849.934

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1978. július-szeptember

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 102. évfolyam, 3. szám

Tartalom

Bakos József: Az írásjelek stilisztikája és retorikája 267
Szepesy Gyula: A lenni +-va, -ve igeneves szerkezet csonka változatai 277
Bánffy György: Gondolatok az országos Ady vers- és prózamondó verseny után 288
Jakab István: Igen, az értelmező mellérendelés 293
Nyelv és iskola
A magyar mint idegen nyelv 299
Nyelvjárásaink
Szabó József: A szinteződés vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában 333
Kiss Jenő: Nyugat-dunántúli tájszavak a soproni Magyar Társaság pályamunkáiból
(1921-1926) 347
Szó- és szólásmagyarázatok
Takács Lajos: Polgár szavunk 'parasztgazda, paraszt' jelentésének történetéhez 350
Szemle
Szabó Zoltán szerk.: Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról,' (Ismerteti:
Herczeg Gyula) 362
A Nyelvőr postája
May István: Franciakulcs és törökbúza 377
É. Kiss Sándor - Kemény Gábor: Esőnap 380
Scheiber Sándor: Zsidó miatyánk 381
A Nyelvőr hírei
Erdősi József: Fabricius-Kovács Ferenc
Hajdú Péter: Budenz arcképe újra Magyarországon 383
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem