Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széphalom 15.

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2005.

Fülszöveg

Húsz évvel ezelőtt, 1984. október 12-én Sátoraljaújhelyen, Zemplén vármegye levéltárának abban a helyiségében, ahol egykor Kazinczy Ferenc dolgozott, tízen gyűltünk össze, hogy kezdeményezzük a Kazinczy Ferenc Társaság megalapítását. Az Elnöki Tanács 1981. évi 29. számú törvényerejű rendeletének előírása szerint ennyi résztvevő kellett ahhoz, hogy megkezdhessük kulturális egyesület létrehozására irányuló szervező munkánkat. Bejelentettük ezt a Városi Tanácsnak, s beadványunkban rögzítettük: „Célunka Kazinczy Ferenc Társaság létrehozása, amelynek Sátoraljaújhelyen lenne a székhelye, tevékenysége pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyének az egykori Zemplén, illetve Abaúj megyéhez tartozó területére terjedne ki. ... Az egyesület megalakítására Kazinczy Ferenc születésének 225. évfordulója ad alkalmat" E szándékunkat az érlelte meg, hogy több felől érzékeltük az igényt egy olyan kör működésére, amely élesztgetné a Kazinczy-kultuszt, pártfogolná az anyanyelv ügyét, szolgálná az abaúji és... Tovább

Tartalom

KAZINCZY ÉS KORA
PALASOVSZKY BÉLA: Kazinczy invokációja (vers) 1
FRIED ISTVÁN: Kazinczy Ferenc „grammatikai és aestheticai epigrammák 3
KELEMEN ERZSÉBET: Versek 16
VÁCZY JÁNOS: Kazinczy a magánéletben (3) 17
FINTA ÉVA: Három vers 32
ÁGOSTON ISTVÁN GYÖRGY: Kazinczy és Török Sophie családetikai nézetei 33
HÖGYE ISTVÁN: A Kazinczy-testvérek vagyonmegosztása 1813-ban 39
FEHÉR JÓZSEF: Tájak, kertek Kazinczy Ferenc műveiben 49
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Versek 56
NÉMETH ZOLTÁN: Kazinczy Ferenc és Horváth Ádám kapcsolata 57
CAP GYÖRGY: Kazinczy Ferenc 'Sennyey János báróról 69
JÁNOS ISTVÁN: „Szépet szépen". Portrévázlat Ungvárnémeti Tóth Lászlóról 73
SOMOGYI GÁBOR: Evva András és Széphalom 79
MESTEREK ÉS MŰVEK
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Az olasz művelődés jelenléte Faludi Ferenc világlátásában, művészetében 95
CSEH KÁROLY: Műfordítások 108
KÉZI ERZSÉBET: Protestáns kollégiumi iskolakultúra Csokonai korában 109
KOMÁROMY SÁNDOR: 200 éve halt meg Csokonai Vitéz Mihály 113
MARTINÁK JÁNOS: A Bodrogköz megjelenítésének szerepe Vörösmarty eposzában 117
CSEH KÁROLY: Két litván költő 122
MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA: Eszmetöredékek Trefort Ágostontól 123
SZILÁGYI FERENC verse 134
PAP JÁNOS: Mezőkövesd írói 135
BALÁZS ILDIKÓ: Wass Albert: Tavak könyve 139
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
GUTI ATTILA: A honfoglalók és a kísérleti régészet 149
BARSI ERNŐ: Árpád-házi Szent Erzsébet alakja a magyar népdalokban 157
TÓTH KRISZTINA: Sátoraljaújhely középkori történetére vonatkozó oklevelek 167
KATONA REZSONÉ: A pálos rend emlékei a mai Sátoraljaújhelyen 173
ILLÉS LÁSZLÓ: Versek 180
KISS ENDRE JÓZSEF: Szegedi Kis István reformátori életműve 181
DIENES DÉNES: Az imádkozó nagyságos úr. Ecsedi Báthory Istvánról 187
FICSOR MIKLÓS: Versek 190
DANKÓ IMRE: A „három fejedelem várossá, Szerencs Bocskai és hajdú hagyományai 191
BOJTORISTVÁNNÉ: Petneházy Dávid és családja 207
RICHÁRD, PRAlÁK: Cseh diákok a magyar református iskolákban a türelmi
rendelet után 209
UGRAI JÁNOS: Beregszászi Nagy Pál elhúzódó peregrinációja 215
KÁLI SÁNDOR: Versek 224
SISKA JÓZSEF: A 'Sennyey család és bélyi rezidenciája 225
OLÁH TAMÁS: Az abaúji Hegyköz fogalma és területe 239
TAMÁS EDIT. Józseffalva létrejötte 253
KRISTÁLYNÉ SZABÓ EMŐKE: A sátoraljaújhelyi Zemplén hírlap története (1870-1944) 261
VINCZE TAMÁS: A Protestáns Tanügyi Szemle indulása és első öt éve 273
KOMPORDAY LEVENTE: Zemplén vármegye főispánjai 1918 és 1944 között 281
OROSZNÉ PREPOG ERIKA: Új folklór jelenségről: a hazai halottkultusz változásairól 291
NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT
Nyirkos István: Kivétel nélküliek voltak-e a tővégi magánhangzók a finnugor
alapnyelvben? 295
Dudás Sándor: Versek 298
Balázs Géza: Nyelvi viták Kazinczytól Kazinczyig 299
Deme László: A nyilvános megszólalás kultúrája 315
Cseh Károly: Versek 320
Mizser Lajos: Hegyaljai helynevek - 1864 321
Kováts Dániel: Vitás helynevek, változó elnevezések Sátoraljaújhelyen 333
TÜKRÖK ÉS TANÚK
Csorba Csaba: Vályi Pál utazási emlékeiből (1841-42) II. rész 341
Somlyai József: Ahol Könyves Kálmán országgyűlést tartott... Tarcali szülőházam
története 355
Kazinczy Gábor: A Tátra-csúcs 365
Kőszeghy Elemér: Az ötvösjegyek nyomában 375
Katona Kálmán: Versek 390
Evva Margit: A Bernáth család a családi krónikákban 391
Ocskó István: Adatok a csabacsüdi Dókus családról 397
Kálmán Éva: Péter Sándor festőművész újhelyi Feketekönyve 401
Ködöböcz József: Orosz fogságban 407
Szilágyi Ferenc verse 414
Kiss Pál: Prügyi kapcsolataink a Móricz famíliával 415
Szabó Zoltán: A népegyetem terve 423
Koncz Sándor: A zsinati tanítás hasznosítása a gyülekezetben 429
SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE
Bojtor István: Húsz éve... 439
Bencsik János: Szeremlei Sámuel emlékezete 440
Boros László: Rokosz Józsefről egy Kazinczy-emléktúra okán 442
Benke György: Győri Elek emlékezete 445
Illés László: Tar Zoltán festő- és grafikusművész 447
Gazdag József: Portrékönyv a festőről (Somogyi Gábor: Éder Gyula, az ember és a művész) 453
Tusnády László: Ficsor Miklós verseskönyvéről 455
Lavotháné Jáger Katalin: Tallózás az Interneten Kazinczy Ferencről 456
Ruzsichky Éva: Személyi bibliográfia 459
Dankó Géza: Szerzői mutató a Széphalom évkönyv 11-15. köteteihez 483
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem