820.602

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1998. január-március

A Magyar Tudományos Akadémia anyanyelvi bizottságának folyóirata - 122. évfolyam 1. szám

Tartalom

Nyelvművelés
Izsák Lajos: Rektori megnyitó 1
Gósy Mária: A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona 3
Banczerowski Janusz: A nyelvhasználat elvi és etikai dimenziói 15
Balázs Géza: A reklám a közszolgálati rádióban 20
Nemes Attila László: Társalgási divatkifejezések a benyomáskeltés szolgálatában 24
Kugler Nóra: írásban jelölt kiesés 35
Holczer József: Pósa bácsis, de: Pósa bácsi-szerű 43
Íróink nyelve
Szabó Zoltán: A posztmodern irodalom főbb stiláris sajátosságai 46
A nyelvtudomány műhelyéből
Hadrovics László: Gondolatok a strukturalista mondattanról 58
Fehértói Katalin: RATA és TILO 64
Kenesei István: A toldalékmorfémák meghatározásáról 67
N. Lőrincz Julianna: A szemantikai és képi szint egyenértékűsége Jeszenyin Ősz című versében és műfordításaiban 81
Fercsik Erzsébet: A családnevek és a keresztnevek együttes vizsgálata 85
Szó- és szólásmagyarázatok
Fábián Zsuzsa - Szabó Győző: A paparazzo nem 'rakétapapa' és a marcipán nem 'Szent Márk kenyere' 100
Kicsi Sándor András: Gebe után kavala 103
Szemle
Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band III. Register. (Ismerteti: Pusztai Ferenc) 104
Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai (Ismerteti: Bencédy József) 106
Nagy Enikő: romániai magyar nyelvű napi-, heti-, és havilapok nyelvművelő cikkeinek szemléje 109
A Nyelvőr hírei
Nyomárkay István: Kiss Lajos hetvenöt éves 120
Beszámoló a Magyar Nyelvi Bizottság 1997. évi munkájáról (Keszler Borbála) 121
A Nyelvőr postájából
Büky László: Kis magyar sztalinológia, avagy mire jó a helyesírás 124
Pásztor Emil: Apácai vagy Apáczai? 126
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1998. január-március Magyar Nyelvőr 1998. január-március Magyar Nyelvőr 1998. január-március

A borítón jelölés látható.

Állapot:
550 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba