A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomtudományi Közlemények 1982/1-4.

A MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetek folyóirata - XII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1982. 1. szám
Tanulmányok
Héthy Lajos: Vállalatirányítás és demokrácia (Az üzemi demokrácia szociológiai koncepciója és fejlesztésének lehetőségei)5
Akszentievics György: Az iparban dolgozók helyzetének összehasonlító vizsgálata öt európai szocialista országban26
Varga László: A csepeli nagyüzemi munkásság kialakulásának történeti-szociológiai elemzése50
Vita
Hülvely István: A politika társadalmi szükséglete és a politikatudomány66
Polgár Tibor: A marxista politikatudomány néhány aktuális ismeretelméleti és módszertani kérdése80
Szretykó György: A politikai kultúra mint a marxista politikatudomány kategóriája86
Nagy Ferenc: A politikatudományról a tudományos szocializmus oldaláról nézve 95
Szoboszlai György: Politikatudomány és tudománypolitika (A vita főbb kérdéseinek összefoglalása)100
Műhely
Gazsó Ferenc: Az ifjúság és társadalom kutatócsoport kutatási terve 1981-1985-re108
Havas Péter: A mai szociáldemokrácia (Kutatási elgondolások)118
Tájékozódás
Böhm Antal: Rurálszociológiai kérdőjelek127
Hírek
Simonyi Ánges: Vita az üzemi demokráciáról138
Homonnai Márta: A kommunista és a munkáspártok tudományos intézeteinek igazgatói tanácskozásáról146
Forgács Imre: Magyar-holland kerekasztal konferencia a szocializmus politikai rendszeréről148
B. A.: Konzultáció a szovjet szociológusok struktúrakutatásairól150
Disszertáció-védések az SZKP KB Társadalomtudományi Akadémián
Décsy Jenő: A termelési eszközök tulajdonának fejlődése a fejlett szocializmus építésének időszakában (Farkasdi Sándor)152
Emődi Gyula: Az ipari munka szerepe a munkásosztály kulturális-technikai színvonalának emelésében (Tóth Lóránt)156
Sidó Eta: A személyiség sokoldalú fejlesztésének szellemi alapjai a fejlett szocializmus építésének időszakában (Bereczki Elemér)160
Szarka Géza: Az ember biológia és társadalmi tényezői kölcsönhatásának filozófiai elemzése (Révész Ferenc)164
A Társadalomtudományi Intézet munkatársainak 1981. évi publikációi (Összeállította: Markella Károlyné)168
Idegen nyelvű összefoglalók184
Idegen nyelvű tartalom189
1982. 2. szám
Tanulmányok
Szorcsik Sándor: A társadalomtudományok és a politika kapcsolata197
Balogh István: A társadalomtudományok változó funkciója és a politikai gyakorlat213
Ágoston László: A szocializmus specifikus termelőerői231
Szpirultisz Ildikó: A munka jellege és tartalma250
Szirmai Viktória: Metodológiai szempontok a helyi társadalom szerkezetének vizsgálatához264
Mórda László: Létviszonyok és életforma - egy falusi vizsgálat tükrében278
Tájékozódás
A szocializmus eszméje és az ideológiai harc (Összefoglaló egy tudományos tanácskozás anyagából)296
Takács Imre: Tudomány-, társadalom- és életmódkutatás eredményei a Társadalomtudományok című szovjet folyóiratban (Az 1981-es évfolyam áttekintése)312
Ruff Mihály: A német szociáldemokrácia a hetvenes évek nemzetközi viszonyairól (A főbb elméleti és külpolitikai irányok átteintése)330
Beszámolók, intézeti élet
Havas Péter: A brit munkásmozgalom dilemmái343
Kollár Nóra: Szociálreformizmus-kutatások353
Idegen nyelvű összefoglalók359
Idegen nyelvű tartalom368
1982. 3. szám
Tanulmányok
Békés Zoltán: Az ifjúság önálló élet- és pályakezdésének mai kérdései és a társadalmi különbségek nemzedéki újratermelődése (Békés Zoltán)381
Kósa Erzsébet: Házas diákok a felsőoktatási intézmények nappali tagozatain397
Gedeon Péter: Áruviszony és tulajdon (Bernstein és Kautsky szocializmus-felfogásának gazdaságtani alapjairól)422
Műhely
Fellegi Tamás László: A hegemónia-koncepció Gramsci felfogásában (Adalék egy fogalom értelmezéséhez)442
Tájékozódás
Nemzetközi tudományos konferencia a szocialista országok együttműködéséről455
Szabó József: A KGST-országok gazdasági együttműködési formáinak fejlesztéséről457
Molnár Győző: A nemzeti és nemzetközi érdek egyeztetése a KGST-együttműködésben461
Szorcsik Sándor: A szocialista országok növekvő együttműködésének jelentősége napjainkban466
Kohánka András: A szocialista közösség együttműködése a nemzetközi ideológiai harcban469
Fábián Anna: A világgazdasági változtatásokhoz való alkalmazkodás gazdasági-társadalmi feltételei a szocialista országokban472
Farkas János: A technikai fejlődési feltételei481
Faruk Dawas: A palesztin felszabadítási harc irányzatai és az önrendelkezés kérdései488
Szabó Máté: A politikai válságok polgári elméleteiről496
Kiss J. László: Szociáldemokrácia, alternatív mozgalmak, békemozgalom507
Szebenyi Georgina: Kerekasztal-konferencia a nőkérdésről521
Heidi Knake-Werner: A nő- és családpolitika feltételei és helyzete az NSZK-ban522
Helke Flessner: A nevelés intézményi struktúrájának egyes kérdései528
Beszámolók, intézeti élet
Gidai Erzsébet: Látogatás a frankfurti marxista kutatóközpontban533
Táll Éva: Szovjet társadalomtudósok a falu szociológiai problémáiról538
Forgács Imre: Szovjet-magyar kerekasztal-beszélgetés a párt társadalomirányító tevékenységéről545
Idegen nyelvű összefoglalók548
Idegen nyelvű tartalom554
1982. 4. szám
Ifjúság és társadalom a hetvenes és nyolcvanas években565
Huszár István: Ifjúság és társadalom567
Illés János: Gazdasági-társadalmi folyamatok és az ifjúság575
Gazsó Ferenc: Az ifjúság társadalmunk szerkezetében579
Pataki Ferenc: Nemzedékváltás és szocialista fejlődés590
Ancsel Éva: Értékek változása és az ifjúság602
Varga-Sabján László: A KISZ és az ifjúság607
Barabás János: Ifjúság és ideológia615
Radics Katalin: A fiatal értelmiség helyzete627
Összefoglaló a tanácskozás vitacsoportjainak munkájáról (Összeállította: Tóth Éva)635
A vitavezetők beszámolója a vitacsoportok munkájáról647
Héthy Lajos (Az 1. vitacsoport munkájáról)647
Vukovich György (a 2 vitacsoport munkájáról)648
Knopp András (a 3. vitacsoport munkájáról)650
Halay Tibor (a 4. vitacsoport munkájáról)653
Huszár István: Zárszó655
A KSH Ifjúságstatisztikai Közlemények sorozat új kiadványa (Keleti András)658
Összeállítás az Ifjúsággal foglalkozó irodalomból (Összeadta: Tóth Éva)662
Idegen nyelvű összefoglalók667
Idegen nyelvű tartalom677
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalomtudományi Közlemények 1982/1-4. Társadalomtudományi Közlemények 1982/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
2.600 Ft
1.300 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba