A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyógypedagógia szöveggyűjtemény

Előszó

Az 1993. évi LXXIX. oktatási törvény, valamint az 1997. évi törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szélesebb körben tette lehetővé az érintettek integrált... Tovább

Tartalom

Bevezetés 5-7.
I. A társadalmi szükségleteknek megfelelően átalakuló intézményrendszer 8-11.
Úttörő gyógypedagógiai intézmények (Gyógypedagógiai alapismeretek
ELTE 2000 p: 353.) 29.
Ajánlott irodalom 11-12.
II. Napjainkban zajló folyamatok. Nevelhetőség és korlátozott nevelhetőség. Individuális nevelés. Speciális nevelési szükséglet 12-13.
- Nagy József: Egyéniségfejlesztés (Iskolakultúra 99/11 p;3-18.) 31-56.
- Illyés Sándor: A nevelhetőség és a korlátozott nevelhetőség
(Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE 2000 p: 33-36) 57-61.
Hogyan történik a nevelés? (Pálhegyi Ferenc: Pedagógiai kalauz Útmutató a családorientált
pedagógiai gondolkodáshoz Bárczi G. Gyp.Tk. R, Bp.,1997. p:94-104) 62-70.
Illyés Sándor: Fogyatékosság, speciális nevelési szükséglet, differenciális pedagógia
(Tudomány Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, 1998. p:5-20) 71-84.
- Dr. Kálmán Zsófia: Van-e szükségük pozitív diszkriminációra Magyarországon a sérültséggel/fogyatékossággal élő embereknek? (GYOSZE XXVIL évf. 1999. 01-03. p: 10-14) 85-88.
- Ajánlott irodalom 14.
III. A gyógypedagógusok képzése 14-15.
Dr. Mesterházi Zsuzsa: A tudományfejlődés szakaszai
(Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE 2000 p: 43-50.) 89-98.
- Dr. Mesterházi Zsuzsa: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szakmai értékei és intézményi érdekei (GYOSZE XXVII. évf.
1999. 01-03. p:60-67.) 99-105.
- Mesterházi Zsuzsa: Kompetenciahatárok (Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE 2000 p: 61-62) 106-107.
Erhard Dili: Az új világkép hatása a gyógypedagógiai tevékenységre (Emberkép
gyógypedagógusoknak. Szemelvénygyűjtemény az emberkép tanulmányozásához.
szerk.: Gaál Éva Bárczi G. Gyp.Tk. R, Bp.,1996 p:55-60) 108-114.
Ajánlott irodalom 15.
IV. Fogyatékosság. Attitűd. Elfogadás 16-17.
Könczei György: Van-e mégis háló? (Fogyatékosok a társadalomban, Gondolat, 1992. Bp.
p:169-172.) 115-118.
Illyés Sándor: A fogyatékosság jelentésváltozatai (Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE 2000. p:25-28.) 119-122.
- Fogyatékosság a WHO értelmezésében (Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE 2000 p:31) 123-124.
Fonyódi Ilona: Az 1998. évi XXVI. törvény fogalmi meghatározásai
(Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE 2000 p: 120.) 125.
Bánfalvy Csaba: A fogyatékosok iránti attitűd (Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE 2000.
P:100-103.) 126-129.
Bánfalvy Csaba: A fogyatékos-szerep néhány jellemzője. Fogyatékosság és életmód.
(Rehabilitációs foglalkoztató terápia (Bárczi G. Gyp. Tk. F, Bp.,1999. p:56-61.) 130-139.
Könczei György: Szociális mozgalmak (Fogyatékosok a társadalomban,
Gondolat, 1992. Bp.p: 102-109.) 140-148.
Ajánlott irodalom 16-17.
V. Rehabilitáció 18-19.
- Könczei György: A gazdaság (Fogyatékosok a társadalomban. Gondolat, 1992. Bp.p: 110-111.) 149-150.
Könczei György: Mit tanulhatunk a fejlett országoktól? (Fogyatékosok a társadalomban,
Gondolat, 1992. Bp.p:126-131.) 151-155.
Könczei György: Halaszthatatlan teendők (Fogyatékosok a társadalomban.
Gondolat, 1992. Bp.p:145-150.) 156-162.
Ajánlott irodalom 19.
VI. Törvények 19.
- Nagy Gyöngyi Mária: A fogyatékos gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó jogi szabályozás (Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE 2000 p:359-376.) 163-185.
Nagy Gyöngyi Mária: A gyógypedagógiai iskoláztatás jelenlegi helyzete
(GYOSZE XXVIL évf. 1999. 04-06. P:116-122.) 186-193.
dr. Chikán Csaba: Speciális állampolgári és jogi ismeretek (Összefoglaló)
(Rehabilitációs foglalkoztató terápia (Bárczi G. Gyp. Tk. F, Bp.,1999. p:ll-22.) 194-209.
VII. Az integráció (inklúzió) elméleti megközelítése és megvalósuló gyakorlata.
Utazó tanári szolgálat 20-24.
Szabó Ildikó: Az együttnevelés alapgondolatai, A befogadó iskola fogalma
(Dr. Bernolák Béláné - Fótiné Hoffmann Éva - Márkus Eszter - Szabó Ildikó: Együtt az iskolában
Bárczi G. Gyp. Tk. F, Bp.,1995. p:7-9.) 210-213.
Csányi Yvonne: Az integráció előnyei és hátrányai (Az integrált óvodás gyermekről
BGGYPTF, Bp. 1994. p:6-10.) 214-218.
Csányi Yvonne: Fogyatékosok integrált nevelésének kutatása és helyzete Magyarországon
(Tudomány 1. Szám, Kaposvár, 1998. p.15-20.) 219-224.
Dr Papp Gabriella: Öt hazai integrált nevelési modell, tanulásban akadályozott gyermekek számára (GYOSZE XXVIII. évf. 2000. 01-03. p: 15-19.) 225-229.
Metzger Balázs - Dr Papp Gabriella: Kéttanáros integrációs modell Budapesten a XIII. kerületben (GYOSZE XXVIII. évf. 2000. 01-03. p: 19-24.) 230-236.
Csányi Yvonne: Integráció a közép- és felsőoktatásban Gyógypedagógiai alapismeretek
ELTE 2000 p:400-405.) 237-243.
Ajánlott irodalom 24-25.
VIII. Az életpálya, életút szemlélet térhódítása. A mindennapi tevékenységre nevelés 25.
Ladislav Poar: A fogyatékos „ELIT" felelősségérzetének és motivációjának értelme
(GYOSZE XXVIII. évf. 2000. 01-03. p: 7-11.) 244-248.
Végh Katalin - Pordán Ákos: Oktatási rendszeren túl... A családon kívüli élet új terei
(GYOSZE XXIX. évf. 2001. 01-03. p: 27-35) 249-258.
Rácz Sándor: Fogyatékos fiatalok szakképzése a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző, Speciális Szakképző Iskolájában és Kollégiumában (GYOSZE XXIX. évf. 2001. 01-03. p: 35-44) 259-269.
- Farkas Péter: A leszakadó rétegek oktatása (Educatio V. évf. 1. sz. 1996. p: 50-60) 270-284.
- Fehérvári Anikó: A speciális szakiskolai tanulók esélyei (Educatio V. évf. 1. sz. 1996. p: 60-71) 284-299.
Dr. Horváth Szabolcs: Munkaterápia (Rehabilitációs foglalkoztató terápia
Bárczi G. Gyp. Tk. F., Bp.,1999. p.:187-197) 300-314.
Gerd Gilder Corneliussen - Marit Lund - Elsbet Nilsen: Felkészítés a felnőtt életre
(Foglalkoztató terápia Bárczi G. Gyp. Tk. F., Bp.,1999. p.: 175-179) 315-321.
Márkus Eszter: Pályaválasztás, továbbtanulás (Dr. Bernolák Béláné - Fótiné Hoffmann Éva
- Márkus Eszter - Szabó Ildikó: Együtt az iskolában Bárczi G. Gyp. Tk. R, Bp.,1995. p.:51-54) 322-325.
Ajánlott irodalom 26.
IX.A súlyos, halmozottan fogyatékosok fejlesztése, lehetőségeik 27.
Lányiné Dr. Engelmayer Ágners: A súlyosan és halmozottan sérült gyermekek gyógypedagógiai ellátásának hazai előzményei. (GYOSZE, 2000.
Különszám, p.:6-10.) 326-329
Molnámé Lányi Ágnes: Az Országos Szakértői Bizottság a halmozottan sérült gyermekekről. (GYOSZE, 2000. Különszám, p.:92-100.) 330- 338
Márkus Eszter: Képzési kötelezettség vagy tankötelezettség? (GYOSZE, 2000. Különszám,
p.:100-110.) 339-349
Márkus Eszter: Az értelmi akadályozottság és a súlyos -halmozott fogyatékosság -
a fogalom meghatározásának problémái. (Rehabilitációs foglalkoztató terápia
Bárczi G. Gyp. Tk. R, Bp.,1999. p.: 169-175. és 180-185.) 350-365
Nikolaus Hartmann - Beate Passon: A legsúlyosabban fogyatékosok pedagógiája
(Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése.
Szemelvénygy. Szerk.: Márkus Eszter BGGYPTF, Bp.l996. p.:27-35.) 366-374
Walter Spiess: A testterápiák oktatása: kompetencia-bővítés vagy sarlatánság?
(Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése.
Szemelvénygy. Szerk.: Márkus Eszter BGGYPTF, Bp.l996. p.:59-67.) 375-382
Winfried Mail: Elsődleges kommunikáció.
(Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése.
Szemelvénygy. Szerk.: Márkus Eszter BGGYPTF, Bp.l996. p.:161-170.) 383-392
Csongomé Rézsó Eszter: A szocializációs szakasz, mint alternatív lehetőség
(GYOSZE, 2000. Különszám, p.: 50-56.) 393-400
- Ajánlott irodalom 28.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem