A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Táj, környezet és társadalom

Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére

Szerző

Kiadó: SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék-SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 788 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-482-782-9
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákat tartalmaz. További szerzők a kötetben.

Előszó

Keveiné Bárány Ilona - nehezen hihető ugyan - de 65 éves. Azt gondoljuk ez jó alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljunk és a karsztkutatás, a földrajz iránt oly elkötelezett kollégának további... Tovább

Tartalom

Előszó5
Keveiné Bárány Ilona rövid életrajza7
Keveiné Bárány Ilona műveinek bibliográfiája9
Tabula gratulatoria23
Abonyiné Palotás Jolán: A külföldi működő tőke szerepe gazdaságunk fejlődésében25
Ács Ferenc - Breuer Hajnalka: A talaj és a klíma kapcsolata Thorntwaite szempontjából35
Bajmócy Péter: Magyarország népességének etnikai és vallási diverzitása 1910-ben és 2001-ben57
Balázs Réka: A kunhalmok kataszterezésének tapasztalatai a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság működési területén69
Bank Klára - Rudl József: Apró- és kisfalvak a rendszerváltás után a Dél-Dunántúlon79
Bartholy Judit - Pongrácz Rita - Pattantyús-Ábrahám Margit - Pátkai Zsolt: Ciklonpályák és frontok gyakoriságváltozása az elmúlt 50 évben az európai térségben87
Becsei József: A magyarországi népesség iskolázottságának területi viszonyai99
Boros Lajos: A városi tér használatához kapcsolódó konfliktusok109
Csorba Péter: Indikátorok az ökológiai tájszerkezet és tájműködés jellemzésére117
Deák József Áron: Morfológia-talaj-növényzet kapcsolatának mintázat-vizsgálata a Dorozsma-Majsai-homokháton123
Divéky Erika: Bioindikátorok alkalmazása a felszínközeli ózon kimutatásában133
Dobány Zoltán: Társadalmi-gazdasági viszonyok a Hernád völgyében a 18-19. században143
Dóka Richárd: A vizes élőhelyek és a szántógazdálkodás tájhasználati konfliktusa a Duna-Tisza közén155
Erdősi Ferenc: A politikai földrajzi helyzet által befolyásolt közlekedésfejlesztések Görögországban167
Farsang Andrea - Kitka Gergely - Barta Károly: A talajerózió szerepe a talaj foszforháztartásában179
Félegyházi Enikő - Lóki József: A lepelhomok vizsgálata a nyírségperemi területeken191
Fiala Károly - Sipos György - Kiss Tímea: Szabályozások hatására bekövetkező morfológiai változások a Tisza és a Maros alsó szakaszán203
Géczi Róbert: A Béli-hegység földtana és geomorfológiája másfél évszázadnyi kutatás tükrében213
Györffy János: A föld optimális torzulású ábrázolása póluspontos képzetes hengervetületben, ekvidisztáns parallelkörökkel239
Hajdú Zoltán: A szocialista természetátalakítás kérdései Magyarországon, 1948-1956245
Hegedűs Zoltán - Duray Balázs: Talajtani vizsgálatok szerepe a tájkutatásokban. Talajosztályozási rendszerünk korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata259
Hevesi Attila: A mexikói Sierra Gorda Nemzeti Park (Keleti-Sierra Madre) néhány, leginkább sajátos felszíni (?) karsztformája271
Horváth Gergely - Móga János - Leél-Őssy Szabolcs - Zámbó László: Karsztos tájak leromlása (degradációja) kínai karsztokon281
Hoyk Edit: A szárazodás hatása a vegetáció alakulására homokhátsági szikes tavak példáján293
Hum László - Horváth Zoltán - Linkai István: A villánykövesdi téglagyár pleisztocén képződményei305
Illés Sándor: Többes állampolgárság három perspektívából315
Kanalas Imre: A teleházak, mint a vidéki közösségfejlesztés új helyei325
Karancsi Zoltán - Hann Ferenc: Tájkép a műészetben, művészet a tájban335
Kerényi Attila: A fenntartható fejlődés néhány világméretű gondjáról345
Kiss Andrea - Sümeghy Zoltán - Danku György: 1783-1784. évi szélsőséges tél és a Maros jeges árvize353
Kiss Attila: A tudatos városfejlesztés363
Kiss Tímea - Nyári Diána - Sipos György: Homokmozgások vizsgálata a történelmi időkben Csengele területén373
Klinghammer István: Az alföld nagy vízi-munkálatai - a vízi-térképezés kezdetei383
Kókai Sándor: A Bánát ökológiai sajátosságai, különös tekintettel a mezőgazdaságra391
Koppány György: Az ókori civilizációk kialakulásának földrajzi elhelyezkedése403
Kovács Ferenc: A biomassza-mennyiség regionális változásainak vizsgálata a Duna-Tisza közén műholdfelvételek alapján413
Lénárt László: A karsztvízszint csökkenésének jellemzői a bükki karsztvíz szintészlelő rendszer 1992-2005 közötti adatai alapján425
Lóczy Dénes: Karsztvidékek sérülékenységi értékelésének lehetőségei435
M. Tóth Tivadar: Mészkő területek repedésrendszerének modellezési lehetőségei447
Makra László - Mika János - Béczi Rita - Sümeghy Zoltán - Motika Gábor - Szentpéteri Mária: Légtömegtípusok objektív osztályozása Szegedre különös tekintettel a levegő szennyezettségére a téli hónapokban457
Márton Mátyás: Nagy sikert hozó szakmai visszalépés a tengerdomborzat ábrázolásában a 20. század közepén467
Mészáros Rezső: A kibertér, mint új földrajzi tér489
Mika János - Sturzán Ria Beatrix: Két kénvegyület légköri háttérkoncentrációjának alakulása az alpi-kárpáti térségben (1977-2001)497
Molnár József - Kakas Mónika - Marguca Viola: A beregszászi hősziget intenzitásának és térbeli szerkezetének vizsgálata509
Mucsi László: A geoinformatika tudomány és a földrajz kapcsolata519
Nagy Gábor: A magyar gazdaság területi folyamatainak mérlege: erősödő területi különbségek, vs. regionális kiegyenlítődés529
Nagy Imre: A városökológia elméleti megközelítése541
Oroszi Viktor - Sándor Andrea - Kiss Tímea: A 2005. tavaszi árvíz által okozott ártérfeltöltődés a Maros és a Közép-Tisza egy rövid szakasza mentén551
Pál Ágnes - Pál Viktor: A határ menti fekvés hatása a szegedi kereskedelem térbeliségére561
Rácz Lajos: Az amerikai környezettörténeti kutatás genealógiája581
Rakonczai János: Klímaváltozás-aridifikáció-változó tájak593
Schweitzer Ferenc: Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet szerepe a Paksi Atomerőmű életében603
Suba János: A trianoni magyar-román határszakasz térképei és leírása611
Sümeghy Zoltán - Berta András - Gulyás Ágnes - Kiss Andrea: A relatív légnedvesség városi keresztmetszet menti éjszakai eloszlásának vizsgálata esettanulmányok segítségével, Szegeden619
Sümegi Pál - Bodor Elvira - Sümeginé Törőcsik Tünde: A hortobágyi szikesedés eredete633
Szabó Mária: Tájszerkezeti változások a Szigetközben a mező- és erdőgazdálkodás, és a Duna elterelésének hatására643
Szegedi Sándor - Baros Zoltán: A hősziget kifejlődése és a település méret közötti kapcsolatok vizsgálata hajdúsági településeken657
Szilassi Péter: A területhasználat változásának tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén a településsoros statisztikai adatok tükrében667
Szónoky Ancsin Gabriella: Népesedési helyzetjelentés: öregedés vagy öregek fiatalodása?677
Tar Károly: A szeles napok statisztikai szerkezete Magyarországon687
Telbisz Tamás: Karrok modellezése697
Timár Judit: Nyugati hegemónia a földrajzban707
Tóth Adrienn: Tájtípus-térkép készítése és gyakorlati haszna egy kisvízgyűjtő példáján717
Tóth József: A közép-európai migráció keretei és kutatási tézisei723
Unger János - Gál Tamás - Balázs Bernadett - Sümeghy Zoltán: A városi felszíngeometria és a hőmérséklet területi eloszlása közötti kapcsolat Szegeden735
Vajda Gizella: Integrált térségfejlesztés az ESPON 1.1.2. program eredményei tükrében747
Zámbó László - Weidinger Tamás: A karsztkorróziós talaj-hatás néhány tényezőjének vizsgálata esőszimulációs kísérletek alapján757
Zboray Zoltán: A fotogrammetria alkalmazásának lehetőségei a karsztok domborzatának vizsgálatában767
Zentai László: Karszttelepek ábrázolása a magyar topográfiai térképeken775
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem