864.897

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jogelmélet

Szerző
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 467 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN: 963-620-414-x

Tartalom

A jog
A jogról általában
A jog - elvont fogalom17
A jog mint társadalmi viszony19
A jog mint intézmény21
A jog mint magatartási szabály23
A magatartási szabályok különfélesége25
A jogi és a technikai normák28
A normativizmus31
A jog fajainak csoportosítása33
A jogtípus és a jogrendszer fogalma35
A szocialista jog38
A szocialista jog sajátságai41
A szocialista törvényesség45
Az egyenlőség és a szocialista jog50
A jog elhalása52
A jog funkciói54
A jog reguláló szerepe57
A jog belső tagolása59
A jogágak62
Vita a gazdasági jog körül65
A jogtudományok és a jogelmélet68
A gazdaság és a jog
A marxista-leninista tanítás a termelési viszonyok meghatározó jellegéről71
A marxista-leninista társadalomelmélet materializmusa73
A tulajdonjogi viszony75
A jog viszonylagos társadalmi érzéketlensége78
A gazdaság és a jog köznapi összefüggése81
A gazdaság és a jog összefüggése a legalacsonyabb fokon83
A jog és a politika
A jog politikai fogalma85
A jog és a végrehajtó hatalom86
Politika és jogállam88
A jog viszonylagos önállósága91
A párt vezető szerepe93
A jogpolitika95
Politizált jog97
A jog és a kultúra
Jogi kultúra és kulturált jog100
Jogalkotás, jogalkalmazás, jogkövetés és kultúra101
Külön a jogalkalmazásról104
A jog tudása és a kultúra106
Idegenkedés a jogtól110
A jogi nyelv112
Jog, kultúra, társadalom114
A jog lényege
Összefoglaló117
A jogászi tévedés120
A jog egyedisége és általánossága122
A jog mint látszat124
A jog és az erkölcs126
A jog és az állam
A jog állami jellege
Államelmélet - jogelmélet131
A képviseleti és a végrehajtó hatalom137
A modern állam és a modern jog140
A szocialista felfogás a "hatalmakról"142
Az emberi jogok
Az emberi jogokról alkotott különböző felfogások145
Az ember és a polgári jogai148
A gazdasági, szociális és kulturális jogok150
Az emberi jogok katalógusa152
Az emberi jogok biztosítékai153
Az állam és az emberi jogok156
A jogalkotásról
Az állam különböző jogi tevékenysége158
A jogalkotás közelebbről161
A kodifikáció163
A kodifikáció néhány technikai kérdése166
A szocialista kodifikáció169
A törvény172
A kerettörvény175
A "lex imperfecta"178
A rendelet179
A jog és a törvény182
Az állam, a jog és a társadalmi viszonyok
Az állam, a jog és a társadalmi viszonyok összefüggéséről általában186
Az ős-jog189
A jog kettőssége és egysége191
A büntetőjog és a jog kialakulása193
Az állam és a büntetőjog195
A közigazgatás és a közigazgatási jog198
Az államigazgatási jog szabályozási területe201
Igazolvány, jogosítvány, engedély203
A jog a társadalmi viszonyok sorában207
A társadalmi viszonyok formája210
A jogi magatartási szabályok213
A jog és a társadalmi viszonyok216
Az írott és az íratlan jog220
A jog nem tudása nem mentesít a felelősség alól224
A szokásjog227
Az alkotott jog és a jogalkalmazói jog kettőssége231
A joghézag234
A szocialista álláspont239
A jogalkalmazás
A jogalkalmazás jogi megközelítése244
A szillogizmus-elmélet248
Az állami jogalkalmazás251
A jogalkalmazás lényege253
A jogszabályértelmezés258
A bizonyítás263
Jogellenesség és deviáns magatartás268
A jogkövetés
A jogkövetésről általában271
A jogkövetés lényege274
A jogkövetés állami jellege276
A spontán és a tudatos jogkövetés278
A jogkövetés beálltának a sebessége280
A jogkövetés fajai283
A jogtudat
A jog és a jogtudat
A tudatról, az ideológiáról és a jogról291
A jogtudatot illető lélektani felfogás294
A jogtól függetlenként felfogott jogtudat300
Jogtudat és jogtudás302
A jogtudat értékelő eleme305
A jogtudat akarati eleme308
A jogi akarat fokai310
A jog objektív és szubjektív oldala312
A jogtudat a jog része313
A jogtudat szintjei318
A jog és a jogi ideológia320
A felelősség
Bevezető megjegyzések323
A mechanikus determinizmus325
A determinizmus, a marxizmus és a jog327
A jogi felelősség330
A jogi felelősség - művi dolog333
A beszámíthatóság336
A jogi felelősség haszna338
A jogelméletről mint tudományról
A jogelmélet tárgya
Egységes állam- és jogelmélet mint külön állam- és külön jogelmélet345
A jogelmélet kialakulása347
A jogfilozófia és a jogszociológia351
A szociológiai jogelmélet353
A pozitív jog bölcselete356
A jogelmélet általános és különös része358
A modern burzsoá elméletek359
A marxista-leninista jogelmélet364
A jogelmélet módszere
A marxista megismerési módszer368
A sajátos társadalomtudományi módszerek369
A szociológiai módszer372
A jogelmélet technikai módszerei374
A mai burzsoá jogelmélet fő módszertani vonásai377
A magyar jogelmélet múltja és jelene
A régi magyar jogelmélet fő szakaszai381
A feudális természetjog Magyarországon383
A pozitivista magyar jogbölcselet386
Az újkantiánus magyar jogfilozófia389
A marxista-leninista jogelmélet kialakulása és fejlődése Magyarországon391
A jogtudományok egysége395
A jogösszehasonlítás
Bevezetés399
Módszer-e a jogösszehasonlítás vagy önálló tudomány?401
Az általános, az ágazati és az intézményi jogösszehasonlítás404
Az összehasonlító jog és a nemzetközi magánjog407
Az összehasonlító jog történeti kialakulása408
A külső és a belső jogösszehasonlítás411
A jogrendszerek csoportosítása413
A szocialista jogösszehasonlítás415
A jogösszehasonlítás jövője418
A jogösszehasonlítás gyakorlati haszna419
A marxista-leninista jogelmélet pártossága
A burzsoá elmélet álláspontja423
A marxista-leninista álláspont a pártosságról426
A pártosság428
Név- és tárgymutató431

Szabó Imre

Szabó Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szabó Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jogelmélet Jogelmélet

A borító enyhén töredezett.

Állapot:
1.460 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba