Regény, novella, elbeszélés témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ergonómia 1978. január-december

Munkaélettan, munkalélektan, munkaszociológia/XI. évf. 1-4. szám

Tartalom

1. szám
V. P. Zincsenko-V. M. Munipov:
A termelés automatizálásának ergonómiai szempontjai 1
Makó Csaba:
A munkával kapcsolatos értékek és az elégedettség alakulása 7
Temesvári Judit:
A pályaalkalmasság-vizsgálatok továbbfejlesztése a vállalati munkaerő gazdálkodás szolgálatában 15
Varga Károly:
Szervezetfejlesztési problémafeltárás egy ipari üzemben 18
Weixler János:
Teljesítményregisztráló alkalmazásának lehetőségei forgácsolási munkaterületen 24
Dr. Geréb György:
A monotonállapot és a vigilitás néhány elméleti kérdése 29
Dr. Berey András:
A munka- és a pihenési rend felmérésének tapasztalatai többgépes rendszer
esetén 33
Százados István:
A nemzetközi mértékegység-rendszer (SI) bevezetésének munkaélettani vonatkozásáról 39
Dulin Jenő:
Képességvizsgálatok jelentősége kvalifikált szakmunkásoknál 43
Folyóiratszemle 49
Annotáció 53
2. szám
Dr. Rókusfalvy Pál:
A tudomány és a gyakorlati hatékonyság problémái a munkapszichológiai
laboratóriumok tevékenységében 61
Makó Csaba:
A munka minőségének javítása: lehetőségek és korlátok. (A munka minősége és az ipari viszonyok az USA-ban) II. rész 68
Dr. Farkas János:
Egy kutatásfejlesztési téma története és szociológiai tanulságai 77
Dr. Fonyódi Gyula:
A gazdasági szervezetek vertikális és horizontális tagozódása. Az irányítási
szintek kérdése 80
Százados István:
A híddarukezelők munkafeladatból eredő megterhelésének kísérleti vizsgálata . 87
Krisztián Béla:
Szakmai oktatás algoritmus segítségével 94
Vajdovich Béla:
A munkásszervezői munkakör néhány sajátos problémája 99
Márkus Béla:
Műszeres munkaméréssel a hatékonyság növeléséért 101
Fruttus István Levente:
Ergonómiai nyári akadémia (Nagykőrös, 1977. VII. 11-15.) 108
Folyóiratszemle 113
Annotációk 115
3. szám
Dr. Rókusfalvy Pál:
A rendszerszemléletű és regulatív cselekvéspszichológia és alkalmazása
a munkapszichológiai problémák megoldásában 121
Simon Péter:
A bioritmus hatásának kísérleti vizsgálata a teljesítményre és a balesetek
alakulására. (Értékelő áttekintés) 133
Kurucz János-Bogdán József:
Vezérlőhelyen végzett ergonómiai vizsgálatok eredményei 140
Sándor András:
A fluktuáció okainak pszichológiai vizsgálata ipari nagyvállalatnál ... 145
Szántó Tamás:
A kőművespálya iránti attitűd vizsgálata 155
Dr. Púpos László:
Vezetők néhány személyiségvonása 161
Hatta László-Dr. Martin János-Dr. Pintér István-Székely Attila:
A zaj okozta halláskárosodás kialakulásának számítógépes értékelési problémája 165
Könyvismertetés 170
Folyóiratszemle 172
Annotációk 180
4. szám
Dr. Bartha Lajos:
A vállalati szervező munka néhány munkalélektani és ergonómiai kérdéséről 185
Szent-Imrey Tamás:
A változó munkafeltételek hatása az ergonómia és a munkavédelem kölcsönkapcsolatainak erősödésére 191
Szabó László:
Munkamotivációs és attitűdvizsgálat a művezetőknél 197
Dr. Bencsik Rózsa-Dr. Opauszki Anna-Dr. Papp Ágoston:
Szembetegségek és a munkavégzés kapcsolatának kérdőíves elemzése 202
Dr. Kiss György-Buti Lajos:
A Flanagan alkalmasságvizsgálati eljárás néhány hazai tapasztalata 204
Dr. Klein Sándor:
Munkapszichológia és ergonómia 210
Dr. Kaucsek György:
Munkapszichológia és ergonómia (Hozzászólás dr. Klein Sándor tanulmányához) 213
Dr. Kiss György-Dr. Molnár Imre:
Tájékoztató a Nemzetközi Ergonómiai Szövetségről 215
Dr. Bartha Lajos:
A tudományos-technikai forradalom és az ergonómia 217
Dr. Papp Ágoston:
A tipikus munkahelyi magatartásmódok kialakulásának szociálpszichológiai háttere 222
Hajnal Albert-Dr. Kaucsek György-Kor
Tivadar-Nemes kéri Gyula: A munkatartalom és igénybevétel néhány összefüggése a szerelőmunkánál 225
Dr. Szerdahelyi József--Tasnádi József-Csősz Sándor-Tiszavölgyi György:
Adatok a fizikai és hőterhelésre, a munka- és pihenési rendre vonatkozóan az alumíniumkohászati dolgozóknál 228
Dr. Schenker László:
Elektromos kapcsolási tevékenység optimalizálása a pszichés teljesítményjellemzők ismerete alapján 233
Könyvismertetés 236
Folyóiratszemle 237
Annotációk 238
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ergonómia 1978. január-december Ergonómia 1978. január-december Ergonómia 1978. január-december

Könyvtári könyv volt. Az 1. szám borítója kopottas, kissé foltos.

Állapot: Közepes
3.400 Ft
1.360 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba