Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958-1959

10. kötet 1-4. szám/11. kötet 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 748 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

10. kötet
Az 1957. évi Nagygyűlés előadásainak sorrendje85
Berecz Endre: Néhány újebb eredmény a többkomponensű heterogén rendszerek termodinamikájában:
III. Háromkomponensű rendszerek izoterma-izobárjainak vizsgálata Sztoronkin fáziseffektus-elmélete alapján247
IV. Háromkomponensű sórendszerek termodinamikailag lehetséges oldékonysági izotermáinak vizsgálata265
V. Háromkomponensű háromfázisú rendszerek összes gőznyomása izoterm változásának vizsgálata az összetétel függvényében305
Bite Pál - Tuzson Pál: Solanum-alkaloidok, IV. A szolaszodin lebontásáról, I.235
P. P. Budnyikov - V. Sz. Gorskov: A kalciumhidroszulfoaluminát és a kalciumhidroszulfoferrit stabilitásáról145
Buzágh Aladár - Kőrösné Fraknóy Vera: Gélekben végbemenő kémiai reakciókról127
Cholnoky László - Györgyfy Katalin - Nagy Erzsébet - Pánczél Márta: Vizsgálatok a karotinoid festékekről, III. A sárga paradicsompaprika (Capsicum annuum. var. lycopersiciforme flavum) festékei23
Csűrös Zoltán - Groszmann Miklós - Géczy István - Juhász Kálmán: Makromolekulás anyagok reológiai vizsgálata, II. PVC paszták reológiai vizsgálata, I. Néhány technológiai tényező hatása a PVC paszták konzisztenciájára67
Csűrös Zoltán - Groszmann Miklós - Géczy István - Juhász Kálmán: Makromolekulás anyagok reológiai vizsgálata, IV. PVC paszták reológiai vizsgálata, II. Hőmérséklet hatása PVC pasztákra467
Csűrös Zoltán - Petró József: Katalizátoros vizsgálatok, XXIV. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorokkal, III. A kioldásra használt különböző lúgok hatása a Raney-nikkel hidrogénező aktivitására187
Csűrös Zoltán - Petró József - Heiszmann József: Katalizátoros vizsgálatok, XXV. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorokkal, IV. Al-Ni-Co és Al-Ni-Cr ötvözetekből készült katalizátorok hatásosságának vizsgálata205
Csűrös Zoltán - Petró József - König Péter: Katalizátoros vizsgálatok, XXVI. Vizsgálatok keverék katalizátorokkal, I. Nikkel-magnéziumformiát keverék katalizátorok aktivitásának vizsgálata329
Csűrös Zoltán - Deák Gyula: Katalizátoros vizsgálatok, XXVII. Benzaldehid reakciója aktív hidrogént tartalmazó vegyületekkel bórtrifluorid jelenlétében347
Csűrös Zoltán - Deák Gyula: Katalizátoros vizsgálatok, XXVIII. Pentaacetil-D-glükóz bórtrifluoriddal katalizált anomerizációja, I. Anomerizáció ecetsavban és ecetsavanhidridben375
Csűrös Zoltán - Deák Gyula - Varsányi György: Katalizátoros vizsgálatok, XXIX. Pentaacetil-D-glükóz bórtrifluoriddal katalizált anomerizációja, II: Anomerizáció kloroformban389
Dőry István - Geri István: Vizsgálatok szteránvázas vegyületekkel, I. Szteroid-acetátok katalitikus dezacetilezése449
Erdey László: Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztálya munkájáról87
Fodor József: Acél foszfortartalmának gyors meghatározása gyártás közben izotóphígítási analízissel (Előzetes közlemény)83
Fodor József: Acél foszfortartalmának gyors meghatározása gyártsá közben izotóphígítási analízissel417
Freund Mihály - Földiák Gábor: Nagyfeszültségű villamos erőtér hatása a szénhidrogénekre111
Gärtner László: Hazai barnakőszenek aktiválása vízgőzzel41
Géczy István - Réthy Eszter: Szintetikus lineáris polimerek, VII. Metilmetakrilát iniciátor-aktivátor rendszerekkel kiváltott tömbpolimerizációjának kinetikus lefutása175
Hajós Andor - Kollonitsch János: Szintetikus vizsgálatok a klóramfenikollal kapcsolatban
V. Kísérletek a treo-béta-p-nitrofenilszerin sorozatban157
VI. Mellékreakció az 1-p-nitrofenil-2-acetamido-3-oxi-propanon-1 Meerwein-redukciójánál403
VII. Retrográd aldolkondenzáció a treo-béta-p-nitrofenilszerint-észter sorozatban455
Holló János - Fejes Péter - Szejtli József: Újabb adatok a keményítőfrakciók kémiájához, I.425
Holló János - Szejtli József: Újabb adatok a keményítőfrakciók kémiájához, II.437
Jámbor Béla: Vizsgálatok a trifeniltetrazoliumklorid/formazán redoxrendszer reverzibilitásáról1
Jámbor Béla: Újabb vizsgálatok a trifeniltetrazoliumklorid polarográfiája terén409
Keglevich László: Röntgendiffrakciós vizsgálatok báriumtioszulfát monohidrát kristályokon79
Kiss Árpád: A komplex vegyületek fényelnyelésének elmélete, I. Az oldott komplexek szimmetriaviszonyainak és kötésmódjának megállapítása221
Könyvbírálat84
Magyar György - Lénárd Kató - Tuzson Pál: Solanum alkaloidok, V. A szolaszodin lebontásáról, II.241
Menyhárt Józsefné: Szénextraktum szurok átlag molekulasúlyának meghatározása295
Proszt János: Polarográfiai tanulmányok163
Szabó Zoltán: A kémiai kötéserősség befolyásolása szomszédos atomcsoportok által51
Szebényi Imre: Hazai krakkolt kőolajpárlatok hidrogénezése13
Szebényi Imre: Gázolajpárlat hidrokéntelenítése Varga-eljárással59
Vargha László - Ocskay György: Sztereospecifikus átalakulások a furil-ketoximok csoportjában355
11. kötet
Almássy Gyula - Nagy Gizella: Adatok a hordozómentes kromatográfiás előállításához1
Almássy Gyula - Hadobás Béla: Adatok a tórium kolorimetriás meghatározásához a toronos módszerrel5
Az 1958. évi Naggyűlés előadásainak sorrendje115
A. A. Balandin - Tétényi Pál: Alkoholok dehidrogénezésének kinetikája és a fémkatalizátor természete299
Barcza Lajos, lásd Schulek Elemér349
Batta István, lásd Szabó Zoltán147
Bán Miklós: A nikkeltetracianid komplex ion rezgési szimmetriái (Előzetes közlemény)51
Bán Miklós: Szervetlen koordinációs komplexek abszorpciós spektruma, I. A nikkeltetracianid komplex ion elektronszerkezete319
Bődi Etelka, lásd Makainé445
Budavári Ottó, lásd Markó László411
Burger Kálmán, lásd Schulek Elemér315
Cholnoky László - Szabolcs József - Nagy Erzsébet: Vizsgálatok a karotinoid-festékekről, IV. a-Kriptoxantin57
Cholnoky László - Szabolcs József: Vizsgálatok a karotionid-festékekről, V. A Physalis Alkekengi kehelyleveleinek festékei455
Csányi László - Szabó Margit: A klorát ionok indukált reakciójáról71
Csűrös Zoltán: Felületaktív anyagok szerepe ipari porok nedvesítésében181
Csűrös Zoltán - Petró József: Katalizátoros vizsgálatok, XXX. Vizsgálatok hordozós nikkel katalizátorokkal, II. Formiátokból készült nikkel-magnéziumoxid összetételű katalizátorok aktívitása és hatásossága fokozásának lehetőségei81
Csűrös Zoltán - Petró József: Katalizátoros vizsgálatok, XXXI. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorokkal, VI. A Raney-nikkel aktivitás és hatásossága változásának vizsgálata sav-hozzátétel hatására249
Csűrös Zoltán - Petró József: Katalizátoros vizsgálatok, XXXII. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorokkal, VII. Nikkel, réz, mangán sók hatásának vizsgálata a Raney-nikkel hidrogénező aktivitására és hatásossága363
Dőry István: Vizsgálatok szteránvázas vegyületekkel, III. Koleszterin-dibromid észterek dehalogénezése trialkilfoszfátokkal239
Dőry István - Szabó Gábor: Vizsgálatok szteránvázas vegyületekkel, II. Az ergoszterén és izo-ergoszterén szerkezetéről99
Dőry István - Szabó Gábor - Opóczky Pál: Vizsgálatok szteránvázas vegyületekkel, IV. Ergoszterinszármazékok ozonolízise folyamatos üzemű rekatorban243
M. M. Dubinyin: A gázok és gőzök adszorpciójának potenciálelmélete energetikailag nem egyenletes felületű adszorbensek esetében165
Duka Ferenc - Gál Dezső: Izotop kicserélődéses reakciók vizsgálata szerves jódvegyületek és jodid ion között11
Dvorszky Magda, lásd Hegedűs András405
Erdey Lászó: Az osztályvezetőség beszámolója217
Fehér Ödön, lásd Vargha László431
Fodor József: Ötvözött acélok volfrámtartalmának meghatározása béta-gamma visszaszórással43
Gantner Gyuláné, lásd Holló János465
Guczi László - Kende Imre - Gál Dezső: A differenciális izotop módszer alkalmazása alkiljodid gőzök és vörös foszfor felülete közötti kölcsönhatás vizsgálatában29
Guczi László, lásd Kende Imre21
Gál Dezső, lásd Dutka Ferenc11
Gál Dezső, lásd Kende Imre29
Hadobás Béla, lásd Almássy Gyula21
Hegedűs András - Dvorszky Magda: A foszfor sztrichinmolibdofoszfát alakban történő meghatározásának kritikai vizsgálata. Egy új heteropolisó és sav5
Hegedűs András - Dvorszky Magda: A foszfor turbidimetriás meghatározása volframoxidban, volframfémben és más fémekben327
Holló János - Szejtli József - Gantner Gyuláné: Újabb adatok a keményítőfrakciók kémiájához, III. Az amilóz retrogradációja405
Kasztreiner Endre, lásd Vargha László465
Kende Imre - Guczi László - Gál Dezső: Alkiljodid gőzök és szénfelület közötti kölcsönhatás vizsgálata kinetikai és izotopos módszerekkel419
Kende Imre, lásd Guczi László21
Korach Mór: Léptékhatás a kémiai technológiában29
Könyvbírálatok205
Kőrös Endre, lásd Schulek Elemér109
Lendvai Sándor, lásd Vargha László439
Magyar György: Soanum-alkaloidok, VI. A tomatidin módosított lebontása431
Makainé Bődi Etelka, lásd Vancsóné359
Markó László - Budavári Ottó: Kobaltkarbonilok sztabilitása és bomlása445
Maros László, lásd Schulek Elemér411
Müller Sándor: Zemplén Géza (1883-1956)439
Nagy Erzsébet, lásd Cholnoky László117
Nagy Gizella, lásd Almássy Gyula57
Opócky Pál, lásd Dőry István1
Petró József, lásd Csűrös Zoltán243
Schay Géza: Az eluciós gázkromatográfia néhány kérdéséről81
Schulek Elemér - Barcza Lajos: Kis mennyiségű arzén és antion meghatározása szulfidos ércekben és ásványokban135
Schulek Elemér és Burger Kálmán: Adatok a jódbróm halogénező hatásának vizsgálatához és e hatás magyarázatához349
Schulek Elemér - Kőrös Endre - Maros László: Újabb adatok a poliszulfidok kémiájához. Dialízises vizsgálatok315
Solymosi Frigyes, lásd Szabó Zoltán439
Szabolcs József, lásd Cholnoky László147
Szabó Gábor, lásd Dőry István57
Szabó Margit, lásd Cholnoky Lászó99
Szabó Zoltán - Solymosi Frigyes - Batta István: Összefüggés néhány félvezető oxid katalitikus és elektromos tulajdonságai között71
Szejtli József, lásd Holló János147
Szmercsányi Ibolya, lásd Vancsóné465
Tétényi Pál, lásd A. A. Balandin445
Toldy Lajos, lásd Vargha László299
Vancsóné Szmercsányi Ibolya - Makainé Bődi Etelka: Telítetlen poliészterek és sztirol vagy metilmetakrilát kopolimerizációjának vizsgálata zsugorodásméréssel419
Vargha László - Toldy Lajos - Kasztreiner Endre: Citosztatikus hatású új cukorszármazékok szintézise, III. Cukoralkoholok 2-halogén-etilamino és etilénimino származékai445
Vargha László - Fehér Ödön - Lendvai Sarolta: Citosztatikus hatású új cukorszármazékok szintézise, IV. Monoszaccharidok 2-diklór-dietilamino származékai431
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958-1959 A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958-1959 A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958-1959 A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958-1959

Könyvtári könyv volt. A borító széle enyhén szakadozott.

Állapot: Közepes
3.280 Ft
1.310 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba