A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2007/4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXXI./LV./kötet 4. szám

Tartalom

Bemutatkozik az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézete - Horváth Ferenc 243
Értekezések
Horváth Ferenc-Dombrádi Endre-Hetényi György: A Lóczy-talány: fixista vagy mobilista? 245
Bartholy Judit - Pongrácz Rita - Barcza Zoltán - Haszpra László - Gelybó Györgyi - Kern Anikó - Hidy Dóra - Torma Csaba - Hunyady Adrienn - Kardos Péter: A klímaváltozás regionális hatásai: a jelenlegi állapot és a várható tendenciák 257
Harangi Szabolcs: A Kárpát-Pannon térség legutolsó vulkáni kitörései - lesz-e még folytatás? 271
Karátson Dávid-Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia-Székely Balázs: Miért kanyar alakú? A Dunakanyar kialakulása az évmilliós vulkáni formák és az évszázezredes folyóvízi erózió tükrében 289
Szabó Mária - Angyal Zsuzsanna - Szabó Csaba - Konc Zoltán - Marosvölgyi Krisztina: Erőművi salakhányók környezeti hatásai 303
Ruszkiczay - Rüdiger Zsófia - Fodor László - Horváth Erzsébet - Telbisz Tamás: Folyóvízi, eolikus és neotektonikai hatások szerepe a Gödöllői-dombság felszínfejlődésében - DEM-alapú morfometriai vizsgálat 319
Mádlné Szönyi Judit - Tóth József: „A Duna-Tisza köze vízföldtani típusszelvény" és a szikesedés összefüggései 343
Timár Gábor - Kern Anikó: Szaharai porcsóvák és porjelenségek a Földközi-tenger felett
- űrfelvételek az ELTE műholdvevő állomásáról 361
Mádlné Szönyi Judit - Virág Magdolna - Erőss Anita: A Szemlő-hegy i-barlang csepegővizeinek vizsgálata a Budai Márga törmeléktakarón át történő beszivárgás értékelése céljából 371
Horváth Erzsébet - Bradák Balázs - Novothny Ágnes - Frechen, Manfréd: A löszök paleotalajainak rétegtani és környezetrekonstukciós jelentősége 389
Bottlik Zsolt: Az etnikai különbségek háttere Macedóniában az átmenet éveiben 407
Rédei Mária: A hallgatói mobilitás földrajza 419
Izsák Éva - Mindszenty Andrea: Az urbángeológia lehetőségei a 20. sz.-ban - Budapest és környéke 431
Krónika
Beszámoló az EUGEO 2007. évi kongresszusáról - Kovács Zoltán 441
Kiáltvány - A földrajz hozzájárulása Európa jövőjéhez - Sako Musterd-Joost Terwindt 442
25 éves a Nemzetközi Tájökológiai Társulás (IALE) - Csorba Péter 446
Beszámoló az I. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumról - Váradi Zsuzsanna 448
Idegenforgalmi konferencia Tápiószentmártonban - Dusek László 450
Farkas Gyula 75 éves - Frisnyák Sándor 451
Kormány Gyula 75 éves - Frisnyák Sándor 452
Rátóti Benő 75 éves - Suara Róbert 452
Bokor Péter 70 éves - Csapó Tamás 453
Boros László 70 éves - Frisnyák Sándor 454
Korompai Gábor 70 éves - Süli-Zakar István 455
Abonyiné Palotás Jolán 65 éves - Horváth Krisztián 455
Gábris Gyula 65 éves - Hevesi Attila 456
Kéri Menyhért (1914-2007) - Próbáld Ferenc 457
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság az EUGEO tagja 459
Személyi kitüntetések 459
Irodalom
Gábris Gyula: Földfelszín és éghajlat. A felszínalaktan összegzése. - Horváth Erzsébet 461
Kormány Gyula: A földrajz tanítása. - Boros László 462
CONTENTS
S t u d i e s
Horváth Ferenc-Dombrádi Endre-Hetényi György: The Lóczy-Riddle: Fixist or
mobilist? 245
Bartholy Judit - Pongrácz Rita - Barcza Zoltán - Haszpra László - Gelybó Györgyi - Kern Anikó - Hidy Dóra - Torma Csaba - Hunyady Adrienn - Kardos Péter: Régiónál consequences ofclimate change: present status and expected trends 257
Harangi Szabolcs: The last volcanic eruptions in the Carpathian-Pannonian region - to be continued? 271
Karátson Dávid - Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia - Székely Balázs: Why bending? Origin of the Danube Bend in the light of million-year old volcanic features and hundred-thousand-year old fluvial erosion 289
Szabó Mária - Angyal Zsuzsanna - Szabó Csaba - Konc Zoltán - Marosvölgyi Krisztina:
Environmental effects of power station's slag heaps 303
Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia - Fodor László - Horváth Erzsébet - Telbisz Tamás: Fluvial, eolian and neotectonic processes in the landscape evolution of the Gödöllő Hills, Hungary: a DEM-based morphometric study 319
Mádlné Szőnyi Judit - Tóth József: Relationships between the „Danube-Tisza interfluve
hydrogeological key profilé" and alkalization 343
Tímár Gábor - Kern Anikó: Saharan dust outbreaks and events over the Mediterranean Sea - MÓDIS satellite images from the ELTE receiving station 361
Mádlné Szönyi Judit - Virág Magdolna - Erőss Anita: Investigation of dripping water in the Szemlő Hill cave in order to assess infiltration through the Buda Mari debris mantle 371
Horváth Erzsébet - Bradák Balázs - Novothny Ágnes - Frechen, Manfréd: Importance
of paleosoils in loess for stratigraphic and environmental reconstructions 389
Bottlik Zsolt: Background of ethnic differences in Macedónia during transition 407
Rédei Mária: The geography of international student mobility 419
Izsák Éva - Mindszenty Andrea: The challenge of úrban geology in 2st century Budapest and its sourrundings 431
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2007/4. Földrajzi Közlemények 2007/4.
Állapot:
1.580 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba