A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széphalom 17.

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2007.

Fülszöveg

A 2007. esztendő két kiemelkedően emlékezetes esemény révén vonul be a Kazinczy Ferenc Társaság történetébe. Májusban küldöttségünk végigjárta Kazinczy 1816-ban megtett erdélyi útját fel- és megkeresve a névadónk által megcsodált tájakat és értékeket. Utunkra, akárcsak a Mester, Széphalomból indultunk, ahol már akkor tanúi lehettünk a magyar nyelv múzeuma építkezésének. Hazalátogatott Svédországból s velünk tartott az ükunoka, dr. Kazinczy Ferenc (képünkön a széphalmi induláskor), aki egyik lelkes szorgalmazója volt mind az erdélyi útnak, mind a magyar nyelv kincsesháza létrehozásának. A 2009. esztendőt hivatalosan is Kazinczy Ferenc emlékévének nyilvánították, s küldöttségünknek a Partiumban és Erdélyben tett látogatása az egyik érdekes programpont előkészítése is; tapasztalataink alapján ajánlásokat teszünk a Kazinczy nyomában teendő művelődéstörténeti tanulságokkal járó utakra. Évkönyvünkben három közleményben is olvashatnak élményeinkről. A magyar nyelv múzeumának Radványi... Tovább

Tartalom

KAZINCZY ÉS KORA
FEJES ISTVÁN: Kazinczy százados ünnepén (Vers) 1
FRIED ISTVÁN: Egy előszó és „vidéke" 3
DEBRECZENI ATTILA: ízléselv és nyelvi norma. Kazinczy és Földi vitája 17
VÁCZY JÁNOS: Kazinczy legkiválóbb fordításai (1801 -1816) 25
ORBÁN LÁSZLÓ: Toldy Ferenc: Valami Kazinczy Ferenc életéhez 35
BUSA MARGIT: Kazinczy Ferenc és Hirgeist Nini 41
TÓTH KÁLMÁN: Kiss János Kazinczy Ferencről 45
KISS LÁSZLÓ: Kazinczy Hont megyei levelezőtársa, Majthényi László 57
B. VARGYAS HERMINA: Versek 66
PRAZNOVSZKY MIHÁLY: 250 éve született Mocsáry Antal, Kazinczy nógrádi barátja 67
TÓTH ORSOLYA: Más/világ. A Kazinczy-kutatás néhány problémájáról 75
MARTINÁK JÁNOS: Ungvár-Németi Tóth László Versei (1816) 85
KELEMEN ERZSÉBET: Versek 92
KAZINCZY FERENC A. G.: Erdélyi út Kazinczy Ferenc nyomában 93
CSORBA CSABA: Kazinczyt követve Erdélyben és a Partiumban 117
FEHÉR JÓZSEF: Széljegyzetek erdélyi utunkhoz 123
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
GULYÁS LÁSZLÓ SZABOLCS: Hegyaljai mezővárosok középkori oklevelei 135
KELEMEN ERZSÉBET: Dies festus. Képvers 146
DRÁVAI MÁRIA: Szent Margit legendája 147
KISS ENDRE JÓZSEF: Gondolatok a pataki kollégium indulásáról 157
ILLÉS LÁSZLÓ: Versek 166
STEFAN, ELIAS: Kisdi Benedek egri püspök halála és temetése 167
DUDÁS SÁNDOR: Versek 172
ZELENÁK ISTVÁN: Erdőbénye, a legendák földje 173
POCSAINÉ EPERJESI ESZTER: A karácsonyi ünnepkör a néphagyományban 187
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Versek 194
KÓNYA ZOLTÁN: Küzdelem a sajtó szabadságáért a reformkori Zemplén vármegyében 195
SOMOGYI GÁBOR: A szemtanú emlékezése két miskolci eseményről az 1840-es évekből 211
EWA MARGIT: Kókai Kun Bertalan püspök élete és munkássága 217
KATONA KÁLMÁN: Versek 222
BENCSIK JÁNOS: Tokaj-Hegyalja és a Hernád völgye településeinek egymásrautaltsága 223
OLÁH TAMÁS: A Hegyköz területrendezési változásai 1848 és 1861 között 231
TAMAS EDIT: Adalékok Bodrogzsadány reformátusságának történetéhez 247
FINTA ÉVA: Versek 256
VIGA GYULA: A Bodrogköz és környéke szőlő- és borkultúrájához 257
VINCZE TAMÁS: Ady Lajos zilahi évei 269
DUKRÉT GÉZA: Két nagyváradi fürdő - ahol Kazinczy is járt 275
CAP GYÖRGY: A sátoraljaújhelyi harctéri-megfigyelőállomás, 19144919 281
KOMPORDAY LEVENTE: Adalékok a Zemplén megyei levéltárnok megválasztásához 293
MARTINÁK JÁNOSNÉ: A sátoraljaújhelyi Mezőgazdasági Szakképző Iskola története 301
CSEH KÁROLY: Műfordítások 312
POPIK NIKOLETT: A kisvasutak idegenforgalmi szerepe Zemplénben és Szabolcsban 313
FEKETE BALÁZS: 1848-as jelképek az 1956-os forradalom napjaiban 319
OROSZNÉ PREPOG ERIKA: Emlékek, versek 1956-ból 325
MESTEREK ÉS MŰVEK
KOVÁCS ELEONÓRA: A mese és filozófia összefüggése Vörösmarty műveiben 333
LWOTHÁNÉ JÁGER KATALIN: Fáy András állatmeséi 341
MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA: Szigethi Warga János 347
ÉGERHÁZY LÁSZLÓ: Faversek 354
MYIRI PÉTER: Krasznahorka büszke vára és a hűség mítosza (A lőcsei fehér asszony) 355
CSEH KÁROLY: Versek 362
BARSI ERNŐ: „Szép fényes csillag mutatja a hazámat..." Emlékezés Nóvák Sándorra 363
FICSOR MIKLÓS: Versek 368
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Az ősi zene nyomában. Száz éve született Adnan Saygun 369
BOJTOR ISTVÁN: Sükös Pál, a lelkészíró 385
KOMÁROMY SÁNDOR: Kovács András Ferenc és 1 gyermekvers 391
NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT
MIZSER LAJOS: Közép Zemplén megyei magyar helynevek - 1864 395
KOVÁTS DÁNIEL: A sátoraljaújhelyi promontóriumok helynévi szótára 409
NYIRKOS ISTVÁN: A kiegészülés a magyar nyelvben 431
BALÁZS GÉZA: „A magyar nyelv elé mozdításáról..." 435
HALÁSZI ALADÁR: A szóból sem értünk mindig 443
NAGY LEVENTE: Új intézmény a nyelvművelés szolgálatában 449
TÜKRÖK ÉS TANÚK
VÁLYI PÁL utazási emlékeiből (184142) IV. (Közzéteszi Csorba Csaba) 451
KOVÁTS VIKTOR: Utazgatás Nyugat-Európában 1855-ben 475
KŐSZEGHY ELEMÉR: Elindulásom a művészi pályán 489
SZABÓ ZOLTÁN: Sárospatak szerepe a magyar nemzeti életben (1942) 501
KONCZ SÁNDOR: A nők lelkészi szolgálatáról (1979) 511
PATKAI RÓBERT: Magyarok Angliába n - 1956 előtt és után 521
BÉKY LÓRÁNT: A bűnbánó Báthory Erzsébet 527
SZÁMADÁS ÉS SZEMLE
NÉMETH TIBOR: Kazinczy örökösei 539
KUPÁN ÁRPÁD: Nagyvárad nevezetességei 541
KOMÁROMY SÁNDOR: 100 éve született Dsida Jenő 545
VÉGSŐNÉ FAZEKAS ARANKA: Rakovszky József emlékezete 546
FILEP ANTAL: Berecz József emléke és igazsága
ERDEI-SZABÓ ISTVÁN: Cseh Károly két kötetéről 550
BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: A Zempléni Múzsa eső hat éve 551
KOVÁCS ELEONÓRA - OLÁH TAMÁS: Andrássy-emlékkiállítás Betléren 554
Ü tiszteletbeli tagunk: Debreczeni Attila professzor
Épül a magyar nyelv kincsesháza 556
Új kiadványaink: Szemere Miklós, Bojtor István, Égerházy László, Dóczy Jenő könyve 558
Küldöttségünk Dél-Biharban 560
DANKÓ GÉZA: Kazinczy Ferenc évkönyvünk közleményeiben. Tematikus mutató 561
Tellinger István grafikái 34, 40, 56, 116, 230, 246, 268, 300, 324, 332, 340, 346, 353, 390, 394, 520
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem