Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Szabó Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai

Kapható pont: 7

A könyv adatai

(1 fotó)
20 cm x 13 cm

A könyv címe:

A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Szabó Zoltán  (Szerző)

Jancsik Pál  (Szerkesztő)

Hlavathy Lajos  (Szerkesztő)

Kiadó: Dacia Könyvkiadó
A kiadás helye: Kolozsvár
A kiadás éve: 1977
Kötéstípus: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 214
Nyelv: Magyar
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Előszó

5

A strukturalizmus

9

Strukturalista nyelvészeti iskolák

11

Strukturalizmus az irodalomtudományban

13

A struktúra fogalma és vizsgálata

17

A szegmentálás

21

A rétegelt struktúra

26

Az irodalmi mű rétegei

27

Jakobson elemzései

30

A szintek összegezése

36

A globális struktúra

37

A szervező elvek

38

A stílus mint globális struktúra

42

A strukturalizmus mérlege

46

A szemiotika

51

A szemiotika kialakulása

52

Az irodalomszemiotika

55

A jel

57

A jel és a jelzés

57

Denotáció és konnotáció

59

Az irodalmi mű mint jel

60

Másodlagos modelálló rendszer

61

A konnotatív jelentés

62

A stílus mint konnotáció

63

A kommunikációelmélet

69

Stílus és kommunikáció

71

Az üzenet a nyelv poétikai funkciója

71

A stílus mint üzenet

73

Az irodalmi mű mint kommunikáció

75

Az író és a mű

78

A mű és a kód

80

A mű és a csatorna

83

Az olvasó és a mű

85

A mű és a körülmények

90

A szemantika

95

A szemantika múltja és jelene

95

Szemantika és stilisztika

98

Az irodalomszemantika

100

A jelentés

102

Az irodalmi mű jelentése

105

A többértelműség

105

A stílus mint jelentés

108

Hangalak és jelentés

109

A jelentés vizsgálata

114

A jelentésreakciók

114

A szemantikai mezők

115

A jelentésösszetevők szerinti elemzés

116

A szemantikai szövegelemzés

121

A matematikai nyelvészet

124

A matematikai nyelvészet ágai

125

Nyelvtudományi jelentősége

126

Matematika és stilisztika

129

A stílusstatisztika

133

A stílusjellemzés

135

A kulcsszavak

137

A szókincs változatossága

138

A szerződés megállapítása

140

A számítógépes stílusvizsgálat

140

A statisztikai stíluselmélet

144

Hírérték és expresszivitás

149

Az esztétikai információ

152

A generatív grammatika

156

Alapfogalmai

156

Alkalmazásai

160

A stilisztikai kompetencia

163

A stilisztikai kompetencia kapcsolatai

164

A poeticitás

166

A felszíni szerkezet stilisztikája

168

A stílus mint felszíni szerkezet

169

A transzformációk stilisztikai jelentősége

171

A szövegnyelvészet

174

Az előzmények

176

A szöveggrammatika

178

Stilisztika és stílus a szövegnyelvészetben

180

Tagadó álláspontok

180

A stilisztika mint szövegvizsgálat

181

Stilisztika és performanciaelmélet

183

A szövegelemzés

185

A kontextusok

186

A kohézió

188

Tanulságok

193

Irodalom

196

Rövidítések

210


A mai stilisztika újító forrásai elsősorban a modern nyelvelméletek. Könyvünk ezeket az új nyelvtudományi irányzatokat mutatja be: a strukturalizmust, a szemiotikát, a  szemantikát, a matematikai nyelvészetet, a generatív grammatikát, a kommunikációelméletet, a szövegnyelvészetet. Fölhívja a figyelmet arra, hogy az új irányzatok képviselői miben gazdagítottak a stíluselméletet és a stilisztikai kutatások módszertanát. Az újítások célja végsőfokon azonos: a jobb elméleti megalapozás, a pontosságra és objektivitásra való törekvés. A kutatások konkrét eredményeiből, elemzéseiből is bemutatunk néhányat, elsősorban azért, hogy a mai tevékenységi területek vázolásával is jelezzük az új reneszánszát élő stilisztika fejlődési tendenciáit, távlatait.
Bővebben

Megvásárolható példányok


Állapot: Közepes Közepes
Kedvezményes ár: 740 Ft (-20%)
Kapható pont: 6
Megjegyzés:
A védőborító enyhén szakadozott. Több oldalon ceruzás bejegyzések, aláhúzások találhatóak.

Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 930 Ft
Kapható pont: 7
Megjegyzés:
A védőborító és a lapélek kissé elszíneződtek, foltosak. A védőborító enyhén kopottas és sérült.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes