849.808

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A nagyfödémesi plebánia múltjából

1812; 1945

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kalligram Könyvkiadó
Kiadás helye: Pozsony
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím: Csallóközi Kiskönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 80-7149-269-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal. Angol és szlovák nyelvű összefoglalóval.

Fülszöveg

A könyv kéziratban várta, hogy rátaláljanak s az olvasókhoz segítsék. A latin és a magyar szövegrészből álló nyersanyag kiadását három nagyfödémesi fiatalember kezdeményezte, ők szerezték meg számára a szükséges támogatásokat, a költségek egy részét is maguk fedezték.
A két plébános szerző a mű megírásával nem mindennapi missziót teljesített, jóllehet munkáját nem a nyilvánosságnak szánta. Nagyfödémes ugyan nem csalló-, hanem vízközi település, de határos a Duna legnagyobb szigetével, és számtalan történelmi szál fűzi hozzá, határának több déli karéját a régi, hatalmas Kis-Duna az Aranyszigetből szegte át. Jóllehet a szerzők a papi hivatást gyakorolták, írott üzenetükben lelki és szellemi dolgokkal alig foglalkoztak; helyettük a község és a szomszédos Jóka egyház-és gazdaságtörténeti problémáit taglalták nagy részletességgel. Amit mondanak, az általában nemcsak helyi, hanem regionális, sőt nem ritkán országos történelmi jelentőséggel is bír. Ennek bizonyítására a sok közül egy... Tovább

Tartalom

I.
Szabó János: A nagyfödémesi templom,
parókia és birtok története
Előszó a méltó utódokhoz 9
A nagyfödémesi templom, parókia és birtok
történetét illusztráló dokumentumok gyűjteménye 14
A nagyfödémesi egyházlátogatás, melyet 1634-ben
ejtett meg Draskovich György váci püspök,
pozsonyi prépost 14
R. D. Vlasics Miklós.
A nagyfödémesi egyházlátogatás, melyet 1673-ban
ejtett meg tekintetes Pálffy Ferdinánd gróf,
csanádi püspök 15
Nagyfödémesi egyházlátogatás. 1713-ban ejtette meg
Pongrácz József Imre faréi püspök 16
Kivonatok a régi Anyakönyvből 20
A nagyfödémesi egyház feljegyzései
a közösség jegyzőkönyvéből betű szerint idézve 32
A jókai egyház története ugyanezen egyház
kéziratos könyvecskéjéből merítve 36
„Megfigyelések a jókai népről" 50
A szent királyok által a pozsonyi vár birtokainak
adományozott előjogok 54
„A Nagy Födimes anyaegyházban tett látogatás,
melyre 1731. október 12-én s az ezt követő napokban
került sor" 62
A jókai egyház 69
Említésre méltó dokumentumok
a Nagy-Födémesi Plébánia Levéltárából 73
1. sz. dokumentum 73
2. dokumentum 78
3. dokumentum 79
4. dokumentum. Másolat 79
5. dokumentum 81
A fentebb lajstromozott dokumentumok kapcsán
született reflexiók 82
1. reflexió. Miért szenvedtek annyi hiányt a papok
a XVI. és XVII. században 82
2. reflexió. Mikor kezdett magához térni
Magyarország Egyháza 85
3. reflexió. Azokról a koronabirtokokról,
amelyekhez Nagyfödémes tartozik 93
4. reflexió. A pozsonyi várról és a híres Pálffy családról 96
5. reflexió. Volt-e Nagy-Födémes egykor mezőváros? 104
6. reflexió. Milyen csapásokat szenvedett el N.-Födémes
a XVI. és a XVII. században 108
7. reflexió. A belső és külső födémesi változásokról 113
8. reflexió. A plébános jövedelmei
a birtok pusztulása előtt 124
9. reflexió. Milyen erős volt a pénz a XV.
és XVI. században, s milyen korunkban 130
10. reflexió. Valóban volt-e Födémesnek
a XVII. század előtt plébánosa 133
11. reflexió. Milyen sokáig volt 1595 előtt
Födémes Jóka leányegyháza 135
A nagyfödémesi templom változásai 139
A régi nagyfödémesi templom 139
Az új templom szentélye 143
Az új templom hajója 144
A templom belső és külső változásai 147
A nagyfödémesi templomtorony 148
Az írás 151
A Templom hitbére és birtoka 152
A középbirtok, melyet Pálffy Miklós gr. adott
az egyháznak 153
Az egyház falun belüli telkei 155
Tudnivalók a középbirtok kezeléséről 156
A templom kerítése 156
A Kálvária-hegy és az ottani kápolna 159
A Kálvária-hegyi kereszt és kőszobrok 160
A helységben lévő többi kereszt és szobor 162
A nagyfödémesi plébánia
A plebánia-ház 164
A nagy födémesi plébánia ingatlan jószágai 171
A plébános tizenhatoda és egyéb jövedelmei 174
A nagyfödémesi plébánosok 174
Az egyház szolgái 199
A tanító 199
Az egyházatya vagy inspektor 203
Az egyházfi [vagy templomszolga] 205
A sírásó 208
A bábaasszony 210
A nagyfödémesi plébánia történetének folytatása
1809. febr. 26-tól, amikor írását abbahagytam 212
A Lacsny-kúria építése 213
A Király falvi Hivatallal támadt viszályom 218
Az ispánlak építése 219
Az itteni nép természete 220
II.
Borsos Mihály:
Kiegészítés
Előszó a méltóságos utód urakhoz!
Anno 1945 231
Canonica Visitatiók 233
I. A templom (1945-ben) 234
II. A hívek 236
További szociális erőlködéseim
a szegény hívek érdekében 243
a) ONCSA-házak terve 243
b) Kecskejuttatás 246
c) Csecsemőhalandóság és az egészségház 247
d) Telepítés 249
e) Polgári iskolai tanfolyam 250
f) Babakelengye akció 253
III. Az iskola
a) Elemi iskola 263
b) Polgári iskola 265
IV. Plébánosok 270
Fényképek 278
Utószó (Koncsol László) 290
Rezümé 314
Resumé 316
Resume 318
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem