799.197

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei XII.

Tartalom

I.
TANULMÁNYOK AZ OKTATÁS ÉS NEVELÉS KÉRDÉSEIRŐL
Tóth Vilmos: A köznapi tudat vizsgálatának fontosabb filozófiai előzményei 7
Asztalos Miklós: A tudomány termelőerővé válásának elvi alapja Marx műveiben 19
Semperger Tibor: A matematikai megismerés, mint problémamegoldás 27
Dr. Chikán Zoltánné: A magyar nyelvtankönyvek felhasználása az iskolai oktatásban. Történeti áttekintés II. rész. 1869-4905. 43
Dr. Bihari József - Salga Attila: Néhány észrevétel a mozgást megelőző igék elméletéhez és tanításuk gyakorlatához 73
Dr. Béky Lóránd: Általános iskolai nyelvi laboratóriumok létesítésének kérdéseiről 81
Dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia magyarországi oktatása a Bach-korszakban 91
Petrovai József: A képességfejlesztés lehetőségei a 6-10 éves gyerekeknél 107
Olasz Istvánné - Szepesi Györgyné: A szocialista hazafiságra és internacionalizmusra nevelés az ének-zene tanításban 121
II.
TANULMÁNYOK A NYELV-, AZ IRODALOM- ÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL
Dr. Bakos József: Comenius emblémája és jelmondata 135
Dr. Raisz Rózsa: A személynevek előtt álló határozott névelő statisztikájához (Mikszáth Kálmán nyelvhasználata alapján) 155
Dr. Lökös István: Miroslav Krleza (Az író nyolcvanadik születésnapjára) 167
Varga István: Lermontov „Ligovszkája hercegnő" című befejezetlen regényéről 177
L. N. Gyegyuhina: Verses szöveg elemzése M. Cvetajeva Honvágy c. verse alapján 193
Salga Attila: Adalékok Bonkáló Sándor életéhez és munkásságához 201
Dr. Hekli József: Vázlatok Jevtusenko pályakezdő költő portréjához 211
Szokolay Károly: Shakespeare Lear királyának magyar fordításai 229
Dr. Budai László: Az angol és a magyar nyelv konstrukció-funkció egységeinek kontraszti vitásához 247
Szabó István: A szemantika generatív vagy interpretatív jellegének kérdéséhez 261
J. Matejcik: Egy tájszótár szerkezete és a címszavak helyzete. (A közép-szlovákiai Novochrad vidékének tájszólási anyaga alapján) 285
Kávássy Sándor: Latinca-dokumentumok 301
Dr. Illényi Domonkos: Gondolatok Pest-Buda szerepéről a magyar gazdasági életben, a reformkor idején 325
III.
TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL
Dr. Perge Imre: Különböző gépeken meghatározott sorrendben megmunkálandó gyártmányok gyártási ütemtervének meghatározása heurisztikus módszerrel 335
Dr. Patkó György: A kétatomos molekulák spektroszkópiájának alapfogalmai 349
Dr. Szűcs László: Laboratóriumi vizsgálatok az acél nikkeltartalmának a kéntelenítésre gyakorolt hatásáról 357
Dr. Molnár Dezső: Alkáligőzök fény abszorpció jár ól és fotografikus mérésének módszeréről I. 369
By M. Bizot and T. Pócs: East African Bryophytes I. 383
Károlyi Árpád - Pócs Tamás - Balogh Márton: Délnyugat-Dunántúl flórája VI. 451
Dr. Vajon Imre: A lepkék központi idegrendszerének mikroszkópos fényképezése 465
Vágás Endre: A gombahifák mikroszkópos vizsgálata a gazdanövény szöveteiben 481
Dr. Vajon Imre - Dr. Csoknya Mária: Adatok a nagy pávaszem - Saturnia pyri Schiff. (Lepidop., Attacidae) agyának hisztológiai szerkezetéhez 487
Pápistáné Erdős Mária: Néhány adat az Arlói-tó környékének mikroklímájához 493
Tóth Géza: Karsztvíz összefüggés-vizsgálatok a Nyugat-Bükk területén 503
Dr. Zétényi Endre - Strbák István: Eger időjárása 1972-ben 513
IV.
MISCELLANEA
Dr. Baskai Ernőné: Gondolatok Kazinczy Ferenc művészettörténeti érdeklődéséről 533
V.
REPRODUKCIÓK A RAJZTANSZÉK TANÁRAINAK MŰVÉSZI MUNKÁIBÓL
Blaskó János munkái 557
Katona Zoltán munkái 561
Nagy Ernő munkái 564
Seres János munkái 568
Kárpáti László munkái 572
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem