A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Állattani Közlemények 1938-1939/1-4.

A Kir. M. Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának folyóirata - XXXV-XXXVI. kötet 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:
Közlemény a M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Intézetből (igazgató d r. Tomcsik József egyetemi ny. r. tanár) és a Ferenc József Tudományegyetem Közegészségtan-Kórtani Intézetéből... Tovább

Tartalom

XXXV. kötet
1-2. füzet
Lőrincz Ferenc - Mihályi Ferenc: Vizsgálatok a légy-kérdés egészségügyi vonatkozásairól Magyarországon 1
Woynárovich Elek: Limnológiai tanulmányok a Horthy Miklós-út melletti "Feneketlen-tó"-n (12 szövegábrával) 13
Varga Lajos: Barsmegye mohalakó kerekesférgei 42
Sátori József: Adatok a Bükk-hegység rovarfaunájának ismeretéhez 51
Soós Árpád: A magyarországi tőzegmoha-lápok fonalférgeiről. I. (1 térképvázlattal) 61
Dudich Endre: Az élettudomány belső tagozódása 83
Szelényi Gusztáv: Új Macroteleia (Hym. Proct) Magyarországból (1 szövegábrával) 91
Apró közlemények
Homonnay Nándor: A balkáni kacagó gerle (Streptopelia decaocto Friv.) előfordulása a Balaton mellett 94
Irodalom.
Kesselyák Adorján: Szabó Zoltán: Az átöröklés. 95
Wolsky Sándor: Timoféeff-Ressovsky N. W.: Experimentelle Mutationsforschung 97
Balogh János: Petrusewicz K.: Badania ekologicze nad krzyzakami (Argyopidae) na tle fizjografji 99
Homonnay Nándor: Glasewald Konrad: Vogelschutz und Vogelhege 99
Pongrácz Sándor: Boenig H. Leitfaden der Entwicklungsgeschichte des Menschen 100
Pongrácz Sándor: Zimmer K.: Strahlungen, Wesen, Erzeugung und Mechanismus der biologischen Wirkung. 101
Soós Lajos: Entz Géza - Kottász József - Sebestyén Olga: Quantitativ vizsgálatok a Balaton biosestonján 102
Magyarországi folyóiratszemle.
Soós Lajos: A Magyar Biologiai Kutatóintézet Munkái, IX. kötet 103
Soós Lajos: Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici Vol. XXXI. 103
Szakosztályunk ülései.
Kleiner Endre: Rendszertani tanulmányok a Kárpátok medencéjének varjú-féléin I. 104
Székessy Vilmos: A folliculus hormon és a C-vitamin hatása a tengeri malac vérképére 105
Varga Lajos: Barsmegye mohalakó kerekesférgei 105
Dudich Endre: Az urethan alkalmazása a zootechnikában 105
Woynárovich Elek: Limnológiai vizsgálatok 105
Balogh János: A magyarországi myrmecophil atkákról 105
Móczár László: A redősszárnyú darazsak magyarországi elterjedése 106
Szelényi Gusztáv: Újabb adatok Magyarország Proctotrupidáinak ismeretéhez 106
Varga Lajos - Dudich Endre: Barsvármegye szabadon élő kerekesférgei 106
Ábrahám Ambrus: A csigák fali dúcsejtjei 106
Homonnay Nándor: Beszámoló Földközi-tengeri utamról 107
Tóth László: A magyar tudományos rovartan 300-ik évfordulója 107
Soós Árpád: A magyarországi tőzegmoha-lápok fonalférgei. I. 107
Székessy Vilmos: Egy érdekes, eddig ismeretlen ugrószerv a bogarak csoportjában 107
Kleiner Endre: Rendszertani tanulmányok a Kárpátok medencéjének varjú féléin és azok földrajzi fajtakörein. II. 107
Tóth László: A levéltetvek fehérje anyagforgalma és a symbiosis 108
Kormos József: A szívókások (Suctoria) szívócsöveinek szerkezete és működése 108
Farkas Béla: A középfül legősibb formája 108
Vellich Károly: Adatok a plankton évszakos változásának ismeretéhez 109
Zilahi-Sebess Géza: Adatok a Heleida-fauna ismeretéhez 109
Wolsky Sándor: Újabb adatok a selyemlepkepeték lélekzőmechanizmusának ismeretéhez 109
Ábrahám Ambrus: A neurotan mai állása 110
3-4. füzet
EREDETI KÖZLEMÉNYEK.
Ábrahám Ambrus: A neurontan mai állása (3 szövegábrával) 111
Kormos József: A szívókások (Suctoria) szívócsöveinek szerkezete és működése (10 szövegábrával) 103
Veress Elemér: Tanulmányok a medúzák ritmusos mozgásáról (5 szövegábrával) 153
Aczél Márton: Adatok Barsmegye Muscida-faunájához 170
Lőrincz Ferenc - Mihályi Ferenc: Adatok a hazai malária-kérdés vizsgálatához (Anopheles maculipennis tanulmányok). (4 szövegábrával) 176
Pongrácz Sándor: Elnöki beköszöntő 187
Irodalom:
Rotarides Mihály: Arnold J. P. und Ahl E.: Fremdländische Süsswasserfische. 192
Rotarides Mihály: Norman J. R.: Illustrated guide to the Fish-Gallery 192
Rotarides Mihály: Illustriertes Fischerei-Lexikon 192
Magyarországi folyóiratszemle.
Soós Lajos: Folia Entomologica Hungarica 193
Soós Lajos: Fragmenta Faunistica Hungarica 193
Dr. Krepuska Gyula: A magyar állattani irodalom 1937-ben 194
Szakosztályunk ülései:
Örösi Pál Zoltán: A méhtetű (Braula) biológiájához 205
Balogh János: Új módszer a talajfauna mennyiségi vizsgálatában 205
Aczél Márton: A Dorylomorpha rufipes Meig. alakköre 205
Pongrácz Sándor: Elnöki beköszöntő 206
Sátori József: Új tegzes szitakötő-faj a Mátrában 206
Aczél Márton: Új adatok Magyarország Muscidae faunájához 207
Fábián Gyula: Rendszertani tanulmány a Haplothrips genusról 207
Dudich Endre: Barsmegye Arachnoidea-faunájának alapvetése 207
Iharos Alfonz: Adatok Barsmegye Tardigradáinak ismeretéhez 207
Szunyoghy János: Kisázsiaia földikutyák dr. Vasvári Miklós gyüjtéséből 207
Zimmermann Gusztáv: Adatok a juh hasüregének tájanatomiájához 207
Veress Elemér: Tanulmányok a medúzák ritmusos mozgásaira vonatkozólag 207
Kleiner Endre: Beszámoló a IX. nemzetközi madártani kongreszszusról 208
Horváth János: Mikrooperációs kísérletek a magdimorpismus élettani jelentőségének megvilágítására 208
Kormos József: Az ázalékállatok konjugációjának néhány problémája 208
Zimmermann Ágoston: Adatok az izompólyák összehasonlító anatómiájához 210
Kleiner Endre: A földrajzi fajták elhatárolása. 210
Örösi Pál Zoltán:A Braula pretoriensis nevű új méhtetű 210

XXXVI. kötet
TARTALOM. - TABLE DES MATIÉRES.
EREDETI KÖZLEMÉNYEK. - MÉMOIRES.
Ábrahám Ambrus: A békák bőrének mikroszkopikus beidegzése (4 szövegábrával) 97
Anghi Csaba Geyza: A tigrislovak részleges albinizmusa, csíkozatcsökkenése és az ú. n. Ward-typus (1 szövegábrával) 147
Homonnay Nándor: A Balaton-melléki biotopok kialakulásának jelentősége a vízi madarak megtelepedése szempontjából (2 szövegábrával) 38
Horváth János: Mikrooperációs kísérletek a magdimorphismus élettani jelentőségének megvilágítására (33 szövegábrával) 62
Jaczó Imre: Alaktani, biometriai és életmódtani vizsgálatok egy Thuricolán (Ciliata, Peritricha) (5 szövegábrával) 130
Kleiner Endre: Madártani megfigyelések Dél-Franciaországban (2 szövegábrával) 123
Klie Walter: Adatok Magyarország kagylósrák-faunájának ismeretéhez 168
Mihályi Ferenc: A szúnyog elleni védekezés entomologiai előkészítése Hévízen (3 szövegábrával) 107
Sátori József: Új tegzes-faj (Trichoptera) Magyarországon (7 szövegábrával) 83
Sátori József: Adatok a Bükk és a Mátra lovarfaunájához 156
Varga Lajos - Dudich Endre: Barsmegyei kerekesférgek (8 szövegábrával) 1
Vásárhelyi István: Adatok a Bükk denevérfaunájához 117
Zimmermann Ágoston: Adatok az izompólyák összehasonlító anatómiájához (4 szövegábrával) 28
Zimmermann Gusztáv: Adatok a juh hasüregének tájanatomiájához (2 szövegábrával) 53
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. - NOTES DIVERSES.
Wagner János: A Hygromia cinctella Drap. újabb budapesti előfordulásai. 174
IRODALOM.
Pongrácz Sándor: Schindewolf H. O.: Fortschritte der Palaeontologie. 86
Pongrácz Sándor: Winton F. R. and Bayliss L. E.: Muman physiology. 89
Varga Lajos: Koller Gottfried: Hormone bei wirbellosen Tieren. 90
Varga Lajos: Goetsch Wilhelm: Die Staaten der Ameisen. 91
Varga Lajos: Behyna Miklós: Az akvárium élővilága, gondozása. 91
Soós Lajos: Huxley Julian and Koch Ludwig: Animal language. 175
Varga Lajos: Győrfi János: Adatok a fürkészdarazsak erdészeti jelentőségéhez 176
Varga Lajos: Jacobs Werner: Fliegen, Schwimmen, Schweben. 178
Pongrácz Sándor: Marais Eugéne: Die Siel van die Mier. 178
Pongrácz Sándor: Vogt C. und Vogt Oscar: Sitz und Wesen der Krankheiten und
das Variieren der Tiere. 180
Pongrácz Sándor: Stubbe H. : Spontane und Strahleninduzierte Mutabilität. 181
Pongrácz Sándor: Kuhn O. : Die fossilen Reptilien. 182
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE.
Soós Árpád: A Magyar Biologiai Kutatóintézet Munkái. X. kötet. 92
Soós Lajos: Annales Historico-nalurales Musei Nationalis Hungarici. XXXII. kötet. 183
Soós Lajos: Acta Biologica. V. kötet. 184
A magyar állattani irodalom 1938-ban. Összeállította Krepuska Gyula !86
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI.
Dudich Endre: A rákok mészpáncéljának keletkezése és rendeltetése 94
Aczél Márton: Újabb Trypetida-tanulmányok 94
Homonnay Nándor: A Balaton-melléki biotopok kialakulásának jelentősége a vízi madarak megtelepedése szempontjából 94
Kaszab Zoltán: Gyászbogarak Új-Guineából 94
Bodrossi Leó: A madarak vénarendszere 95
Kleiner Endre: Egy új balkáni szajkófajta 95
Vasvári Miklós: A pusztai sas (Aquila nipalensis orientális Cab.) hazai előfordulása 95
Vasvári Miklós: A bakcsó és üstökös gém táplálkozási biologiája 95
Anghi Csaba Geyza:A tigrislovak részleges albinizmusa, csíkozatredukciója és az ú. n. ward-typus 95
Dudich Endre: A Rassenkreis-tan 95
Endrődi Sebő: Az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis L.) földrajzi alakjai 96
Kleiner Endre: Rendszertani tanulmányok a Kárpátok medencejének varjuféléin és azok fajkörein 96
Vásárhelyi István: Adatok a Bükk denevérfaunájához 96
Wolsky Sándor: Adatok a megtermékenyítés és sejtlélekzés öszszefüggésének ismeretéhez (selyemlepke petéken végzett kísérletek alapján) 96
Sátori József: Adatok a Mátra és Bükk rovarfaunájához 96
Jaczó Imre: Alaktani, biometriai és életmódi vizsgálatok egy Thuricolán 96
Ábrahám Ambrus: A békák bőrének mikroszkopikus beidegzése 200
Szunyoghy János: A Spalax hungaricus Nhrg. osteologiája. Hátsó végtag 200
Mihályi Fe r e n c : A szúnyog elleni küzdelem entomologiai előkészítése Hévizén 200
Szunyoghy János: A Spalax hungaricus Nhrg. osteologiája. Elülső végtag 200
Homonnay Nándor: Állatfényképezés természetes környezetben 200
Dózsa István: A házi madarak peripheriás idegrendszeréről 200
Hirsch Golwalt Christian: Histophysiologiai tanulmányok 200
Sebestyén Olga: A IX. nemzetközi limnologiai kongresszusról 201
Bodrossi Leó: A madárszív ingervezető-rendszere 201
Klie Walter: Adatok Magyarország kagylósrákjainak ismeretéhez 202
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Állattani Közlemények 1938-1939/1-4. Állattani Közlemények 1938-1939/1-4. Állattani Közlemények 1938-1939/1-4. Állattani Közlemények 1938-1939/1-4. Állattani Közlemények 1938-1939/1-4. Állattani Közlemények 1938-1939/1-4. Állattani Közlemények 1938-1939/1-4. Állattani Közlemények 1938-1939/1-4. Állattani Közlemények 1938-1939/1-4.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba