A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Lexikális jelentés, aktuális jelentés

Fülszöveg

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozat IV. köteteként az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 1999. októberében rendezett tudományos konferencia előadásait adja közre.
A konferenciát a szervezők Zsilka János egyetemi tanár emlékének szentelték, aki hosszú éveken át tanszékvezetője volt az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéknek. A TINTA Könyvkiadó és a szervezők azzal tisztelegnek Zsilka János emléke előtt, hogy a kötetben közreadják a Zsilka Jánossal 1993-ban készült rádióinterjút. A 35 tanulmány felöleli a modern nyelvtudomány egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágának, a jelentéstannak számtalan területét, kitekintve rokon nyelvészeti diszciplínák - névtan, stilisztika, frazeológia, pragmatika, neurolingvisztika, korpusznyelvészet - irányába. A könyvet azoknak ajánljuk, akik tájékozódni kívánnak a legújabb hazai nyelvészeti kutatásokról és ezen belül is figyelmük a szemantika felé fordul. Haszonnal... Tovább

Tartalom

Előszó helyett (Interjú Zsilka Jánossal) 9
Alberti Gábor: Aktuális és lexikális jelentések leírása „ életfogytiglani" DRS-ben 12
Balázs Géza: Panaszok a média szóhasználata ellen 26
Balogh Péter: Az antonomázia: kapcsolatok a lexikális és az aktuális jelentés között 35
BÁNRÉTI ZOLTÁN: A nyelvtan neurológiai realitásának problémájáról 42
Bilok Károly: A lexikai és az aktuális jelentés kapcsolata a kétszintű konceptuális szemantikában és a generatív lexikon elméletében 56
Borbás Gabriella Dóra: Lexikális metaforikus jelentés 64
Büky László: Szójelentés névutós környezettel a költői nyelvben 71
Czeglédi Katalin: A földrajzi nevek jelentésköre (Aktuális jelentés, lexikális jelentés a földrajzi nevekben) 76
Deme László: Jelentésváltozatok vagy alaki csonkulatok? 84
DÉSI EDIT: Lexikális jelentés - kontextuális jelentés - jelentésváltozás lexikográfiái szempontból 90
Fedoszov Oleg: A dolog mint gondolati tárgy 97
Gecső Tamás: Kérdőszó és hatókör 102
Hoffmann István: Megjegyzések a helynevek szemantikai szerkezetéhez 110
Horváth Katalin: Lexikális jelentés - kontextuális jelentés - jelentésváltozás 120
Horváth Rajmund: A tapasztalat modularitásának természetes nyelvi denotációjáról (Nyelvi reprezentáció, indexikalitás és teremtés a kognitív nyelvészetben)125
Juhász Dezső: Szójelentéstan és nyelvföldrajz 134
Kelemen Sándor: Aktuális jelentés - pragmatikai megközelítésben 142
Kemény Gábor: A szemantikai távolság és a stilisztikai érték viszonya a költői képben 146
Kiss GÁBOR: A give és az ad ige előfordulása George Orwell „ 1984" című regényének angol és magyar nyelvű párhuzamos korpuszában - összevetve kétnyelvű szótáraink adataival 153
KUGLER NÓRA: Egy attitűdjelölő szócsoportról (A módosítószók a modális rendszerben) 168
Ladányi Mária: Képzett szavak jelentése: lexikális, aktuális és potenciális jelentés 179
Lengyel Klára: Az aktuális, a lexikai és a grammatikai szófajiság összefüggései 185
Lőrincz Jenő: „Népi betegségek": tünet, viselkedés, jelentés 191
N. Lőrincz Julianna: Metafora - aktuális jelentés a műfordításokban 194
Maleczki Márta: Lexikális szemantikai hatások a mondatalkotásban 201
Pacsai Imre: A lexikális és aktuális jelentésről a mellérendelő összetételek kapcsán 212
Pajzs Júlia: Frazeológiai egységek a nagyszótárban 217
Pólya Tamás: Lexikális jelentés és kontextus 227
Ruzsiczky Éva: Mi kerüljön a szótárba? 238
Spannraft Marcellina: Lexikális jelentés - aktuális jelentés (Boda István Késői tündöklet című versének szemantikai elemzése) 243
Szabó Zoltán: Aktuális szójelentések alakulása a magyar szépírói stílus történetében 253
Székely Gábor: Lexikális jelentés - aktuális jelentés, és ami köztük van 260
Váradi Tamás: Szótár, korpusz - magyar nemzeti szövegtár 263
Varga-Haszonits Zsuzsa: A jelentés kérdései az eszperantóban 271
Wacha Balázs: Képzett szó és szójelentés 277
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem