A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/11. évfolyam

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 240 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-192-091-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókat, reprodukciókat, térképeket, illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi szám: 81460.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A 2005-ben bevezetésre kerülő új érettségi vizsgán a tények, adatok ismerete továbbra is fontos szerepet kap, de a vizsgázónak elsősorban tudása alkalmazásáról, történelmi látásmódjáról, elemzőkészségéről kell írásban és szóban számot adnia. Képesnek kell lennie források értelmezésére, összevetésére, írásos és képi forrásokból, adatsorokból, diagramokból, térképekből történeti problémák meglátására, kifejtésére, elemzésére. Másképpen kell készülni az új érettségire, mint a régire, s különösen másként, mint a jelenlegi felvételi vizsgákra.
A Nemzeti Tankönyvkiadó történelem érettségi feladatgyűjtemény-sorozatát használva megérthetjük az új, kompetenciaközpontú érettségi szellemiségét, és eredményesen felkészülhetünk a történelem érettségi vizsgára.
Ez a kötet a 11. évfolyamos tananyaghoz ad több mint 220 feladatot: ezek tartalmukban, megfogalmazásukban és értékelésükben is olyanok, amilyenekkel a tanuló az érettségi vizsgán találkozik majd. Az Oktatási Minisztérium által... Tovább

Tartalom

Előszó3
Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 12
A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás12
A felvilágosodás képviselői12
Államformák a felvilágosodás korában13
A felvilágosodás alapfogalmai (I.)14
A felvilágosodás fogalmainak azonosítása15
A felvilágosodás gondolatai15
A hatalommegosztás16
A felvilágosodás hatása a forradalmi eszmékre16
A felvilágosodás tézisei17
A felvilágosodás fogalmainak meghatározása18
A hatalmi ágak megosztása18
Közgazdasági elméletek19
A felvilágosodás alapfogalma (II.)19
Források összehasonlítása20
A felvilágodos gondolatai21
Tudományos eredmények21
Magyarország a Habsburg Birodalomban23
Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban23
XVIII. századi telepítések23
XVII. századi demográfiai változások25
Mária Terézia úrbéri rendelete26
II. József türelmi rendelete28
II. József jobbágyrendelete29
Magyarország XVIII. századi demográfiai viszonyai30
Magyarország XVIII. századi etnikai viszonya32
Mária Terézia vámrendelete (I.)35
Mária Terézia és az 1740-41-es magyar országgyűlés36
Mária Terézia politikája37
Pragmatica Sanctio (I.)39
II. József politikája40
Pragmatica Sanctio (II.)40
Mária Terézia vámrendelete (II.)42
Művelődés, egyházak, iskolák45
Reformáció és oktatás45
A magyar reformáció hittételei46
Erdély művelődése47
Erdély oktatásügye47
Katolikus megújulás48
Reformáció és művelődés49
Katolikus megújulás és művelődés51
Ratio Educationis (I.)52
Ratio Educationis (II.)53
Ratio Educationis (III.)55
Ratio Educationis (IV.)56
Ratio Educationis (V.)56
Ratio Educationis (VI.)57
Ratio Educationis (VII.)57
A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora58
A francia polgári forradalom politikai irányzatai. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata58
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (I.)59
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (II.)59
Az 1791-es alkomány60
Az egyházi vagyon kiárusítása61
A Mars-mezei sortűz62
A XVIII. századi francia gazdaság64
XVI. Lajos politikája65
Franciaország pénzügyi válsága66
Az alkotmányos monarchia bukása66
Marat68
A jakobinus alkotmány69
A jakobinus hatalomátvétel71
Az 1795-ös alkotmány72
Danton (I.)73
Danton (II.)74
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (III.)75
Nők a francia forradalomban77
A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája78
Kontinentális zárlat78
Az 1820-as forradalmi hullám80
Napóleoni hadviselés (I.)81
Napóleoni hadviselés (II.)82
A konzulátus alkotmánya84
A bécsi kongresszus (I.)85
A bécsi kongresszus (II.)86
A XIX. század eszméi87
A nemzeti eszme87
Konzervativizmus (I.)87
Konzervativizmus (II.)88
Liberalizmus (I.)89
Utópista szocializmus89
Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya90
A marxizmus történelemfelfogása91
Liberalizmus (II.)92
Az ipari forradalom és következményei93
Az ipari forradalom találmányai93
Anglia népessége és gazdasága (I.)93
Anglia népessége és gazdasága (II.)94
Anglia természeti sajátosságai és az ipari forradalom94
Mezőgazdasági változások95
A közlekedés fejlődése95
Az ipari forradalom és a fejlődés95
London növekedése és az ipari forradalom összefüggései (I.)97
A gyári munkások életkörülményei98
London növekedése és az ipari forradalom összefüggései (II.)99
London növekedése és az ipari forradalom összefüggései (III.)100
London növekedése és az ipari forradalom összefüggései (IV.)101
A demográfiai robbanás102
A külvárosok nyomora az ipari forradalom idején103
London növekedése és az ipari forradalom összefüggései (V.)104
Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón104
A Német Császárság létrejötte (I.)105
A Német Császárság létrejötte (II.)105
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban (I.)106
Az egységes olasz állam kialakulása106
A Német Császárság létrejötte (III.)107
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban (II.)107
Bismarck és a német nemzetállam108
A Balkán a berlini kongresszus után (I.)108
A Balkán a berlini kongresszus után (II.)109
Birodalmak felbomlása a XIX. században109
Gyarmatok és gyarmattartók110
Nagyhatalmi konfliktusok (I.)110
A német nemzetállam létrehozása111
A gyarmatosítás ütemének gyorsulása a XIX. század végén 111
Nagyhatalmi konfliktusok (II.)112
Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik113
Az ipari forradalom első és második szakasza (I.)113
Közlekedési eszközök az ipari forradalom két szakaszában114
Anglia gazdasági életének legfontosabb változásai114
Az egyenlőtlen fejlődés114
Életmód a XIX.-XX. századfordulón115
Az egyenlőtlen fejlődés fogalma115
A mindennapok változásai116
Az ipari forradalom első és második szakasza (II.)116
Egy gyár - két korszakban117
Az ipari forradalom fogalmai118
Az ipari forradalom első és második szakasza (III.)118
A második ipari forradalom találmányai119
A második ipari forradalom kora és a nők öltözködése119
A második ipari forradalom korának találmányai és a gazdasági fejlődés120
A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon121
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései121
A reformkori Magyarország topográfiája (I.)122
A reformkori Magyarország topográfiája (II.)122
Kölcsey Ferenc a reformok szükségességéről123
A reformkor legfontosabb eseményei124
A reformkor kiemelkedő személyiségei124
A reformkori országgyűlések működése124
A liberális nemesi ellenzék álláspontja az 1832-36-os országgyűlésen125
A törvények útja a reformkori országgyűléseken126
Széchenyi és Kossuth vitája (I.)127
Széchenyi és Kossuth vitája (II.)127
A törvények keletkezése a reformkori országgyűléseken128
Reformjavaslatok129
Kölcsey és Wesselényi a jobbágykérdésről129
Széchenyi két kortárs szemével130
A reformkori művelődés, kultúra131
A reformkori arisztokrata viselet131
Az 1844. évi nyelvtörvény (I.)131
Az 1844. évi nyelvtörvény (II.)132
A magyar államnyelvért folytatott küzdelem állomásai (I.)133
A reformkori magyar színjátszás134
Építészeti stílusok135
A reformkori Pest-Buda fejlődése (I.)135
A Magyar Tudományos Akadémia tevékenysége137
A reformkori Pest-Buda fejlődése (II.)137
Kölcsey a hazaszeretetről138
A szlovák nemzeti ébredés138
Kossuth a politikai nemzetről139
A román nemzeti ébredés139
Wesselényi Miklós a nemzetről140
Színészet és kultúra a reformkorban140
A magyar államnyelvért folytatott küzdelem állomásai (II.)141
A polgári forradalom Magyarországon142
A pesti forradalom, március 15.142
Az 1848-as forradalom főbb eseményei (Bécs-Pozsony-Pest)144
A forradalom fogalmai (I.)144
A Batthyány-kormány145
Az 1848-as forradalom céljai (I.)146
A nemzetiségi probléma Magyarországon147
Az áprilisi törvények (I.)147
A Habsburg-magyar ellentétek okai148
Az 1848-as forradalom céljai (II.)149
Az áprilisi törvények (II.)150
A forradalom fogalmai (II.)151
A nemzetiségi kérdés152
A pesti forradalom értelmezése153
Román nemzeti törekvések154
A horvát-magyar ellentétek155
A szabadságharc Magyarországon156
A magyar honvédség nemzetiségi összetétele156
A szabadságharc topográfiája157
Buda felszabadítása158
Csataábrázolás159
A forradalom és szabadságharc értékelése160
Az 1849-es megtorlás160
A függetlenségi nyilatkozatok összehasonlítása161
Bem Erdélyben161
Kossuth toborzóbeszéde162
A magyar honvédtisztek163
A forradalom és szabadságharc személyei164
A tavaszi hadjárat165
A forradalom és szabadságharc céljai, eredményei166
A szabadságharc vége166
Az európai hatalmi helyzet és a szabadságharc167
A kiegyezés előzményei és megszületése168
Képek az önkényuralom korszakából168
A kiegyezés alapfogalmai (I.)169
A Bach-huszárok169
Siralomház170
Deák Húsvéti cikke171
A kiegyezési törvény (I.)172
Két egyéniség a dualizmus korából173
Az Osztrák-Magyar Monarchia államszervezete174
A kiegyezés értékelése175
A kiegyezés alapfogalmai (II.)176
A honvéd tábornok menyasszonya177
A kiegyezés belpolitikai okai177
Deák szerepe a kiegyezés előkészítésében178
A kiegyezési törvény (II.)179
A gazdasági kiegyezés180
A dualista állam181
Nemzetiségi viszonyok és kiegyezés182
A nemzetiségi törvény183
Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában185
Magyarország etnikai viszonyai (1850-1914) (I.)188
Magyarország etnikai viszonyai (1850-1914) (II.)190
Magyar arisztokrácia191
Cigánykérdés a dualizmus korában194
Magyar vasútépítés195
Magyarország etnikai viszonyai (1850-1914) (III.)198
Budapest fejlődése a dualizmus korában199
A dualizmus korának népmozgásai201
Magyar nemzetiségi politika a dualizmus korában203
Folyamszabályozások a dualizmus korában205
A dualizmus korának etnikai változásai206
A magyarországi zsidóság helyzete a dualizmus korában208
Életmód és művelődés (1867-1914)211
Magyar feltalálók211
Budapest fejlődése213
A női szerepek változásai215
Kivándorlás216
Lakások és társadalmi csoportok218
A jövő városképei220
Budapest változó szerepe221
Iskoláztatás és tudományos eredmények222
A kubikusok223
Budapest és a vásárcsarnokok224
A társasági élet226
A turizmus228
A társadalmi és politikai humor229
A párbaj230
A színházi élet átalakulása231
Sajtó és irodalom XIX-XX. század fordulóján232
Függelék234
Kompetenciák szerinti kereső234
Diszciplináris rend szerinti kereső234
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/11. évfolyam Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/11. évfolyam Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/11. évfolyam Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/11. évfolyam Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/11. évfolyam Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/11. évfolyam

A borító kissé kopott, a gerinc töredezett. A lapélek enyhén foltosak. Több lapon ceruzás bejegyzések láthatóak.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
1.580 ,-Ft 20
13 pont kapható
Kosárba