A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Élelmezési ipar 1985.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület szakfolyóirata - XXXIX. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. szám
Farkas József: Sugárkezelés, mint az etilénoxid alternatívája 1
Vass József: Hulladékhő-hasznosítási lehetőségek az élelmiszeriparban 9
Sebők Emília: Az exportra kerülő élelmiszerek csomagolása, mint a versenyképesség egyik fontos tényezője... 13
Bontovits Lajos: Új szabvány: A konzervipari célra készített paradicsomzúzalék 18
Szép Jánosné: Starterkultúrás termékgyártás a Szolnok megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál 22
Le Tien Vihn-Dworschák Ernő-Gaál Ödön-Lindnerné Szotyori Katalin-Gergely Anna-Barna Éva: Lóbabfajták tápanyag-összetétele és antinutritív anyagai . 25
Csaba László-Kovács Levente: A vállalat- és iparszervezés hűtőipari tapasztalatai 30
Réder Gyula: Helyzetkép élelmiszeripari művezetőkről 35

2. szám
G. B. Brubacher: Vitaminellátás Közép-Európában és a marginális vitaminellátás egészségügyi jelentősége 41
Berndorferné Kraszner Eva: A kiegyenlített vitaminellátás élelmiszerkémiai vonatkozásai és lehetőségei 45
Dr. Varga Sándor 1920-1984 49
Biacs Péter-Beczner Lászlóné: Fermentált élelmiszerek Magyarországon 50
Pándi Ferenc: A biomassza, mint a szesz- és keményítőipar alapvető nyersanyagforrása 55
Soós Katalin: A gázosítószerekkel kapcsolatos élelmezésegészségügyi problémák 58
Vörös Zsuzsanna-Zackel Erna-Kovács Etelka: A sugárkezelés hatása a szamóca makro- és mikroszerkezetére 63
Pálfy Gyula: Egységes termékazonosító kódszámozás 69
Pollhamer Ernőné: A Zeleny módszer újabb módosítása és bírálata 74

3. szám
J. C. Somogyi: Az élelmiszerek tápértéknövelésének néhány problémája 81
Biró György: Egyes magyarországi lakosságcsoportok vitaminellátottságának humánbiológiai megítélése 85
Biacs Péter-Bodnár János: Korszerű analitikai módszerek alkalmazási lehetőségei a zsírkémiában 88
Salgó András-Lásztity Radomir-Major József: A kukorica szemkeménység vizsgálata 92
Baneth Péter-Szabó S. András: Nukleáris mikroszűrők élelmiszeripari alkalmazásának vizsgálata 97
Szabó Zoltán: Élelmiszermérnök személyi számítógéppel. 5.1. Keresztáramú extrakció 100
Balla Ferenc: Az élelmirost fogyasztásának és élelmirostdús élelmiszerek előállításának kérdéséhez 106
Földházi Pálné-Somogyi Csilla-Horacsek Márta-Molnár Mária: Tartósított élelmiszerek felhasználása fenilketonuriás gyermekek diétájában 108
Gulyás Imre: Az élelmiszeripar műszaki fejlesztésének néhány pénzügyi vonatkozása 111
Nagy Emil: Beszámoló a Nagykőrösi Higiéniai Napok 1984. évi tudományos tanácskozásáról 113

4. szám
Kovács Imre: A magyar élelmiszeripar 40 éve 121
Biacs Péter-Czukor Bálint-Sallay Pitérné-Demeczky Mihály-Kárpáti György: Az élelmiszeripari technológiák fejlődésének főbb irányai. . 122
Vámosné Vigyázó Lilly-Hoschke Ágoston-Zetelakiné Horváth Kornélia: Enzimtechnika a biotechnológia tükrében 125
Halász Anna: Élelmiszeranalitikai és -biokémiai kutatásaink főbb eredményei
Kaffka Károly: Élelmiszerfizikai kutatások főbb eredményei 131
Kiss István-Farkas József-Vámos Endréné: Az élelmiszertartósítási és mikrobiológiai kutatások és kapcsolódásuk az ipar igényeihez 133
Kozma L.: Az élelmiszerökonómiai kutatás és nemzetközi együttműködés 137
Czukor Bálint-Kárpáti György: A szocialista országok tudományos együttműködésének és szakosodásának egyes kérdései és formái az élelmiszeripar területén 140
Biacs Péter-Gerely Péter-Rózsa Ernőné: Innováció az élelmiszeriparban 142
1984. évi tárgymutató 151

5. szám
J. P. Matthie: Az élelmiszerek vitaminozásának élelmiszertörvényi szempontjai. 161
Biacs Péter-Szántó Gyuláné: Élelmiszeripari technológiák és az élelmiszerek vitamintartalma 167
Zsigmond András-Németh Emil: A cukorgyári energiaellátás korszerűsítése 170
Böröcz Lászlóné-Czukor Bálint: Az aszeptikus élelmiszercsomagolás nemzetközi áttekintése 174
Bíró Gábor-Domokos Györgyi-Nagy György: Számítógépes programok, rendszerek a kutatás-fejlesztés szolgálatában I. 180
Gábor Miklósné: Spektrofotometriás eljárások alkalmazása az élelmiszerminőség vizsgálatára 183
Csizmás Sándor: Zöldségtermesztés a háztáji gazdaságokban 185
Szabadkai Antal: Az eredményes innovációs tevékenység ágazati és vállalati feltételei az élelmiszeriparban 187
Dr. Almási Elemér (1919-1985) 191
Balogh László: Üzemfenntartás - gondok és megoldási lehetőségek 192
Bíró Géza: Az V. Élelmiszertudományi Konferencia 197

6. szám
Szokolay A.: Biotechnológiák és jelentőségük az élelmiszeriparban 201
Ember Gábor: Az élelmiszeripar időszerű fejlesztési feladatai 204
Vámomé Vigyázó Lilly: Élelmiszer-aromák előállítása enzimekkel. 1. Enzimkészítmények és szöveti enzimek
alkalmazása 208
Szabó Zoltán: Élelmiszermérnök személyi számítógéppel. 5.2. Ellenáramú extrakció 215
Szenes Endréné-Török Szilveszter: Kísérleti és Gyakorló Üzem a Konzerv- és Paprikaipari Kutatóintézetben . . 220
Szénay Lászlóné-Spekner Ágnes: Az újratermelés és a szabályozás összefüggései és problémái az élelmiszeriparban I 223
Kádas Lajos-Kiss Ferenc: Importált citrus-szállítmányok jellemzése 230
Miltényi Szilárdné: Az élelmiszerek minőség megőrzési határideje 234
Katona Edit: A kávéellenes propaganda együttműködési tapasztalatairól 237
Hídvégi Máté-Sándor Dénes: A MÉTE tudományos diákköri konferenciája 239

7. szám
H. Schmandke: Gondolatok az élelmiszerkutatásról 241
Czukor Bálint-Petres Jolán-Horváth Erika-Ormainé Cserhalmi Zsuzsanna: A teljes olajtartalmú extrudált
szójaliszt élelmiszeripari alkalmazásának lehetőségei III 245
Szenes Endréné: Csökkentett ónrétegű lemezek alkalmazásának lehetősége az élelmiszeriparban 250
Szénay Lászlóné-Spekner Ágnes: Az újratermelés és a szabályozás összefüggései és problémái az élelmiszeriparban II 254
Martin András: Különböző technológiával gyártott állatifehérje lisztek aminosav-összetétele 260
Miltényi Szilárdné: Bővül a bioélelmiszerek piaca 264
Csonka Károly: 1 800 000 m3 ivóvíz megtakarítás évenként a malomiparban 268
Kovács Erzsébet-Selmeczy Árpádné: Az UV-értékszám alkalmazása a sütőipari minőség vizsgálatára 272
Heikki Soumalainen (1917-1985) 276

8. szám
Sharobeem Samy F.-Örsi Ferenc-Lásztity Radomir: Kukoricafehérjék összehasonlító SDS-gélelektroforézises vizsgálata 281
Meikis Erika-Béndek György: Genetikai módszerek a sörélesztő tulajdonságainak javításában 287
Bartuczné Kovács Olga-Dénes Veronika-Várkonyi János: Minőségszabályozás, szabványosítás és higiéniai ellenőrzés a hűtőiparban 291
Balla Ferenc-Zelenák Frigyesné: Molekuláris oxigénnel telített italok gyártása és fogyasztásuk hatásának vizsgálata 296
Szabadkai Attila: Termékszerkezet elemzés: reális út a vállalati hatékonyság növeléséhez 298
Stauder Márta: Élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok hasznosítása Franciaországban 302
Balogh Károlyné: Új típusú vállalatirányítási formák az élelmezésiparban 305
Horváth Imre: Az élelmiszeripari hidrotechológusképzés tapasztalatai 307
Uzonyi Györgyné-Kiss György: A juhtej összetételének megfelelő ár megállapításának előkészítése 309
Kádár Gyula: A borászati kutatások irányai 312

9. szám
Wlodzimierz Kaminski:Az élelmiszergazdaság időszerű telepítési kérdései 321
Biacs Péter-Varsányi Iván-Harkay Tamásné: A mezőgazdasági biomassza biotechnológiai hasznosítása 325
Fábián Károly-Kollár József: A petőházi integrált cukortermelési rendszer 328
Ács Pál: Korszerű élelmiszerek előállítása Vas megyében 335
Balla Ferenc: Élelmiszerek élelmiértéke, fogyasztásuk és az idősek ésszerű táplálkozása 339
Tomay Tibor: A gabonatárolás jelenlegi helyzete és fejlesztési iránya 343
Csapó Ildikó-Körmendy László: A pácolt sertéshús készítmények új minősítési rendszere az USA-ban 350
Orbánné Nagy Mária: Érdekeltség a mezőgazdaság és a tartósítóipar együttműködésében 355

10. szám
Lásztity Radomir-Abd El Samei, M. B.-El Safei-Salgó András: Nem konvencionális fehérjeforrások az emberi táplálkozásban 361
Lőrincz József: A söripar és a mezőgazdaság termelési kapcsolata 366
Erdélyi József-Ember Gábor: Az élelmiszeripar energiagazdálkodásának időszerű kérdései 370
Szóké Mihály: A készletérték-számítás módszerei 378
Binder István-Czeczei Lászlóné-Schlotter Györgyné: Nitráttartalom meghatározás gyorsfagyasztott termékekben 384
Schöberl Erika-Körmendy László-Erdős Zoltán: Mintavétel nyers húsokból gyártásirányítási célokra 391
Loibl László: A KOMÉN+KUIN licencia alapján gyártott gőzhámozó 395

11. szám
Hangyál Károly: A hazai cukorrépa-termesztés és -feldolgozás nemzetközi összehasonlításban 401
Körmendy Imre: Hő- és anyagátvitel a konzervipari technológiai eljárásokban I 412
Andréka Pál-Eiler Péter: Gabonaipari humán termékek szerepe a korszerű táplálkozásban 420
Molnár Pál: Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQC) XXIX. Konferenciája 423
Marillai Vilmos: Vázlat az élelmiszergazdasági integráció fejlődésének jövőképéhez 426
Beke György: Az MTA-MÉM Élelmiszertudományi Komplex Bizottság beszámolója 1980-1984. évi működéséről 432

12. szám
Holló János: Biotechnológia az élelmiszeriparban 441
Varga István: A biomassza energetikai hasznosításáról 445
Biacs Péter-Gerely Péter-Rózsa Ernőné: Biotechnológiai eljárások gazdaságossága az élelmiszeriparban . . 449
Szabó Zoltán: Élelmiszermérnök személyi számítógéppel 6. Paraméter-eloszlások értékelése 455
Kacskovics Miklós 1932-1985 462
Körmendy Imre: Hő- és anyagátvitel a konzervipari technológiai eljárásokban II 463
Ács Pál: Palackmosó berendezések lúgrendszereinek összehasonlítása 470
Pallagi Emese-Almássy Katalin-Örsi Ferenc-Matuz János: Szedimentációs tesztek alkalmasságának
vizsgálata búzalisztek minősítésére 475
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Élelmezési ipar 1985. Élelmezési ipar 1985.

Több oldalon pecsétnyom található.

Állapot:
5.980 Ft
2.990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba