A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széphalom 16.

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2006.

Fülszöveg

Dr. Hőgye István emlékének ajánljuk a Széphalom évkönyv 2006. évi kötetét, ennek írásaival búcsúzunk a március 20-án Debrecenben elhunyt hűséges munkatárstól, a Kazinczy Ferenc Társaság alapító titkárától, kedves barátunktól. Két évtizeden át szolgálta szívvel-lélekkel közös ügyünket, korai távozása mindannyiunk nagy vesztesége. 1941. január 26-án Hajdúbagoson született, s mindössze 65 év adatott neki, hogy pályáját befussa. Debreceni középiskolás évek után Egerben szerzett előbb tanári oklevelet (1963), majd a debreceni egyetemen történész-diplomát (1969) és doktorátust (1973). Rövid pedagógiai tevékenység után került a sátoraljaújhelyi levéltárba (1966), amelynek azután igazgatója lett; 35 éven át, nyugalomba vonulásáig (2001) volt Zemplén vármegye archívumának lelkiismeretes gondozója, kiváló kutatója. Életműve szerves és nélkülözhetetlen része marad a zempléni kulturális örökségnek. Minősíti tevékenységét Sátoraljaújhely város Pro Urbe-díja és díszpolgári címe, a Pauler... Tovább

Tartalom

LÉVAY JÓZSEF: Kazinczy Ferenc (vers) 1
KAZINCZY ÉS KORA
KÖLCSEY FERENC: Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett 3
FRIED ISTVÁN: Kazinczy Ferenc Európája - Európa Kazinczy Ference 11
KISS LÁSZLÓ: Kazinczy Ferenc „halála" és feléledése 1789-ben 23
MEZEI MÁRTA: Kazinczy Ferenc leány kérésének története, több változatban 29
TÓTH ORSOLYA: A „retorikai" és a „betű szerinti olvasat": Kazinczy, a biográfus 47
VÁCZY JÁNOS: Kazinczy a magánéletben (4.) 73
FINTA ÉVA: Három vers 84
BUSA MARGIT: Kazinczy Ferenc fogsága rajzaival elbeszélve 85
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Versek 94
KRETT TIBOR: „A magyar literátusok atyja", Ráday Gedeon 95
KOVÁTS DÁNIEL: Kazinczy Ferenc és Sárospatak 113
KISS ENDRE JÓZSEF: Egy kiállítás könyvei (Kazinczy sárospataki gyűjteményéből) 121
KOVÁCS ELEONÓRA: Kazinczy Ferenc alakja Ady Endre publicisztikájában 127
CSEH KÁROLY: Versek 134
NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT
NYIRKOS ISTVÁN: Tűnődés a kihaló nyelvekről 135
MADÁR JÁNOS: Versek 144
BALÁZS GÉZA: Milyen a magyar nyelvművelés? 145
HALÁSZI ALADÁR: Nyelvünk változásának főbb irányai 155
MIZSER LAJOS: Zemplén megyei helynevek - 1864 165
HANÁCSEK ERZSÉBET: Versek 176
DEME LÁSZLÓ: Fiatalok - fiatalokért 177
MARTOS JÓZSEFNÉ: Anyanyelvünkről - aggodalommal 179
KATONA KÁLMÁN: Versek 184
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
CSALOG JUDIT: Az ismeretlen Szent Erzsébet 185
OLÁH TAMÁS: Pusztafalu története a 14-15. században 193
MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA: A reformációtól a filantropizmusig 205
RICHÁRD, PRAZÁK: A türelmi rendelet és a cseh protestáns emigránsok Magyarországon 213
TAMÁS EDIT: Monok és az Andrássyak 217
GYULAI ÉVA: A szabók és szűrművesek Zemplén vármegyében a 16-19. században 229
BENCSIK JÁNOS: Adatok a tarcali szőlőültetvények 18. századi történetének ismeretéhez 249
KÁLMÁN ÉVA - KÁLMÁN FERENC: A zsidóság Sátoraljaújhely társadalmában (1870) 253
UGRAI JÁNOS: Nyíry István sárospataki professzor vagyona 263
EWA MARGIT: Az abaújdevecseri reformátusok krónikája 269
BENKE GYÖRGY: Az Amerikába kivándorolt református magyarok a hőskorban 273
BOJTOR ISTVÁN: Dókus Gábor (1861-1936) 281
BARSI ERNŐ: Egy bükkaljai falu Patak vonzásában 287
MARTINÁK JÁNOS: Hangulatok (versek) 296
PRAZNOVSZKY MIHÁLY: Mikszáth Kálmán Borsiban 297
VINCZE TAMÁS: Móra Ferenc és Péterfy Sándor kapcsolata 305
SOMOGYI GÁBOR: Egy felvidéki magyar földműves-iskola életéből 311
SOMOGYI DEZSŐ ANDRÁS: Az emlékek lován ma este visszatérek (vers) 322
KOMPORDAY LEVENTE: A sátoraljaújhelyi köztemető családi sírboltjai 323
CAP GYÖRGY: A „Bodrogköz mulató helye", a Nyesés 331
POCSAINÉ EPERJESI ESZTER: 120 éve született Molnár Mária misszionáriusnő 343
KÉZI ERZSÉBET: 75 éve nyílt meg a Sárospataki Református Kollégium Angol Internátusa 349
OROSZNÉ PREPOG ERIKA: A gyerekek játékai a régi Tarcalon 355
MESTEREK ÉS MŰVEK
TUSNÁDY LÁSZLÓ: A megálmodott aranykor Vörösmarty költészetében 361
ILLÉS LÁSZLÓ: Versek 370
MARTINÁK JÁNOSNÉ: A költő Sáfáry László, az egykori újhelyi diák 371
SZÍVÓSNÉ VÁSÁRHELYI ZSUZSANNA Az intertextualitás mint megközelítési lehetőség... 389
KOMÁROMY SÁNDOR: Ötven éve jelent meg Weöres Sándor Bóbitája 401
TUSNÁDY MÁRIA: Folytonosság Déry Tibor Szerelem és Philemon és Baucis című novelláiban 409
KUKLAY ANTAL: Kommentár egy Pilinszky-vershez 415
NAGY GÁSPÁR: Versek 416
KELEMEN ERZSÉBET: Nagy Gáspár költeményének verstani elemzése 417
CSEH KÁROLY: Műfordítások 422
TÜKRÖK ÉS TANÚK
CSORBA CSABA: Vályi Pál utazási emlékeiből (1841-42) III. rész 423
KŐSZEGHY ELEMÉR Utazás a múltba - 1910 437
KISS PÁL: Utam a papsághoz 451
DUDÁS SÁNDOR Versek 458
JAKABFALVY GYULA: Családi krónika, 1943-1961 459
TAKÁCS PÉTER Hortobágy-Borsós-tanya, 1952-53. 465
GÁLFFY ADORJÁN: Emlékek az '50-es évekből 473
SZILÁGYI FERENC: Két költemény 482
SISKA JÓZSEF: Dámóc, Bodrogköz, 1956 483
FICSOR MIKLÓS: Versek 488
HÖRCSIK LAJOS KÁLMÁN: Hörcsik Lajosné följegyzései 1956-ról (Nyíri, Kőkapu) 489
EWA ANDRÁS: Amerikai magyarok 1956 emlékezetéért 495
DIENES DÉNES: Dr. Koncz Sándor 1956-os Memoranduma 499
KONCZ SÁNDOR Memorandum, 1956. 506
SZABÓ ZOLTÁN: Feljegyzés Noszvaj jelenéről és jövőjéről 1958-ban 513
SERES JÁNOS: Önéletrajz 523
KALÁSZ LÁSZLÓ: Seres János (vers) 526
D0BRIK ISTVÁN: Seres János (vers) 526
BÉRES FERENC: Pályám rövid története 527
SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE
FEHÉR JÓZSEF: A nagytárkányi Balassi Bálint-szobor előtt 533
KISS ENDRE JÓZSEF: Dr. Erdélyi Géza köszöntése 536
DOMBÓVÁRI JÁNOS: Erdély fehér tornya leomlott. Búcsú Sütő Andrástól 539
PÁVAI GYULA: Emléktábla került az aradi Damjanich-házra 543
FILEP ANTAL: Emlékezés pataki, zempléni kötődéseimre 545
KOVÁTS DÁNIEL: 80 éve született Lavotha Géza 548
CSORBA CSABA Zemplén vármegye levéltára és Hőgye István 550
LAVOTHÁNÉ JÁGER KATALIN: Ködöböcz tanár úrra emlékezem 556
NYÍRY PÉTER Júdás, az Iskáriótes. Bojtor István regényéről 558
PAP JÁNOS: Két matyóföldi könyvről 561
CSORBA CSABA: Személyi bibliográfia 563
TELLINGER ISTVÁN grafikái 22, 28, 112, 143, 164, 216, 280, 286, 348, 360, 414, 481
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem