A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Határok és régiók

Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia

Tartalom

Előszó3
Plenáris előadások5
Rechnitzer János: Országhatár menti együttműködések, mint a területfejlesztés új stratégi iránya7
Mészáros Rezső: Régióközpont a határ mentén (Adalékok Szeged lehetséges funkciórendszeréhez)25
Határok33
Burgerné Gimes Anna:
Kovács Csaba: A mezőgazdasági üzemek helyzete az EU mezőgazdasági politikájának tükrében35
Erdősi Ferenc: A határokon átszolgáló közlekedés Európában41
Golobics Pál: A nemzetközi integrációk és a világgazdaság térszerkezetének változása51
Székely Andrea: Az EU határmenti együttműködéseket segítő programjának összehasonlítása59
Fleischer Tamás: Régiók, határok és hálózatok65
Czimre Klára: Eurorégiók a régiók Európájában77
Mező Ferenc: Közép-Európa a sokoldaló régió87
Nagy Imre: Magyarország hét határszakaszának környezeti problémái101
Kobolka István: A határmenti területek biztonságára ható tényezők - kiemelten a migráció negatív hatásai113
Abonyiné Palotás Jolán: A Dél-Alföld infrastuktúrális ellátottságának minősítése és hatása a térség fejlődésére121
Pál Ágnes: A határmenti regionalizmus új dimenziói a Dél-Alföldön127
Kiss János Péter: A határátkelők szerepe a határmenti kapcsolatokban az Alföldön133
Novotny Gábor: A határon átnyúló együttműködések munkaügyi problémái143
Szónokyné Ancsin Gabriella: A külföldi vállalkozások a Dél-Alföldön, különös tekintettel a jugoszláv vállalkozásokra155
Izsák Éva: Határok és régiók a sajtó tükrében. Az osztrák-magyar tíz éve161
Hornyák Árpád: A határkérdés Magyarország és az SHS Királyság között az első világháború után169
Kovács Csaba: A szomszédos országok társas vállalkozásának néhány jellemzője Magyarországon175
Bujdosó Zoltán: A bihari és bihori önkormányzatok kapcsolatai181
Béres Lili: A magyar-román határmenti térségek együttműködése mint biztonsági tényező187
Baranyi Béla: Az államhatárok elválasztó és összekapcsoló szerepe, avagy a határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön197
Dancs László: Egy lehetőség a periférifa perifériáján. A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és fejlődésének esélyei az Északkelet-Alföldön207
Teperics Károly: Magyarország felsőoktatási intézményeinek részvétele a Kárpátok Eurorégió határmenti együttműködésében215
Nárai Márta: A határmentiség megélése az osztrák-magyar határ menti térségben225
Kovács György Attila: A Dél-Alföld vasúti közlekedése a nemzetközi kapcsolatokban233
Csordás László: Területi-települési különbségek az Északkelet-Alföldön és annak határmenti részein239
Hardi Tamás: A határ és az ember - az osztrák-magyar határ mentén élők képe a határról és a másik oldalról247
Szabó Mária: A Szigetköz, mint a Nyugat-Pannon Eurorégió keleti felének távlati fejlesztési lehetőségei. A természet és a társadalmi környezet hatásai255
Rátkai Árpád:
Sümeghy Zoltán: A Dél-Alföld nem magyar és nem cigány népessége263
Szörényiné dr. Kukorelli Irén: Vállalkozások és a női szerepek az osztrák határ menti falvakban271
Darabos Ferenc: Osztrák célcsoportok beutaztatásán alapuló turizmusstratégia győri példa alapján283
Illés Sándor: Hipotézisek a vándormozgalom alakulására291
Régiók301
Perczel György: A társadalmi-gazdasági folyamatok és a környezet állapota a központi térségben303
Antal Zoltán:
Bartke István: A Központi Régió, mint funkcionális egység311
Czira Tamás: Magyarország központi régiójának ásványi nyersanyagai és hasznosításuk323
Kurtán Lajos: Foglalkoztatottság-munkanélküliség a Központi Térségben331
Wilhelm Zoltán: Ellenségképből tájkép - A Duna-Dráva Nemzeti Park somogy megyei területének földrajzi vizsgálata341
Mezei István: A népesség képzettségi és demográfiai jellemzőinek egyes területi sajátosságai351
Pál Viktor: Csongrád megyei fekvőbeteg-gyógyintézetek vonzásgyűrűi a betegforgalom alapján367
Bajmócy Péter: A kistérségek népességváltozási tendenciái Magyarországon az 1990-es években367
Kovács Attila: A magyar-szlovén nyelvhatár 1880-tól a XX. század közepéig373
Pozsár Vilmos:
Trócsányi András: A nagykikindai község településhálózatának kialakulása a legkorábbi időktől a XVIII. század első negyedéig383
Tóth Piroska: Bács-Bodrog megye településeinek demográfia vizsgálata 1880-tól 1949-ig399
Kánya József: Erdély, mint önálló Euro-régió?407
Külföldi vendégek előadásai413
Rodica Munteanu: The hydrotechnical works on the rivers from the Romanian Banat region415
Constantin Vert: Considerations of theoretical and methodological order vieving the tipology of rural landscape425
Remus Cretan: The electoral behaiour of Banat population at the Romanian local and general elections in the period 1990-1996433
Gheorge Ianos: The evaluation of the sustenability of the agricultural terrains in Banat function of their capacity of production441
Ioan Munteanu: Natural conditions and the development of agriculture in the historical Banat at the beginning of the 20th century447
Martin Olaru: The development of tourism in the V west economic region of Romania453
Doina Mihalca: Pleading for an ecological urban transport in Timisoara459
Mircea Voiculescu: Ecometrical indexes of Banat region, expression of the geological potential in the distribution and development of the vegetation465
Nicolae Popa: Natio, region and transborder cooperation in South-Eastern-Europe471
Jasmina Djordevic:
Branka Tosic:
Milan Bursac: Physical-geographic regionalization for the purpose of physical planning483
Marina Todorovic:
Gordana Vojkovic: Theoretical background of demographic regionalization in Serbia491
Dragana Miljanovic:
Milutin Ljesevic: Regionalization as a procedure for environmental differentiation499
Branka Tosic:
Jasmina Djordevic:
Milan Bursac: Regional centers and their functional zones in Serbia509
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem