéhez (Színház)106
Farkas Zoltán: Karasszon Dezső orgonaestje a Zeneakadémián (Zene)108
-i-ő: A 25 éves Világosság köszöntése (Sajtószemle)110
Csohány János: A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Évkönyve az 1982/83-1983/84. iskolai évről (Könyvismertetés)113
Bodri Ferenc: A Ráday GYűjtemény Évkönyve, 1983 (Könyvismertetés)115
Kőhegyi Mihály: F. Csanak Dóra: Fülep Lajos kéziratos hagyatéka (Könyvismertetés)114
Kövendi Dénes: Karácsony Sándor: A magyar észjárás (Könyvismertetés)115
Bottyán János életművének bibliográfiája (szerk.)117
Szénási Sándor: Bálint B. András: Mint a szarvas a folyóvizekre (Könyvismertetés)118
Jónás Kornél: Vissza a Szentíráshoz (Szunyogh Szabolcs két könyvéről)120
Heiszler Vilmos: Frantisek Palacky: A huszitizmus története (Könyvismertetés)122
Polgárdy Géza: Történelem, család, anyanyelv (Népfront-kiadványok ismertetése)123
E. F. Forrai Sándor: Küskarácsontól sülvester estig (Könyvismertetés)126
E számunk szerzői127
Híreink128
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem