A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei

18. kötet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Ackermann László: Beszámoló romániai tanulmányutamról487
Batta István: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról493
Beck Mihály: Katalitikus jelenségek a komplex kémiában459
Beck Mihály: Beszámoló dániai tanulmányutamról495
Benedek Pál: Bírálat Schay Géza: A gázkromatográfia alapjai c. könyvéről337
Borlai Oszkár: Beszámoló a Karl-Marx-Stadt-i Eljárástechnológiai Konferenciáról603
Bruckner Győző: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz375
Csákvári Béla l. Lengyel Béla
Csányi László: A kémiai indukció néhány kérdéséről471
Csányi Piroska: l. Fodorné
Dobozy Ottó - Láng László: Textíliák színezési mechanizmusának spektroszkópiai vizsgálata221
Dutka Ferenc: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról499
Egri László: l. Szabó Zoltán
Erdey László: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz389
Erdey László: A kémiai analízis súlyszerinti módszerei, I-III. c. könyvének bírálata (Proszt János)158
Erdey-Grúz Tibor: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának 1961. évi munkájáról343
Erdey-Grúz Tibor: Válasz a hozzászólásokra390
Fodor Gábor: Beszámoló külföldi tanulmányutamról325
Fodor Gábor: Beszámoló a Société Chimique de Belgique 75 éves jubileuma alkalmából rendezett szimpóziumról605
Fodorné Csányi Piroska: Az atomsúly új egysége a 12C=12167
Földi Zoltán: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz386
Földiák Gábor: A kőolajtermékek sugárzáskémiai hőbontása433
Freund Mihály: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról503
Gerecs Árpád: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz386
Guczi László - Tétényi Pál: A radioaktív sugárzás hatása szilárd testek adszorpciós és katalitikus tulajdonságaira (Összefoglaló értekezés)585
Haissinsky M.: A cisz- és transz-uranidák kémiájának összehasonlítása a lantanidákéval és az átmeneti elemekével395
Hardy Gyula: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz386
Hardy Gyuláné - Radics Lajos - Tüdős Ferenc: Beszámoló az V. Nemzetközi Szabad Gyök Szimpóziumról509
Helyesbítés és hibajegyzék "A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai"-hoz559
Helyesbítés656
Jász Árpád: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról521
Kapolyi László: A szénülésfok szerepe a szén árának meghatározásában15
Káldi Pál: Beszámoló az 1961. évi frankfurti Achema kongresszusról523
Kálmán Alajos: Beszámoló külföldi tanulmányutamról525
Király Dezső: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról533
Komáromy Istvánné: Beszámoló az odesszai Kolloidkémiai Kongresszusról611
Korányi György: Bírálat a Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei 3. kötet 1-4. füzetéről és 4. kötet 1-2. füzetéről155
Korányi György: Bírálat a Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei 4. kötet 3-4. füzetéről341
Kováts Zoltán: l. Lengyel Béla
Könyvbírálatok155
Krausz Imre: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz388
Lakatos Béla: l. Szabó Zoltán
Láng László: Beszámoló prágai tanulmányutamról615
Láng László: l. Dobozy Ottó
Lásztity Simon: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról537
Lempert Károly: A 2-tiouracilok, izocitozinok és kondenzált származékaik (kinazolin-, tiazolopirimidin-, imidazopirimidin-sorbeli stb. analogonok) kémiája, II. és III. (Összefoglaló értekezés)37
Lengyel Béla: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz378
Lengyel Béla - Csákvári Béla - Kováts Zoltán: Általános és szervetlen kémiai praktikum, II. c. könyvének bírálata (Szarvas Pál)339
Lengyel Béla - Proszt János - Szarvas Pál: Általános és szervetlen kémia című könyve III. kiadásának bírálata (Szabó Zoltán)159
Makleit Sándor: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról539
Morlin Zoltán - Tremmel János: Beszámoló a drezdai Elektronmikroszkópiai Kollokviumról619
Markó László: Homogénkatalitikus hidrogénezések kobaltkarbonil katalizátorral563
Nagy Ferenc: Tájékozató az IUPAC szervezetéről és tevékenységéről653
Nagy Ferenc: Bírálat N. N. Szemjonov: A kémiai kinetika és a reakcióképesség néhány problémája c. könyv magyar fordításáról338
Nádasy Miklós: l. Palócz Imre
Nánási Pál: Beszámoló olaszországi tanulmányutamról 545
Németh Jenő: A hasonlóság elméletének alkalmazása gőzadszorpció kinetikai vizsgálatakor23
Palócz Imre - Nádasy Miklós: Barnakőszénkátrányok mono- és difenoltartalmának közvetlen meghatározása1
Pápa Alfréd: l. Szilvay Géza
Petró József: Beszámoló a Katalízis Munkabizottság egyéves munkájáról483
Pungor Ernő: Beszámoló külföldi tanulmányutamról323
Pungor Ernő: Bírálat Straub Gyula: A műszeres kémiai analízis eszközei c. könyvéről162
Proszt János: Bírálat Erdey László: A kémiai analízis súlyszerinti módszerei. I-III. c. könyvéről158
Purman Jenő: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz 388
Radics Lajos: l. Hardy Gyuláné
Reis T.: Elektronikus számítógépek alkalmazása a vegyészmérnöki tudományban571
Sarpátij V. A.: Vizes oldato sugárhatáskémiája. (Összefoglaló értekezés)113
Schay Géza: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz383
Schay Géza: Beszámoló a bratislavai gázkromatográfiai konferenciáról551
Schay Géza: A gázkromatográfia alapjai c. könyvének bírálata (Benedek Pál)337
Solymosi Frigyes: Beszámoló prágai tanulmányutamról625
Solymosi Frigyes: l. Szabó Zoltán
Soós László: Adatok egyes kőszénelegyrészek genetikájához7
Straub Gyula: A műszeres kémiai analízis eszközei c. könyvének bírálata (Pungor Ernő)162
Szabó Zoltán: Beszámoló angliai és római tanulmányutamról627
Szabó Zoltán: Beszámoló a wroclawi Komplexkémiai Szimpóziumról637
Szabó Zoltán: Bírálat Lengyel Béla, Proszt János és Szarvas Pál: Általános és szervetlen kémia c. könyve III. kiadásáról159
Szabó Zoltán - Lakatos Béla: Néhány megjegyzés M. Haissinsky "A cisz- és transz-uranidák kémiájának összehasonlítása a lantanidákéval és az átmeneti elemekével" c. közleményéhez413
Szabó Zoltán - Solymosi Frigyes - Egri László: A hordozó elektromos sajátságainak befolyása a katalizátor aktivitására447
Szarvas Pál: Bírálat Lengyel Béla: Általános és szervetlen kémiai praktikum II. c. könyvéről339
Szathmáry József: Beszámoló római tanulmányutamról553
Szántay Csaba: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról555
Szemjonov N. N.: A kémiai kinetika és a reakcióképesség néhány problémája c. könyv magyar fordításának bírálata (Nagy Ferenc)338
Szilvay Géza - Pápa Alfréd: Optimális hőmérsékletviszonyok elérésére törekvő motorfejlesztési kutatások419
Szpicin V. I.: A Kémiai tudományok jelenlegi helyzete és távlati fejlesztése a Szovjetunióban173
Szpicin V. I.: Új adatok a szilárd testek radioaktív sugárzásának valamint külső sugárzásnak egyes heterogén kémiai folyamatokra gyakorolt hatásáról. (Összefoglaló értekezés)301
Tájékoztató munkatársaink számára165
Telegdy-Kováts László: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz380
Tétényi Pál: l. Guczi László
Tremmel János: l. Morlin Zoltán
Tüdős Ferenc: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz387
Tüdős Ferenc: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról639
Tüdős Ferenc: l. Hardy Gyuláné
Veszprémi Vegyipari Egyetem közleményei155
Wolkóber Zoltán: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz387
Zimmer Károly: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról643
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem