808.979

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A metafora grammatikája és stilisztikája

Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által 1999. október 11-12-én rendezett konferencia előadásaiból

Fülszöveg

A metafora kérdései több mint kétezer éve foglalkoztatják az emberi gondolkodás és nyelv kutatóit. A metafora vizsgálata klasszikusan interdiszciplináris feladat: több tudományág képviselőinek együttműködését igényli.
A kötet tanulmányai azokon az előadásokon alapulnak, amelyek a Miskolci Egyetem magyar nyelvészeti tanszéke által rendezett, A metafora grammatikája és stilisztikája című kétnapos konferencián hangzottak el 1999 októberében.
Az egy híján 40 tanulmány többsége az alábbi három témakör valamelyikével foglalkozik: a metafora elméleti kérdései, a réteg- és csoportnyelvek metaforái, a 20. századi magyar szépirodalom metaforái. Az idén „múlt"-tá vált század irodalmából Ady, Krúdy, Móricz, Babits, Kosztolányi, Füst Milán, Németh László, József Attila, Weöres Sándor, Pilinszky János és Petri György metaforáit elemzi egy vagy több tanulmány, míg a régebbi magyar irodalmat Petőfi képviseli. A tudományszakok közül a stilisztika és a jelentéstan van túlsúlyban, de több... Tovább

Tartalom

Előszó 7
B. Gergely Piroska:
Beszélt nyelvi metaforák a régi erdélyi nyelvben 9
Békési Imre:
Kísérlet egy Ady-metafora ábrázolására 16
Benczik Vilmos:
A metafora mint az inopia korrekciója 22
Beney Zsuzsa:
Pilinszky metaforikus rendszerei 31
Bíró Ferenc:
A metafora szerepe a testi tulajdonságra utaló diáknevek alkotásában 34
Boda I. Károly - Porkoláb Judit:
Metaforák a kognitív nyelvészetben 45
Borbás Gabriella:
Igei metaforizáció - főnévi metaforizáció 57
Büky László:
A képi hasonlóságok hátteréről 62
Domonkosi Ágnes:
A képszerkezet jelentésviszonyai Baka István Tájkép fohásszal című versében 69
Farkas Edit:
Kísérlet Pilinszky János Introitusz című verse metaforaszerkezetének
kibontására 76
Gáspári László:
A stilisztika grammatikája 81
Gecső Tamás:
A generalizálás buktatói 86
Hajdú Mihály:
Metafora a személynevekben 92
Hangay Zoltán:
Érdekes metaforák a szójelentések körében 96
Heltainé Nagy Erzsébet:
írói vélekedések a metafora stilisztikájáról 100
Horváth Katalin:
Metafora - metoními a 108
Horváth Mária:
A Soklevelű boglárkától a Zsivajgó természetig 114
Horváth Rajmund:
A metafora grammatikája 119
Kabán Annamária:
Metaforák a tudományos nyelvben 126
Kegyesné Szekeres Erika:
Metaforahasználat a szaknyelvekben 131
Kemény Gábor:
A pillangó, a rózsa meg a kis fazék: a nyelvi kép mint szövegszervező tényező
a 20. század első felének magyar szépprózájában 140
Kiss Antal:
Metafora és műfordítás 153
Kiss Gábor:
Az „átvitt" minősítésű frazeológiai egységek A magyar nyelv értelmező szótárában 158
Kocsány Piroska:
A kognitív metafora és metonímia kihívása: régi-új kérdések a retorikában 170
Kornyáné Szoboszlay Ágnes:
Vizsgálódások Németh László metaforái körül 175
Ladányi Mária:
Metaforizáció és szóképzés 181
Mózes Huba:
Az álarc mint metafora a verstanban 188
Nagy L. János:
Weöres néhány metaforájáról 192
Pethő József:
Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése 197
Petrőczi Éva:
A magyar puritanizmus metaforakészletéből 203
Sipos Lászlóné:
Metaforák József Attila szonettjeiben 210
Sipos Mária:
A metafora sajátosságai az osztják hősénekekben 229
Spannraft Marcellina:
Lélekmetaforák - kognitív szemantikai megközelítésben 244
Szabó Zoltán:
Metaforák stílustörténeti megközelítésben 253
Szigeti Csaba:
A metafora és a mellébeszélés stilisztikája Petri Györgynél 262
Szigeti Jenő:
A bibliai parabolák grammatikája 268
Szikszainé Nagy Irma:
A diákszleng metaforái az „elégtelen"-re 273
Szőke György:
József Attila „metaforái" 281
Tuba Márta:
A szerelem kognitív metaforái a magyar népdalokban
és Petőfi Sándor verseiben 284
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem