A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Agrártudományi Közlemények 1982/1.

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Közleményei - 41. kötet 1. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 290 oldal
Sorozatcím: Agrártudományi Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:

Előszó

Tisztelt Felolvasó Ülés, Kedves Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Tudományos Akadémia és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium közös Állattenyésztési Szakbizottsága nevében tisztelettel... Tovább

Tartalom

Felolvasó ülések
Horn Artúr, az MTA rendes tagja 70. születésnapja alkalmából tartott felolvasó ülés 1
Program:
Keserű János: Köszöntő 1
Dohy János: Horn Artúr akadémikus életútja 3
Czakó József: A populációgenetika korszerű elveinek alkalmazása a magyar állattenyésztésben 6
Bozó Sándor: A szarvasmarha-keresztezési program megvalósulása Magyarországon 14
Kasó József: Szarvasmarha-tenyésztési kutatás eredményeinek megvalósulása nagyüzemeinkben 24
Prof. Dr. sc. G. Schönmuth üdvözlő beszéde 30
Somos András, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke 70. születésnapja alkalmából rendezett felolvasó ülés 33
Program:
Kozma Pál: Somos András akadémikus életútja 34
Cselőtei László: Az öntözés alapjai a zöldségtermesztésben 42
Balázs Sándor: A fogyasztói szokások befolyása a zöldségfélék hazai választékának alakulására 48
Filius István: Összefüggések a paprika állománysűrűsége és napfényhasznosítása között 56
Hristo Daszkalov akadémikus köszöntője 63
Dr. dr. hc. G. Friedrich akadémikus köszöntője 64
Dr. Baukó Márton tanácselnök köszöntője 65
Osztályülés
Magyar János, az MTA levelező tagja 70. születésnapja alkalmából tartott osztályülés 67
Gál János: Köszöntő 67
országos szaporítóanyag-termesztési tanácskozás
Kozma Pál: Megnyitó beszéd 77
Zsitvay Attila: A szőlő-gyümölcstermelés és a szaporítóanyag-termesztés feladatai 79
Tóth Dezső: A szaporítóanyag-termesztés, forgalmazás, felhasználás ellenőrzésének tapasztalatai 88
SZŐLŐSZAPORÍTÓANYAG-TERMESZTÉSI SZEKCIÓ
Kozma Pál: A szőlőszaporítóanyag-termesztés időszerű feladatai 95
Korreferátumok:
Zilai János: A hazai szőlőfajtaválaszték értékelése és fejlesztésének lehetőségei 103
Munkácsi János: A szőlő törzsültetvények helyzete, a fejlesztés feladatai 109
Föglein Ferenc: A szőlő szövettenyésztéses szaporításának módszere, lehetőségei 114
Lehoczky János: A szőlő szaporítóanyag-termesztés növényegészségügyi kérdései 117
Szendrődy Győző: A szőlőoltvány-termesztés újabb technológiai módszerei 120
Csépány László: A szőlő szaporítóanyag-termesztés a nagyrédei termelőszövetkezetben 122
Árva Pál: A szőlőszaporítás intenzív módszere a tardosbányai termelőszövetkezetben 126
GYÜMÖLCS SZAPORÍTÓANYAG-TERMESZTÉSI SZEKCIÓ
Probocskai Endre: A gyümölcsfaiskolai termesztés időszerű feladatai 131
Korreferátumok:
Gyúró Ferenc A gyümölcstermesztés fejlesztésének szaporítóanyag-igénye 137
Vályi István: A vírusmentes szaporítóanyag előállítása- és a törzsültetvény-fejlesztés kérdései 142
Hunyady Miklós: Az új gyümölcsfajták köztermesztésbe vonásának, a törzsültetvények fejlesztésének kérdései 147
Sebők Imréné - Bene György: Alanyhasználat a gyümölcsfaiskolai termesztésben 151
Jáky András: A kézben- és a közbeoltás szerepe a gyümölcsfaiskolai termesztésben 155
Sárospataki György: A gyümölcsfaiskolai termesztés növényvédelmi kérdései 159
Barabics Elemér: A gyümölcsfaiskolai termesztés ökonómiai kérdései 163
Szabó Mária: Az almaoltvány-termelési technológiák jövedelmezősége 167
DÍSZFAISKOLAI SZEKCIÓ
Nagy Béla: A díszfaiskolai szaporítóanyag-termesztés helyzete és fejlesztésének lehetőségei 175
Korreferátumok:
Bercsek Péter: A törzsültetvények kialakításának helyzete, a biológiai alapok fejlesztésének kérdései 178
Schmidt Gábor: A díszfaiskolai termesztéssel kapcsolatos dendrológiai kutatási eredmények és a további feladatok 182
Mőcsényi Mihályné: A választékbővítés lehetőségei a díszfaiskolai termesztésben 187
Kokics Tibor: A díszfaiskolai szaporítóanyag-termesztés és felhasználás összhangja, különös tekintettel a zöldfelület-gazdálkodásra 190
Tóth Imre: Szakosodási és kooperációs lehetőségek, a díszfaiskolai termelésszervezés kérdései 194
Hegedűs Ágoston: A díszfaiskolai kereskedelemszervezés és az export helyzete, fejlesztési lehetőségei 198
ERDÉSZETI SZEKCIÓ
Az itt elhangzott előadások anyaga az „Erdő" c. szaklap 1982. január, XXXI. évfolyam 1. számában jelent meg.
A NÖVÉNYI SZÖVETTENYÉSZTÉS ÉS A GYAKORLAT, SZIMPOZION
Kurnik Ernő: Előszó 203
Pál István: Megnyitó 204
Somos András: Üdvözlő beszéd 208
Dudits Dénes - Fejér Olga - Hadlaczky Gyula - Koncz Csaba - Lázár Gabriella - Horváth Gábor:
Sejtmagi gének átvitele különböző nemzetséghez tartozó növények protoplasztjainak fúziójával 210
Maliga Pál - Vladimir A. Sidorov - Cséplő Ágnes: Mutánsok előállítása dohány szövettenyészetben 211
Praznovszky Tünde - Dudits Dénes - Kurnik Ernő - Paál Huba: Sejthibridizációs kísérletek szója és borsó protoplasztok fúziójával 212
Menczel László - Vladimir A. Sidorov - Nap Ferenc - Maliga Pál: Kloropasztisz-átvitel dohányfajok között protoplaszt fúzióval 213
Bisztray György - Kováts Zoltán - Dudits Dénes: Szövettenyésztési és sejtfúziós kísérletek malvaceae fajokkal 214
Nagy Ferenc - Lázár Gabriella - Menczel László - Maliga Pál: Mitokondrium DNS-rekombináció dohányszomatikus hibridekben 215
Szabados László: Kromoszómakondenzáció indukálása fuzionált növényi protoplasztokban 216
Kovács Ervin: Genetikai instabilitás vizsgálata normális és tumoros szövettenyészetekben 217
Kovács Ervin - Hargitay Emese: Genetikailag normális és tumoros dohány-szövetvonalak hormonérzékenysége 218
Verzárné Petri Gizella - Szőke Éva - Potoczky Ágota - Dinh Huynh Kiet - Nguyen Ngoc Dung:
Alkaloidtartalom és összetétel alakulása a differenciálódással összefüggésben a datura innoxia különböző szövettenyészeteiben 219
Szőke Éva - Lemberkovics Éva - Verzárné Petri Gizella: Illóolajképződés a kamilla izolált gyökérkultúráiban 220
Erdei Ildikó - Kiss Zsuzsa - Maliga Pál: Digitális lanata vegetatív szaporítása szövettenyészetben 221
Maróti Mihály - Bognár János: Dohány kalluszszövet növekedésgátlása morfaktinokkal 222
Maróti Mihály - Szarvas Tibor - Simon Péter - Pozsár Béla: A citokinin-szerű regulátorok
mitózisgyakoriság fokozására gyakorolt hatása dohány kallusztenyészetben, kapcsolatban a fehérjeszintézissel 223
Gracza Péter - Kováts Zoltán - Bisztrai György - Mostafa R. M. - Fridvalszky Lóránd: A táptalajok összetételének hatása a szövettenyészetek mikro morfológiájára 224
Fridvalszky Lóránd - Szarvas Tibor - Simon Péter - Pozsár Béla: A citokinin-szerű regulátorok hatása a kloroplasztok intergranális szerkezetére túlélő kukoricalevél-szegmentekben, kapcsolatban a fotoszintetikus 14Co2 fixálással és a HTO fotolízissel 226
Maróti Mihály - Szarvas Tibor - Simon Péter - Pozsár Béla: Szintetikus citokininek és citokinin-szerű regulátorok hatása a vízpermeabilitásra dohány kallusztenyészetben 227
Bognár János - Maróti Mihály: Növekedés és betain anyagcsere, cukorrépa kalluszkultúrában 228
Sziráki István - Virányi Ferenc: Plasmopara Halstedii fenntartása napraforgó sziklevél- és kalluszkultúrában 229
Zetelakiné Horváth Kornélia: Ehető gombák táptalaj-igényének vizsgálata szubmerszrázott tenyészetben 230
Bognár János - Maróti Mihály - Huber Pál: Morfogenezis tanulmányozása néhány bazidiumos gomba steril tenyészetében 231
Zetelakiné Horváth Kornélia: Fermentorokban tenyésztett pleurotus ostreatus növekedése a keverés és levegőztetés függvényében 232
Zatykó József - Simon István - Szalay Ferencné - Molnár Józsefné: Különböző növényfajok kalluszhomogenizátum-keverékeinek tenyésztése 233
Kapás Sándor - Pauk János: Szövettenyésztési vizsgálatok a génbank munkában és a nemesítési alapanyag-előállításban 234
Pauk János - Simonné Kiss Ibolya - Heszky László: Rizsnemesítés szövettenyésztéssel 235
Haydu Zsolt - Indra K. Vasil: Növénydifferenciálódás embriógenezisen keresztül a pennisetum purpureum levél eredetű tenyészeteiben 236
Mórocz Sándor - Németh János - Dudits Dénes: Növényregenerálás kukorica szövettenyészetekből 237
Heszky Lászlóné - Sárvári István - Heszky László: Burgonyafajták fenntartása és szaporítása szövettenyésztéses módszerekkel 238
Szabó Imre - Heszky Lászlóné - Heszky László: In vitro három évig tárolt, majd felszaporított tenyészetekből regenerált burgonyanövények fejlődése és termőképessége 239
Paál Huba - Szabó László - Rudolf János - Pozsár Béla: Desiree burgonyafajta meriklónozása nodális szegmentekből 240
Maróti Mihály - Bognár János - Rudolf János - Pozsár Béla: Növénykék regeneráltatása burgonyahajtás-darabokból 241
Fári Milkós: In vitro modell a hónaposretek gumófejlődésének tanulmányozására 242
Fári Miklós - Czakó Mária: Kísérletek a paprika (Capsicum sp.) hypocotylok in vitro organizációjával 244
Andrásfalvy András - Czakó Mária - Fári Miklós: A vöröshagyma in vitro klónozása és gyakorlati jelentősége 246
Kőtös Lajosné - Fehér Tibor: Szerv- és szövettenyésztés lehetőségeinek vizsgálata uborkanövényen 248
Paál Huba - Bányai Dániel - Balatincz Zsuzsa - Kurnik Ernő: Korai szívstádiumú borsóembriók in vitro morfogenetikai képessége 249
Bognár János, Maróti Mihály: Karfiol módosult virágzatából indukált in vitro morfogenezis 250
Mostafa R. M. - Kováts Zoltán - Gracza Péter - Fridvalszky Lóránd - Paál Huba: A kallusz és
gyökér fejlődése, szövetes alakulása néhány egynyári virág protokultúrájában 251
Kakas György - Bellák Józsefné: A szegfű- és krizantém-szaporítóanyag vírusmentesítése és klónszelekciója az Óbuda Tsz-ben 252
Mészáros Annamária: A szőlő in vitro szaporítása, és a módszer helye a szaporítóanyagelőállítás folyamatában 253
Haydu Zsolt: A szőlő in vitro tenyészeteinek alkalmazhatósága a gyakorlatban 254
MEM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Meriklón GT (közös poszter): Vírusmentes szőlő-szaporítóanyag előállítása 255
Paál Huba - Kurnik Ernő - Szabó László: In vitro növényregeneráció napraforgó hajtáscsúcsból 256
Németh Gizella - Maliga Pál: Gyümölcsfa-alanyok szaporítása in vitro 257
Vértesy Judit: Prunus-félék hajtáscsúcs- és merisztéma tenyésztésénél felmerülő problémák 258
Zatykó József - Kiss Fábiánné - Szalay Ferencné: A köszméte (ribes grossularia L.) in vitro körülmények között indukált poliembrioniája 259
Föglein Ferenc - Vigh László: Hatóanyag és módszer az in vitro nevelt növények alkalmazkodóképességének fokozására 260
Magyar Miklós: A szövettenyésztés módszereinek alkalmazási lehetősége a dísznövényszaporítóanyag előállításban 261
Szegedi Miklós: A mikroszaporítás bevezetése a nagyüzemi termelésbe 262
MTA-MÉM agrár műszaki bizottsága felolvasó ülése
Bölöni István - Csermely Jenő - Csorna Mihály: Kukorica erjesztve tartósítása és felhasználása a sertéstartásban 263
Könyvismertetés
Nagy József: Somos András „A paprika" 285
Az osztály életéből (dr. Jankovits Tibor) 287
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem