A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kecel története és néprajza

Tartalom

Előszó - Laták Ede - Logaida József
Kecel a tájban (Bevezető helyett) - Bárth János7
Kecel története9
A történelem útját követő tanulmányok17
A keceli föld régmúltja17
A keceli határ régészeti emlékei - Biczó Piroska19
A középkori és a török kori Kecel - Vass Előd63
Kecel története és történeti néprajza a kései feudalizmus idején (1734-1848(77
Bártha János: Kecel, Dömötör, Bénegyháza és Polgárdi puszta élete a XVIII. század elején79
Újranépesedés, a Kecelre költözők származási helyei91
Népesség és társadalom117
Jobbágysorban (úrbéri, állami és egyházi kötelezettségek)131
Községi igazgatás és faluközösségi önigazgatás153
A parasztság termelőtevékenysége191
Ipari munka és szolgáltatás279
Kereskedő és vendéglátó tevékenység285
Az életmód néhány meghatározó elemének történeti-néprajzi képe297
Gazdasági és társadalmi viszonyok a polgári korban (1848-1945)327
Kocsis Gyula: Kecel gazdaság- és társadalomtörténete 1848-1918-ig329
Németh Gábor: Gazdasági és társadalmi változások 1920-tól 1945-ig385
Tematikus tanulmányok Kecel újkori történetéből421
Bárth János: Kecel településtörténetének alakulása423
Szabó Zoltán: Forradalmak, háborúk, mozalmak (1848-1920)435
Sz. Kőrösi Ilona: A népoktatás története455
Koszta Sándor: A gyógyítás hivatott munkásai495
Kecel néprajza
Termelés, fogyasztás, életmód507
Solymos Ede: A természeti környezet elemi kihasználásának emlékei509
Novák László: Állattartás521
Bellon Tibor: Földművelés549
Égető Melinda: Szőlőművelés, népi borászat573
Bodor Géza: Gyümölcstermesztés623
Juhász Antal: Iparosok és paraszti kézművesek specialisták667
Bárth János: A keceli tanyák695
Sztrinkó István: Építkezés, házberendezés753
Kisbán Eszter: Ételek, étkezés769
Gergely Katalin: Öltözködés, viselet793
Társadalom, hagyományvilág819
Őrsi Julianna: Kecel népe, mint közösség821
Fehér Zoltán: Néphit849
Szacsvai Éva: Az esztendő ünnepei873
Nagy Varga Vera: Az emberi élet fordulói897
Solymosné Göldner Márta: A gazdasági élethez kötődő szokások941
Szomjas-Schiffert György: Népdal, népzene951
Pálfy Gyula: Néptánc, táncélet1021
Kuczy Károly: A népnyelv sajátosságai1045
Iván László: Családnevek és ragadványnevek1061
Függelék
Bárth János: Kecel történetében fontosabb dokumentumai1071
Összeállított névlisták, kimutatások, A tanulmányírók tájékoztatása alapján rendszerezte és közreadta Bárth János1131
Bárth János - Iván László - Nagy Angéla: Kecel történetének kronológiája1133
XX. századi intézmények, szervezetek, vállalatok és vállalkozások kislexikona1143
Források
Levéltári jelzetek1169
Adatközlők1171
Irodalom1177
Tanulmányozott kéziratok1199
A kötet alkotói
Szerzők1201
Lektorok1201
Fényképzők, rajzolók1202
Szerkesztői utószó1203
Német nyelvű tájékoztató és tartalomjegyzék1213
Fényképek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem