A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei

14. kötet 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Eredeti közlemények
Zimmer Károly:
Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, IX.1
Szőke József: Lineárisan konjugált poliénrendszerek vizsgálata, I. "All-transz"-karotinoidok összehasonlító spektroszkópiája11
Porubszky Iván: Adatok a propilén heterogén katalitikus hidrogénezésének kinetikájához23
Lengyel Béla:
Csákvári Béla: Az üvegelektród lúgos hibájáról, II. Az üvegösszetétel befolyása a lúgos hibára55
Összefoglaló értekezés
Sz. Ja. Frenkel: A makromolekulák hidrodinamikai sajátságai, méretei, alakja és merevsége63
Beszámoló
Korányi György: Az üvegekre és üveges állapotra vonatkozó kutatások jelenlegi helyzete a VIII. Mendelejev kongresszus előadásai alapján125
Könyvbírálatok135
2. szám
Az 1960. évi Nagygyűlés előadásainak sorrendje139
Erdey-Grúz Tibor: Az Osztályvezetőség beszámolója141
Hozzászólások:
Hardy Gyula164
László Antal164
Szabó Zoltán165
Nagy Ferenc165
Varsányi György167
Déri Márta167
Pungor Ernő168
Nánási Pál168
Takács Pál170
Benedek Pál172
Lengyel Sándor173
Lőrinc Andor175
Schay Géza: A fizikai kémia hazai állásáról (Korreferátum)177
Schulek Elemér: A gyógyszerészi tudományok hazai állásáról (Korreferátum)183
Bruckner Győző: A szerves kémia hazai állásáról (Korreferátum)191
Korach Mór: A kémiai technológia problémáiról (Korreferátum)201
Freund Mihály: A petrokémia hazai állásáról (Korreferátum)205
Hozzászólások:
Nyúl Gyula
Végh Antal
Blickle Tibor
Erdey-Grúz Tibor válasza212
Erdey László: Az analitikai kémiai tudomány helyzete és fejlesztésének fő irányai213
Schneer Anna: Az analitikai kémiai kutatás terén a legutóbbi évtizedben elért kiemelkedő hazai tudományos eredmények (Korreferátum)227
Mázor László: Új irányok és eredmények a szerves kémiai analízisben (Korreferátum)233
Krausz Imre: Az Ipar és az analitika (Korreferátum)239
Mlinkó Sándor: A radioaktív szén elemzésében elért eredményekről és néhány alkalmazási lehetőségükről a szerves mikroanalitikában (Korreferátum)243
Hozzászólások:
Pungor Ernő245
Bányai Éva245
Meisel Tibor245
Schulek Elemér246
Erdey-Grúz Tibor247
Schulek Elemér zárószava247
Hírek az Osztály életéből
Új kutató intézmények az Osztály keretében249
A Katalízis Munkabizottság megalakulása250
3. szám
Eredeti közlemények
Zimmer Károly:
Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, X.251
Lehotai Lajos: Az elnyelési görbék részsávokra bontása a szóráscsökkentés módszerével261
Szőke József: Lineárisan konjugált poliénrendszerek vizsgálata, II. A kromofor rendszer és az abszorpciós maximumhelyek összefüggése karotinoidok esetében271
Összefoglaló értekezések
Tettamanti Károly és munkatársai: A Szerves Vegyipari és Műanyagiapri Kutató Intézet tízéves munkája277
Matolcsy Kálmán: A kaprolaktám próbagyárról284
Geleji Frigyes: Az omega-aminokaprolaktám foszforsavas polimerizációjáról287
Zöllner Gyula: Acetaldehid előállítási kísérletek290
Thurzó György: Vinilklorid és vinilacetát kis acetiléntartalmú gázelegyekből végrehajtott szintézisének néhány kérdése292
Kállay Ferenc: A hazai furánkémiai kutatásokról296
Zincz Béla:
Keresztes János: Műanyagból készült szivattyú szerkesztése298
Márkus László: Műszeres módszerek a szerves analitikában302
Simon Artúr: Eredményeink a polietilénkutatás terén305
Back István: A szinezékkutatásról307
Vancsóné Szmercsányi Ibolya: Poliészter kontaktgyanták szerkezete és tulajdonságai309
B. Nagy Sándor: Dielektrometriás módszerek a szerves vegyipari kutatásban314
Mikes János: Pórusos és bipoláris ioncserélő műgyanták319
Lőrinc Andor: A diszperzitásfok megoszlásának vizsgálata csávaszinezékeknél323
Wurdits Imre: A ketén ipari felhasználásáról327
Dobó József:
Hardy Gyula: A sugárzásos polimerizáció néhány kérdéséről330
Nyíri Ferenc: A színes film színképző anyagainak előállításáról336
Bodor Géza: Beszámoló az Intézet röntgenlaboratóriumának munkájáról340
Szabó Zoltán: A hazai szervetlen kémiai kutatások eredményei az elmúlt évtizedben355
Beszámolók
Varsányi György: Beszámoló a bolognai IV. Molekulaspektroszkópiai Kongresszusról363
Ocskay György: Finomvegyszergyártásunk helyzete és perspektívái369
Közlemény376
4. szám
Szőke József: Lineárisan konjugált poliénrendszerek vizsgálata, III. Lineárisan konjugált poliészterrendszerek abszorpciós maximumhelyeinek számítási módszerei (Kritikai összefoglalás)385
Összefoglaló értekezések
Csányi László: A peroxivegyületek körében fellépő indukciós reakciók tanulmányozásának néhány eredményéről421
Polinszky Károly: A Veszprémi Vegyipari Egyetem eredményei és feladatai a magyar tudomány és ipar fejlesztésében431
Beszámolók
Fejes Pál: Beszámoló a Kínai Népköztársaságban tett tanulmányútról445
Hírek az Osztály életéből
A Fizikai-Kémiai Bizottság jelentése a szakterületén 1959-ben végzett munkákról457
Pályázati hirdetmény477
Tájékoztató munkatársaink részére477
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei

A borítók kissé foltosak.

Állapot:
1.600 Ft
800 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba