A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2006/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXX./LIV./kötet 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

Cholnoky Jenő nyugdíjba vonulását követően szervezetileg-formailag is nyilvánvalóvá vált a magyar geográfiában az egységes földrajz tarthatatlansága, a természettudományi és... Tovább

Tartalom

1-2. szám
Értekezések
Enyedi György: Városrobbanás hanyatlás mellett: a fejlődő országok 1
Győri Ferenc: A tehetség földrajzának elméleti megközelítése 15
Rédei Mária: A nemzetközi migráció főbb folyamatai 29
Kondor Attila Csaba: A demográfiai átmenet hatása az európai volt szocialista országok
öregségi nyugdíjrendszereire 39
G. Fekete Éva: Hátrányos helyzetből előnyök? - Elmaradott térségek felzárkózásának
esélyei az Észak-magyarországi régióban
Balogh András: Az aprófalvasodás folyamatának főbb jellemzői Magyarországon 67
Kisebb közlemények
Erdélyi István: Julianus barát útjai 81
Krónika
Pinczés Zoltán 80 éves - Fazekas István 85
Somogyi Sándor 80 éves - Horváth Gergely 85
Lovász György 75 éves - Lóczy Dénes 86
Hahn György 70 éves - Hevesi Attila
Keresztesi Zoltán 70 éves - Papp-Váry Árpád 88
Rétvári László 70 éves - Kiss Éva 89
Próbáld Ferenc 65 éves - Horváth Gergely
Beszámoló az ENSZ HABITAT „World Úrban Forum III" konferenciájáról - Kovács Zoltán 91
Társasági élet
150 éves az Osztrák Földrajzi Társaság - Papp-Váry Árpád 93
Irodalom
Lóczy Dénes-Veress Márton: Geomorfológia I. Földfelszíni folyamatok és formák.
- Horváth Gergely 95
Szabó József-Dávid Lóránt (szerk.): Antropogén geomorfológia. - Szabó József
- Dávid Lóránt 97
Atkinson, R.-Bridge, G. (szerk): Gentrification in a Global Context. The new úrban
colonialism - Berényi B. Eszter 98
CONTENTS
Studies
Enyedi György: Úrban explosion and simultaneous úrban decline: The case of developing countries 1
Győri Ferenc: Theoretical approach of the geography of talent 15
Rédei Mária: Main trends of international migration 29
Kondor Attila Csaba: The effect of the demographic transition on the old-age pension
systems in the former socialist countries of Europe 39
G. Fekete Éva: Advantages írom disadvantageous position of catching up backwarded
areas in the North-Hungary Region 55
Balogh András: Characteristics of small village development in Hungary 67

3-4. szám
Gábris Gyula: Száz éve született Bulla Béla 101
Marosi Sándor: Bulla Béla emlékezete 103
Hevesi Attila: Gondolatok a „Klimatikus geomorphologiá"-ról 111
Értekezések
Kertész Ádám: Az éghajlati tényezők szerepe a lineáris erózióban 115
Gábris Gyula: A magyarországi folyóteraszok kialakulásának és korbeosztásának
magyarázata az oxigénizotóp-sztratigráfia tükrében 123
Szabó József: A tömegmozgások geomorfológiai jelentőségéről és veszélyességéről
az utóbbi fél évszázad tükrében 135
Nagy Balázs-Kern Zoltán-Ionel Popa: A periglaciális környezet változásainak
elemzése a Kelemen-havasokban, geomorfológiai és dendrokronológiai módszerek
alkalmazásával 155
Horváth Erzsébet-Novothny Ágnes-Manfred Frechen: Bulla löszsztratigráfiája
a legújabb abszolútkor-meghatározások tükrében 171
Bradák Balázs: Meghatározható-e a paleoszélirány löszfeltárásokból a mágneses
szuszceptibilitás anizotrópia (ams) vizsgálatával? - válaszok Bulla Bélának 185
Krónika
Földrajz és turizmus tudományos konferencia - Kókai Sándor 199
III. Magyar Földrajzi Konferencia- Kovács Alexandra 200
HUNGEO 2006 tudományos konferencia - Kovács-Pálfi Péter 201
Jubileumi előadóülés Bulla Béla születésének 100. évfordulója alkalmából - Lóczy Dénes 201
Fejlesztés és képzés a turizmusban - II. Országos Turisztikai Konferencia
- Hegedűs Veronika-Marton Gergely 203
A Délvidék történeti földrajza tudományos konferencia - Sütő László 204
A fenntartható fejlődés indikátorainak vizsgálata a Gömör-Tornai-karszt területén
- Gyenizse Péter 205
Tudományos ülésszak Rónai András születésének 100. évfordulója alkalmából
- Michalkó Gábor 206
Az Erdélyi Geográfia Napja - a Magyar Földrajzi Társaság és a kolozsvári Cholnoky
Jenő Földrajzi Társaság közös rendezvénye - Kondor Attila Csaba 207
A Magyar Földrajzi Múzeum 2006. évi tevékenysége - Mácsai Anetta 210
Geográfus Hírlevél - Horváth Gergely 211
Bernát Tivadar 80 éves - Korompai Attila 212
Dudar Tibor 75 éves - Papp-Váry Árpád 213
Beluszky Pál 70 éves - Hajdú Zoltán 214
Lehmann Antal 70 éves - Lóczy Dénes 215
Zámbó László 70 éves - Móga János 215
Keveiné Bárány Ilona 65 éves - Kiss Andrea-Sümeghy Zoltán 216
Hevesi Attila 65 éves - Kocsis Károly 217
Újvári József (1928-2006) 218
Simon Dénes (1938-2006) - Horváth Gergely 218
Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 59. Vándorgyűléséről és 130. Közgyűléséről,
valamint az azt követő németországi tanulmányútról - Kondor Attila Csaba
Főtitkári jelentés - Kovács Zoltán 230
A Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági beszámolója a 2005-ös évről - Kovács Zoltán 233
A Felügyelőbizottság jelentése a 2005. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységről
- Jankó Annamária 235
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztályának albániai tanulmányútjáról
- Kondor Attila Csaba 236
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 130. Közgyűlésén 238
Irodalom
Abonyiné Palotás Jolán: Az infrastruktúra elemeinek változó szerepe a területi fejlődésben Magyarországon - Kókai Sándor 241
Beluszky Pál: Őrség - Vendvidék - Felső-Rába-völgy (Szentgotthárd és környéke)
- Kugler József 242
Kiss Éva: Az Európai Unió a XXI. század elején - Szörényiné Kukorelli Irén 244
Conents
Studies
Hevesi Attila: Toughts about the "Climatic geomorphology" 111
Kertész Ádám: The role of climatic conditions in rill and gully erosion 115
Gábris Gyula: Explanation of river terrace formation and chronology in Hungary in the light of oxygen isotope stratigraphy 123
Szabó József: On the geomorphological significance and hazard of mass movements - reflections on research of the last half a century 135
Nagy Balázs - Kern Zoltán - Ionel Popa: Investigation of periglacial environment changes in the Climani mts. applying geomorphological and dendrochronological methods 155
Horváth Erzsébet - Novothny Ágnes - Manfred Frechen: Bulla's loess stratigraphy in the light of the most recent absolute dating investigations 171
Bradák Balázs: Is it possible to determine the paleowind direction from the study of anisotropy of magnetic susceptibility (ams) in loess outcrops? - answers to Béla Bulla 185
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2006/1-4. Földrajzi Közlemények 2006/1-4. Földrajzi Közlemények 2006/1-4. Földrajzi Közlemények 2006/1-4. Földrajzi Közlemények 2006/1-4.
Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba