A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2008. január-december

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/132. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Földrajzi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 523 oldal
Sorozatcím: Földrajzi Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal. Teljes évfolyam. Angol nyelvű összefoglalókkal.

Tartalom

Köszöntő - Kovács Zoltán 1
Kedves Tagtársunk, tisztelt Olvasó! - Horváth Gergely 381
Értekezések / Studies
Ambrus Tünde: A történelem nyomai napjaink településszerkezetében - a székelyföldi falutízesek a mentális térképek tükrében / The traces of history in today's settlement structure - based on the mentái maps of the Szekler's „tízes" 175
Barabás András - Konrád Gyula: A mecseki kőszén és uránérc bányászatának múltja és lehetséges jövője / Past and possible future of coal and uránium exploitation at the Mecsek Mountains 3
Bazsika Enikő - Gyuricza László: Néprajzi tájak „vándorlása" a magyarországi térképeken: Hetés, Göcsej és Őrség határainak vizsgálata / The "migration" of ethnographic regions on Hungarian maps: the study of the borders of Hetés, Göcsej and Őrség 251
Boros László: Parlagterületek kialakulása, típusai a Tokaj-hegyaljai borvidéken / The development and types of uncultivated land in Tokaj-Hegyalja Wine Region 145
Borsos Béla: Ökológiai tájértékelési elvek a fenntartható településfejlesztésben egy zselici
kistelepülés, Gyűrűfű példáján / Ecological principles in sustainable settlement development on the example of Gyürüfü in the Zselic region 263
Bottlik Zsolt: a koszovói válság etnikai földrajzi vonatkozásai / The ethnic geographical
background of the Kosovo conflict 291
Enyedi György: A megavárosok / Mega-cities 459
Gábris Gyula - Túri Zoltán: Homokmozgás a történelmi időkben a Tiszazug területén /
Sand-moving periods in historic times near Tisza river 241
Hegedűs Krisztián - Horváth Gergely - Karancsi Zoltán - Prakfalvi Péter: Eróziós
vizsgálatok a Medves-vidék egy homokkőszurdokában / Investigation of erosional processes at a sandstone gorge of the Medves Region 157
Horváth Ferenc - Dombrádi Endre: A Föld mélye a kéregtől a magig / The interior of the Earth from crust to core 385
Kerényi Attila: Éghajlatváltozás: múlt, jelen, jövő / Climate change: past, present, future 419
Keveiné Bárány Ilona: Geodiverzitás és tájdiverzitás / Geodiversity and landscape diversity 431
Klinghammer István: Miből tanultak az egykori diákok? Földrajzi tankönyvek és atlaszok
a kezdetektől Kogutowicz Manóig... / What kind of books did they once learn from? Geographical textbooks and atlases from the beginnings to Manó Kogutowicz 53
Kondor Attila Csaba: A területi folyamatok szabályozásának nehézségei a globalizáció korában / The difficulties of regulation of régiónál processes in the era of globalisation 129
Mészáros Rezsó: Az információgazdaság és az új gazdaság értelmezései / Interpretations
of information economy and new economy 451
Pajtókné Tari Ilona: Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás
szemszögéből I. / The evaluation of digital knowledge repositories in teaching geography 1 63
Pajtókné Tari Ilona: Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. / The evaluation of digital knowledge repositories in teaching geography II 191
Pál Viktor - Uzzoli Annamária: Az emberiség egészsége - a 21. század kihívásai / The global health - challenges of the 21th century 471
Puskás Irén - Farsang Andrea: Városank talajai: szegedi talajok besorolása a WRB (2006) rendszerébe / The soils of our cities: classifícation of soils in Szeged in WRB SYSTEM (2006) 71
Reményi Péter - Végh Andor: A Dél-Dunántúl és a Nyugat-Balkán kapcsolatrendszerének vázlata - múlt, jelen, jövő / Short overwiew of the relationship between South Transdanubia and the West-Balkan - past, present and future 21
Rudlné Bank Klára: A megújuló energiaforrások szerepének átértékelődése Európában és Magyarországon - különös tekintettel a technikai innovációra és a gazdasági lehetőségekre
/ Revaluation of renewable energy resources in Europe and Hungary - with special emphasis both on the technical innovation and the economic potentials 35
Szabó Attila: A trianoni Magyarország felsőoktatási intézményhálózata / The institutional network of higher education in Hungary after Trianon 277
Szabó József: Veszélyes Föld? - a természeti veszélyek, a sebezhetőség és a védekezés kapcsolatai / Dangerous Earth? - Natural hazards, vulnerability and mitigation 401
Szabó Mária: A bioszféra sokfélesége - az élővilág változatossága és veszélyeztetettsége /
The variability of the biosphere and the endangered biodiversity 441
Kisebb közlemények / Short papers
Blahó János: A közoktatás és a versenyképesség / Public education and competitiveness 307
Gyenizse Péter - Elekes Tibor - Nagyváradi László - Pirkhoffer Ervin: A táj használat-változás értékelése a Zselicben, az Árpád-kortól a 20. század végéig / Evaluation of changing land use in Zselic Hills, SW-Hungary, from 1300 to the end of the 20th century 83
Karácsonyi Dávid: Városföldrajzi vázlat Minszkről / Úrban geographical sketch about Minsk
Márton Mátyás - Reyes Nunez Jesús - Horváth Gergely: A szilárd földfelszín morfografikus és trachografikus térképi ábrázolása, különös tekintettel Raisz Erwin tevékenységére / Physiographic and trachographic cartographical representation of the solid Earth surface with special respect to Erwin Raisz's activity 89
Szemle
A geomorfológiai és tájföldrajzi kutatások várható jövőbeli irányai - Lóczy Dénes: 101
Lapok a magyar térképészet történetéből - Klinghammer István: 201
A stratégiai környezeti vizsgálat helye és szerepe a terület- és településfejlesztésben - Varjú Viktor: 213
A kolozsvári Cholnoky Jenő-térképtár - Bartos-Elekes Zsombor: 489
Kogutowicz Manó emlékezete - Kisari Balla György: 495
Hopp Ferenc és a Magyar Földrajzi Társaság - Papp-Váry Árpád: 499
Műhely
Pécs lakott területének minősítése - Természeti adottságok és társadalmi igények elemzése
térinformatikai módszerekkel - Gyenizse Péter - Nagyváradi László - Pirkhoffer Ervin 323
Vita
A tájhatárok kijelölése és változása - Csorba Péter: 220
Krónika
A Föld éve eseményei és a Párizsi Nyilatkozat - Horváth Gergely: 107
Magyarok a Kárpát-medencében. Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Szeged - Győri Ferenc: 109
Települési környezet konferencia és városökológiai sétaút Debrecenben - Csorba Péter - Bodnár Réka - Fazekas István - Szilágyi Zsuzsanna - Bolgár Blanka - Orosz Zoltán: 112
Recens geomorfológiai folyamatok sebessége konferencia - Kiss Tímea: 116
Peja Győző-emlékkonferencia - Vitányi Béla - Horváth Gergely: 117
Balogh János szobrának avatása - Hámor Endre: 118
Személyi kitüntetések 118
Pál Ágnes 65 éves - Karancsi Zoltán: 119
Zoltán Zoltán aranydiplomás - Gercsák Gábor: 119
Emlékező gondolatok Vofkori Lászlóra (1944-2008), a Székelyföld regösére - Michalkó Gábor: 120
IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia - Fazekas István 227
Kádár László Emlékkonferencia - Lóki József: 228
„A Föld Éve - A Föld Napja" programsorozat a budapesti Mátyás téren - Kondor Attila Csaba: 230
Cholnoky Jenő-emlékpark avatása Balatonarácson - Cserny Tibor - Horváth Gergely: 232
Tatai Zoltán 80 éves - Vidéki Imre: 232
Ekéné Zamárdi Ilona 65 éves - Tóth Antal: 233
Kerényi Attila 65 éves - Szabó György: 234
Baukó Tamás (1950-2007) - Kugler József: 235
Posztumusz kitüntetés 235
Beszámoló a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) 31. Kongresszusáról - Kovács Zoltán: 359
Magyar fiatalok a földrajzi olimpián - Trócsányi András: 362
Tudományos konferencia a turizmus szerepéről a kistérségek és a régiók gazdasági
felzárkóztatásában - Kókai Sándor: 363
Cholnoky Jenő-emlékpark avatása Balatonarácson - Cserny Tibor - Horváth Gergely: 364
Bal la Benjámin 80 éves - Horváth Gergely: 364
Bora Gyula 80 éves - Korompai Attila - Kulcsár Dezső: 365
Göőz Lajos 80 éves - Hanusz Árpád: 366
Fodor István 70 éves - Wilhelm Zoltán: 367
Juhász Ágoston 65 éves - Kis Éva: 368
In memóriám Szilárd Jenő (1923. IX. 11.11989. V. 5.) - Juhász Ágoston: 369
Katona Katalin 30 éve a Magyar Földrajzi Társaság szolgálatában 371
25 éves a Magyar Földrajzi Múzeum. III. Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencia
- Lendvai Tímár Edit 505
VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia - Reményi Péter: 507
Kogutowicz Manó emlékülés az Akadémián - Márton Mátyás - Verebiné Fehér Katalin: 509
IV. Magyar Földrajzi Konferencia - Kozma Gábor: 509
Dombsági területek geomorfológiája és térképezése - Tudományos emlékülés Szilárd Jenő
tiszteletére - Egedy Tamás: 512
Balázs Dénesre emlékező kiállítás Debrecenben - Kubassek János: 513
IV. Alföld Kongresszus - Duray Balázs: 515
V. Településföldrajzi Konferencia - Balogh András: 516
Megemlékezés Molnár Gábor életéről és munkásságáról - Tatai Zoltán: 517
Papp-Váry Árpád 70 éves - Kovács Zoltán: 518
Tagtársaink kitüntetései 519
Társasági élet
Főtitkári jelentés - Kovács Zoltán: 335
A Magyar Földrajzi Társaság Közhasznúsági beszámolója a 2007-es évről - Kovács Zoltán: 339
Számviteli beszámoló a 2007. évről - Katona Józsefné: 342
A Felügyelő Bizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2007. évi gazdasági és pénzügyi
tevékenységéről - Jankó Annamária: 343
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 61. Vándorgyűléséről és 132. Közgyűléséről 345
Barangolás a homokkősziklák rengetegében - Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság
észak-csehországi tanulmányútjáról - Hutyán Róbert: 350
Rendezvényeink új formája a Magyar Földrajzi Társaság Dél-Dunántúli Osztályán
- Wilhelm Zoltán: 355
Enyedi György kitüntetése 356
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 132. Közgyűlésén 356
Irodalom
Budai-hegység, turistakalauz térképpel (1:25000). - Papp-Váry Árpád: 121
Kiss Andrea - Mezősi Gábor - Sümeghy Zoltán (szerk.): Táj, környezet és társadalom (Landscape, Environment and Society). Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. - Tanács Eszter: 121
Makádi Mariann: Földönjáró. Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók
részére 1-2.1 Farsang Andrea: 122
Dusek László: A Tápió-mente. - Michalkó Gábor: 123
Berljant A. M. (szerk.): K 100-letiju professzora K. A. Szaliscseva. Universzitetszkaja skola
geografiscseszkoj kartografii. - Papp-Váry Árpád: 124
Alföldi György - Kovács Zoltán (szerk.): Városi Zöld Könyv - kulcs a fenntartható városhoz / Úrban Green Book - Key to a Sustainable City - Erőss Ágnes 237
Beluszky Pál: (szerk.): Közép-Magyarország. - A Kárpát-medence régiói 6. - Szabó Balázs: 238
Nagy Imre: Városökológia - Géczi Róbert: 373
Vidéki Imre (szerk.): Fejezetek ipar- és közlekedés földrajzból - Rudl József: 375
Kerényi Attila: Tájvédelem - Szabó Mária: 376
Nagy Arisztid - Bulbuk Jenő: (szerk.): Tiszteletkötet nemzedékek mentorának, a jeles természettudós, Tulogdy János emlékezetére - Győri Róbert: 521
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2008. január-december Földrajzi Közlemények 2008. január-december Földrajzi Közlemények 2008. január-december Földrajzi Közlemények 2008. január-december Földrajzi Közlemények 2008. január-december

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba