780.279

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aranyérmek, ezüstkoszorúk

Goldmedaillen, silberkranze - Művészkultusz és műpártolás Magyarországon a 19. században/Künstlerkult und Mazenatur im 19. Jahrhundert in Ungarn - Magyar Nemzeti Galéria 1995. június-november/Ungarische Nationgalerie Juni-November 1995/Kiállítási katalógus

Tartalom

Sinkó Katalin:
A kiállítás célja és feladata
Das Ziel und die Aufgabe der Ausstellung 10
TANULMÁNYOK / BEITRAGE
Sinkó Katalin:
A művészi siker anatómiája 1840-1900 15
Die Anatomie des künstlerischen Erfolges. 1840-1900 (Zusamenfassung) 49
Király Erzsébet:
„Laudatio artis"
19. századi képzőművészetünk dicséretének egykorú emlékei 56
„Laudatio artis"
Die einstmaligen Andenken des Lobes unserer bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts 74
Borsos Judit - Szabó László:
Munkácsy Mihály hazai ünneplése, temetése és hagyatéka 86
Die heimische Ehrung, die Beerdigung und der NachlaB von Mihály Munkácsy 93
Szabó László:
Iskolai szemléltető képek 1872-ből 100
Anschauungsbilder für Schulen aus dem Jahre 1872 105
Hessky Orsolya:
Nemzetközi-e a nemzetközi zsűri? 111
Ist die internationale Jury tatsáchlich international? 114
Tóth Ferenc:
A külföldi művészet jelenléte és pártolása az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat kiállításain 117
Die Anwesenheit und die Unterstützung der auslándischen Kunst an den Ausstellungen
der Ungarischen Gesellschaft für Bildende Kunst 123
Színes képek / Farbitaffeln
KATALÓGUS / KATALOG
A magyar művészeti intézmények megteremtői: pártfogók, mecénások, tisztviselők 159
Die Schöpfer der künstlerischen Institutionen Ungarns: Förderer, Mazene, Beamte 159
I. Művészkultusz a 19. században 170
1. Művészet-allegóriák és művész-zsánerek, 1820-1900 170
I. Künstlerkult im 19. Jahrhundert 171
1. Kunstallegorien und Künstler-Genrebilder, 1820-1900 171
2. Önarcképek, művészképmások 135
Selbstbildnisse, Künstlerbildnisse 185
a. A művészképmás-gyűjtés kezdetei a Nemzeti Múzeumban / Die Anfange der Sammlung von Künstlerbildnissen im Nationalmuseum 185
b. Marastoni József (1834-1895) művészképmás-galériája, 1858-1868 192
József Marastonis (1834-1895) Galerie von Künstlerbildnissen, 1858-1868 192
3. Művész-relikviák, egyesületi rekvizitumok
Künstlerreliquien, Requisitien von Vereinen 197
a. Művész-relikviák
Künstlerreliquien 197
b. Relikviák a bohém társaságoktól
Emlékezés a Schlaraffia magyarországi egyesületeire 214
Reliquien von Gesellschaften der Bohéme
Das Andenken an die „Schlaraffenreiche", die Vereine der Schlaraffia in Ungarn 216
II. Egyesületi műpártolás 221
Az egyesületi műpártolás és az állami kultúrpolitika 1840-1900 között 221
II. Die Mazenatur von Vereinen 222
Die Mazenatur von Vereinen und die staatliche Kulturpolitik zwischen 1840 und 1900 222
1. A Pesti Műegylet, a Nemzeti Képcsarnokot Alakító Egylet és a Képzőművészeti Társulat vásárlásai a Nemzeti Múzeum számára 223
Kunstkaufe des Pester Kunstvereins und des Vereins zur Gründung der Nationalen Bildergalerie zugunsten des Ungarischen Nationalmuseums 223
2. A műlappályázatok 240
Preisausschreibungen für Kunstblátter 241
3. A Pesti Műegylet és a Képzőművészeti Társulat műlapjai, 1840-1897 / Kunstblatter des Pester Kunstvereins und der Gesellschaft für Bildende Kunst, 1840-1897 251
a. A Pesti Műegylet prémiumlapjai, 1840-1866 / Die Prámieblatter des Pester Kunstvereins, 1840-1866 251
b. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat albumlapjai és műlapjai/ Albumblátter und Kunstblátter der Ungarischen Gesellschaft für Bildende Kunst 259
4. A Képzőművészeti Társulat díjai 283
Die Preise der Gesellschaft für Bildende Kunst 284
a. Az Ipolyi Arnold-díj; 1880-1885, 1893-1919 284
Der Arnold-Ipolyi-Preis; 1880-1885, 1893-1919 286
b. Ráth György-díj 290
Der György-Ráth-Preis 291
c. Társulati díj 296
Preis der Gesellschaft für Bildende Kunst 297
d. A Munkácsy-ösztöndíj 301
Das Munkácsy-Stipendium 301
e. A Rökk Szilárd-jutalomdíj 302
Die Prámie Szilárd Rökk 303
f. A Mű barátok Köre ösztöndíja 305
Das Stipendium des Kreises der Kunstfreunde 306
g. Gróf Károlyi Tibor-díj 307
Der Gráf Tibor-Károlyi-Preis 307
h. A Vaszary-alapítvány díja (A Forster-féle Vaszary-díj) 308
Der Preis der Vaszary-Stiftung (Der Vaszary-Preis von Forster) 308
i. Lipótvárosi Kaszinó-díj 310
Preis des Leopoldstádter Kasinos 310
III. Állami műpártolás 313
1 Az állami történeti képpályázatok 313
III. Die Mizenatur des Staates 314
1.Staatliche Preisausschreiben für Historienbilder 314
2. Eötvös József és Trefort Ágoston minisztériumának állami megrendelései 320
a. Iskolai szemléltető képek 1872-ből 320
Die staatlichen Auftráge des Kultusministeriums unter József Eötvös und Ágoston Trefort 321
a. Anschauungsbilder für Schulen aus dem Jahre 1872 321
b. Megrendelések a Nemzeti Múzeum és más közintézmények számára / Auftragsarbeiten für das Ungarische Nationalmuseum und für andere Institutionen 330
3. Állami aranyérmek és kitüntetések 334
Die staatlichen Goldmedaillen und Auszeichnungen 335
a. Aranyérmes művek / Mit Goldmedaillen ausgezeichnete Werke 336
b. Érmek, kitüntetések a művészek számára / Medaillen, Auszeichnungen für die Künstler 344
4. „ő Felsége a király vásárlásai" 361
„Kaufe seiner Majestat des Königs" 362
5. Állami vásárlások 367
Staatliche Kaufe 368
Irodalomjegyzék / Literaturverzeichnis 383
Művésznévmutató a katalógushoz / Künstlerverzeichnis zum Katalog 391
Rövidítések / Abkürzungen 393
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Aranyérmek, ezüstkoszorúk Aranyérmek, ezüstkoszorúk Aranyérmek, ezüstkoszorúk Aranyérmek, ezüstkoszorúk Aranyérmek, ezüstkoszorúk Aranyérmek, ezüstkoszorúk

A gerinc enyhén kopott, elszíneződött, a lapélek kissé foltosak. Néhány lapon jelölés található.

Állapot:
8.900 ,-Ft
45 pont kapható
Kosárba