857.786

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Anyanyelv és kommunikáció

Feladatsor és szöveggyűjtemény középiskolások számára

Előszó

"Nyájas Olvasó!"
Íme, máris egy kommunikációs probléma - ezúttal a tankönyv írójáé: hogyan szólítsa meg a tankönyv használóit. Mert először is: nem annyira olvasnivalót tartalmaz ez a könyv,... Tovább

Tartalom

I. ÉRTSÜNK SZÓT! - A kommunikáció fogalma, szerepe,
problémái
1. KI lehet a beszélő, ki a hallgató? 8
2. Kommunikáció és társas kölcsönhatás 8
3. Elkoboztam az egeret avagy A beszédhelyzet és a szövegösszefüggés 8
4. Kik kommunikálnak? 9
5. Mi lehet a fejükben? 9
6. Nem is olyan könnyű 9
7. "A beszéd hallgatással kezdődik" 9
8. A beszélő és a hallgató szerepváltása 9
9. Ki lehet a címzett? 10
10. Ki - kinek mondja a következő szöveget? 11
II. Az empátia és a kommunikáció sikere 12
12. Miért nem sikeres a kommunikáció? 13
13. Hozzám beszélt, nem velem 14
14. Kommunikációs zavarok 14
15. Felesleges mondataink 15
16. Látszólag semmi hiba 15
17. "Tényleg szeretsz?" 16
18. Szidtad az anyámat? 17
19. Egy beszélgetés - két változatban 18
20. Kettős kommunikáció 19
21. Beszélni 19
22. Tudnak-e beszélni a harangok és a gémeskutak? 20
23. Különböző jelrendszerek 20
24. Mi a jel? 22
25. Mijei és mi nem? 23
26. Harang, rikkancsok, anda zongorák 23
27. Üzenet a világűrbe 24
28. Jel és valóság 24
29. Nyelvi jelek és más jelek 24
30. Miért beszélünk? 24
31. A kommunikáció funkciói 25
32. Különös párbeszédek 26
33. A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatmegszakítás nehézségei 26
34. A köszönések, megszólítások zűrzavara 27
35. Tegeződünk? Magázódunk? 27
36. Lassú és gyors változások a magyar megszólítások körében 28
37. A megszólítások és a társadalmi hierarchia - 29
38. A nyelvi etikett változása 29
39. Hogyan ismerkedett meg Petőfi a koltói kastély urával? 30
40. Ismerkedés - séta közben 31
41. Tudunk-e együttműködni? 31
42. Megoszthatók-e az élmények? 31
43. Tudjátok-e, milyen az, amikor ...? 32
44. Idézzük fel közösen, milyen 32
45. "Diaképek" 32
46. Egy percünk a tied! 32
47. Írásbeli feladat - a szóbeli kommunikációról 32
48. Konfliktushelyzetek 33
49. A nyelvi etikett problémái 33
50. A tömegkommunikáció problémáiról 33
51. Újságok, folyóiratok, hetilapok 34
52. Átok vagy áldás a televízió? 35
53. Lehet-e a számitógéppel kommunikálni? 35
54. Az állatok kommunikációja 35
II. NEMCSAK SZÓBÓL ÉRT AZ EMBER - A nem-nyelvi
kommunikáció
1. Jelfejtés - képekről 38
2. Mi lehet a szituáció? 38
3. Miről mesélhet Margit néni? 38
4. Vsyon mit mondanak? 39
5. Nem-nyeM kifejezőeszközeink 39
6. Mona Lisa rejtélye 39
7. Ml lehet a képen? 39
8. Szinkronizálás 40
9. Beszéd hang nélkül 40
10. "Arc-játék" 40
11. Grimasztükör 40
12. Szemjáték 40
13. Amilyen az adjonisten 41
14. Honnan jön? 41
15. Jel-e a farmernadrág? 41
16. Az öltözködésről 41
17. Mit árul el a teststilizáció? 41
18. Kire illik a név? 42
19. "Hogy ülsz?" 43
20. Mit árul el a testtartás? 43
21. Hány lépés távolság? 44
22. Feladat: Rejtett dimenziók 44
23. Térformálás és kooperáció 45
24. Értjük vagy félreértjük más népek jelzéseit? 45
25. Konfliktusforrások a nem-nyelvi kommunikációban 46
III. PAPA, KÜLDJ PÉNZT! - Az élőszó zenei kifejezőeszközei
1. Papa kuuldj pénzt 48
2. Más dallam - más Jelentés 48
3. Dallam - szöveg nélkül 48
4. Vita szó nélkül 49
5. Egy elefánt sétára indult 49
6. "Kottázás" 49
7. Tárgyilagos elemzés 50
8. "Megzenésített ételreceptek" 50
9. A halk és hangos viszonylagossága 50
10. Hangerőszabályozás 51
11. Hangsúlyozzunk, de ne minden szót! 51
12. Hogyan kell hangsúlyozni? 51
13. A téma és a réma 52
14. Hangsúly-gyakorlatok 52
15. Költői játék 53
16. Mit tudunk kifejezni a szünettel? 53
17. A gondolatok tagolása és a szünet 53
18. A tempóváltás mint kifejezőeszköz 54
19. Az írásjelek átértékelése 54
20. Felolvasás és beszéd 54
21. Artikulációs gyakorlatok 54
22. Szinkronjáték 55
23. A magánhangzók helyes ejtésének és helyesírásának összefüggései 55
24. A kiejtés és a helyesírási alapelvek 55
25. Magánhangzóink 56
26. Az alveoláris spiráns és a többiek 57
Mássalhangzóink rendszere
27. A helyes ejtés és a helyesírás eltéréseiből adódó bonyodalmak 58
A mássalhangzóváltozások 58
28. Az idegen szavak kiejtése és írása 59
IV. AMIRE NEM KÉPES A VEKKER - Nyelvi jelek és szabályok
1. Mire képes egy vekker, és mire az emberi nyelv? 62
2. Milyen lenne nyelv nélkül? 62
3. "Miért?" 62
4. Ismerjük-e anyanyelvünk minden jelét? 63
5. Szóértelmezés, szótárak 64
6 . Definíciós társasjáték 65
7. Kinek jel - kinek nem 65
8. Saját szavaink 66
9. "A szavak felkelése" 68
10. Vers vagy halandzsa? 68
11. A nyelvi jelek osztályozása a hangalak és a jelentés kapcsolata alapján 69
12. Szinonimák (?) 70
13. Hasonló hangzású szavak 71
14. Összetett jelek 71
15. Összetett vagy toldalékolt szó? 72
16. Milyen összetétel? 72
Az összetett szavak fajtái 73
17. Költöi önkény a nyelvi jelek használatában 73
18. Hogyan lesz közlés a nyelvi jelekből? 74
19. Nyelvtani műveletek 74
20. Nyelv = jelek + szabályok 75
21. Beszélni tanuló kisgyerekek mondták 75
22. Nyelvtani kakukktojások 76
23. Nyelvi nehézségek felső fokon 76
24. Problémák az igevonzatok körül 76
25. A nyelvek osztályozása nyelvcsaládok szerint 77
26. Ragasztó, elszigetelő és hajlító nyelvek 77
27. Szófajok és mondatrészek 78
28. Költői nyelvtan 78
29. A névmások 80
30. Vers-statisztika 80
31. "Csacsi rímek" 81
32. Grammatikai játszadozás
33. Melyik szófajta hiányzik 81
34. Melyik szófajtából van túl sok? 82
35. A mondat szerkezete 83
36. Problémák az állítmány körül 84
37. Tagolt és tagolatlan mondatok 84
38. Meg kell-e ölni a királynét? 84
39. Különös gratuláció 85
40. Hova kell írásjel? 85
41. Egy egyszerű szabály - és alkalmazása 85
42. Hány tagmondat? 86
43. Egy helyesírási babona az "és" körül 86
44. Az értelmező elé mindig vesszőt teszünk 87
45. Pontosvessző, kettőspont, zárójel, gondolatjel, idézőjel 87
46. Központozás 88
47. Az ő kiejtése és az "ő" kiejtése 88
48. Prózamondó verseny 89
V. A BESZÉLŐ ÉS A HALLGATÓ FÁRADSÁGA - A szövegalkotás és a szövegértés problémái
1. Mi szöveg, ml nem? 92
2. Ml tartja össze a szöveg mondatalt? 92
3. Még mindig: mi szöveg és mi nem? 92
4. Vázlatkészítés, szövegalkotás 93
5. Jegyzetelés 94
6. A szöveg szó jelentése, eredete 94
7. Hálózatok a szövegben 95
8. Csomók a hálón 95
9. A szórend és a szövegösszetartó erő 95
10. Szöveg vagy mondatsoi? 95
11. Nyelvtani kapcsolóelemek a szövegben 96
12. Hiányzó kapcsolóelemek 96
13. Mikor maradhat el az alany a mondatból? 96
14. Rejtettebb kapcsolatok a szövegben 96
15. Rosszul megválasztott kötőszók 97
16. Semmibe kapaszkodó bevezető mondatok 97
17. Mi tartja a mondatok közötti kapcsolatot? 98
18. A szövegegység biztosítása szövegfonetikai eszközökkel 98
19. A szöveg tagolása 98
20. Melyik a jobban szerkesztett bekezdés? 99
21. A szerző fáradsága 100
22. A tételmondat - a bekezdés magja 100
23. Eltévedt mondat 100
24. összekeveredett mondatok I 100
25. összekeveredett mondatok II 100
26. összekeveredett mondatok III 101
27. A bekezdések sorrendje 101
28. Vázlatpontok logikai rendje 102
29. Eltűnt mondatok 102
30. Szövegszerkesztési hibák a tankönyvekben 102
31. Nyelven kívüli tényezők szerepe a szöveg megértésében 103
32. "Húzás" 103
33. Szó-rejtés (Játék a szövegösszefüggéssel) 103
34. Mi lehet a beszédhelyzet? 103
35. Szövegkörnyezetüktől függetlenedett mondatok 104
36. Szövegszerkesztési különbségek az élőszóban és az írott szövegben 105
37. Fogalmazási tanácsok 105
38. Rendszerezés 105
VI. KINEK? MIÉRT? MIKOR? HOGYAN? - Szövegfajták
1. Ugyanaz - másképp 108
2. Stílusgyakorlatok" 109
3. Gyakori stílushibák 110
4. "A stílus - maga az ember" 110
5. Ki lehet a beszélő? 110
6. Az elbeszélés időrendje 110
7. Tömören! 111
8. Hogyan oszthatjuk meg színházi, illetve filmélményeinket ismerőseinkkel? 111
9. Regények cselekménye 111
10. Folytasd a történetet! 112
11. Körbemesélés 113
12. Azért késtem, mert 113
13. "Humorban nem ismerek tréfát" 113
14. Zanza 114
15. Társalgás 114
16. Előadás vagy leckefelmondás? 114
17. "Hárompercesek" 114
18. "Kedves tanáraink, drága iskolatársaink!" 115
19. Captatio benevolentiae 115
20. Kiselőadás 116
21. Szóbeli szövegek 116
22. "A mi iskolánk" 116
23. Miről tart előadást Montágh mestei? 116
24. Vita 116
25. A mindennapi társalgás 117
26. Napló 117
27. Levelek 118
28. Újság 118
29. Visszapillantás 119
30. Fogalmazás - megadott szavakkal 120
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
A. P. Csehov: Fájdalom 222
Hervay Gizella: Levél helyett 125
Szathmári Sándor: Részlet a Kazohinia című regényből I26
Csepeli György: Az emberi kommunikáció /Részlet a Minerva Nagy Képes
Enciklopédiából/ 127
Szabó Zoltán: A Jeltudomány 130
Somlyó György: Mese a névről 131
Tömörkény István: Jelek a pusztán 132
Montágh Imre: Nem-nyelvi kifejezőeszközeink 133
Kosztolányi Dezső: Ige 134
A nyelvek sokfélesége /Részlet -A nyelv és a nyelvek" című könyvből/ 135
Kosztolányi Dezső: A lélek beszéde 137
Tabi László: Nehéz 139
Kosztolányi Dezső: Kis nyelvtan 139
Bálint György: A szavak felkelése 140
Rotterdami Erasmus: A nyelv Jóra való és kártékony voltáról 141
Hanklss Elemér: Viselkedéskultúránk torzulásai 142
Karinthy Frigyes: Tegezés 144
Nyelvi etikett a múlt században - korabeli nyelvkönyvek tükrében 146
Montágh Imre: A kifejezőkészség kultúrája 148
Montágh Imre: Mit mesélsz? 149
D. Carnegie: A hatásos beszéd módszerei 151
Hernádi Sándor: Beszédmúvelés 158
Hanklss Ágnes: Milyen feltételek biztosítják azt, hogy a vita a társas konfliktusoknak az együttműködés szellemében zajló és hatékony megoldási formájává
váljék? 160
Montágh Imre: A beszéd hangzó elemel 161
Weöres Sándor hanggyakorlatai 162
Fischer Sándor: Az előadás hangzása 165
Hernádi Sándor A szövegmondásról 166
Wacha Imre: Az írásbeli és szóbeli közlés eltérő sajátosságai 168
Deme László: A megszólalás egysége: a szöveg 170
Terestyéni Ferenc: Szövegszerkesztési problémák 172
Bálint György : Visszapillantás 173
Montágh Imre: Figyelj rám! 175
Lénárd Gábor: Az állatok kommunikációja 177
Raymond Queneau - Bognár Róbert - Szántó Tibor: STÍLUSGYAKORLATOK
/részletek/ 181
Fogalommutató 194
Források 195
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem