Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei

20. kötet

Tartalom

Ajtai Miklósné: Tájékoztató az Országos Munkaegészségügyi Intézet kémiai osztályának analitikai munkásságáról263
Almási Elemér: Tájékoztató Fodor Lajos kandidátusi értekezésének védési vitájáról277
Árkosi Klára: lásd Ibrányiné
Bácskay Gyula - P. Nagy Sándor: Beszámoló a varsói korróziós konferenciáról409
Belcher R.: Újabb eredmények a neo-klasszikus analitikai kémiában231
Berecz Endre: Hozzászólás218
Blickle Tibor: Beszámoló kínai tanulmányutamról77
Burger Kálmán: Tájékoztató Nikolics Károly kandidátusi értekezésének védési vitájáról473
Csákvári Béla - Halmos Teréz - Török Ferenc: Beszámoló a drezdai sziliciumkémiai szimpóziumról410
Csűrös Zoltán - Heidt János: Beszámoló a makromolekulák kémiájával és technológiájával foglalkozó lipcsei kongresszusról469
Dabrónaki Gyula: Hozzászólás173
Deák Gyula: Tájékoztató Kisfaludy Lajos kandidátusi értekezésének védési vitájáról279
Egyes János: lásd Ötvös László
Erdey-Grúz Tibor: Az Osztályvezetőség beszámolója137
Erdey-Grúz Tibor: Válasz a hozzászólásokra196
Erdey-Grúz Tibor: Zárószava222
Farsang György: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról413
Fáy Gyula: Az égéselmélet matematikai és fizikai módszereiről41
Fáy Gyula: Az égéselmélet matematikai és fizikai modelljeiről61
Fodor Gábor: A tropánalkaloidok térkémiája, szintézise és biogenezise terén 1955 óta folyt kutatások337
Fodor Gábor: Beszámoló a szocialista országok tudományos akadémiái által létrehozott "A nukleinsavak kémiája és biokémiája" bizottság első prágai konferenciájáról471
Fodor Gáborné Varga Éva: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról83
Fodor György: Hozzászólás175
Földes Péter: Tájékoztató Almásy Gedeon kandidátusi értekezésének védéséről127
Földes Péter: Tájékoztató László Antal doktori disszertációjának védéséről428
Földes Péter: Tájékoztató László Antal doktori disszertációjának védéséről428
Földváriné Vogl Mária: A Magyar Állami Földtani Intézet analitikai kémiai munkássága121
Freund Mihály: Beszámoló a National Research Centre kairói intézetében végzett munkásságomról268
Furka Árpád: Beszámoló romániai tanulmányutamról414
Gara Miklós: Tájékoztató Geleji Frigyes aspiráns kandidátusi disszertációjának védéséről131
Gegus Ernő: Vizsgálatok nemvezető anyagok oldatos színképelemzése körében315
Gömöry Pál: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról416
Grusevenko I. A.: Lásd Iszaguljanc V. I.
Gyarmati István - Sándor János: Elektrokémiai transzportfolyamatok termodinamikája. Elektrokinetikus jelenségek375
Halmos Teréz: Lásd Csákvári Béla
Heidt János: Lásd Csűrös zoltán
Ibrányiné Árkosi Klára: Beszámoló párizsi tanulmányutamról272
Iszaguljanc V. I. - Tiskova V. N. - Grusevenko I. A.: Poliglikoléter típusú szintetikus kenőolajok előállítása33
Kajtár Márton: Vitális jelentőségű szénvegyületek keletkezésének lehetősége a Földön az élet megjelenése előtt1
Koczor István: Hozzászólás177
Korach Mór: Hozzászólás280
Korányi György: Hozzászólás178
Kovács Ödön: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról89
Könyvbírálat479
Kőrös Endre: Beszámoló az Egyesült Királyságban tett tanulmányutamról93
Lászity Radomir: Reológiai vizsgálati módszerek alkalmazása az élelmiszeranalitikában és az élelmiszerminősítésben305
Lempert Károly: Tájékoztató Vinkler Elemér kandidátus doktori értekezésének védéséről474
Lengyel Sándor: Hozzászólás222
Lengyel Tamás: Az ioncsere és a szelektív adszorpció mechanizmusának vizsgálata az alkalmazott fizikai kémia szemszögéből (Összefoglaló értekezés)241
Matolcsy Kálmán: Hozzászólás213
Nagy Ferenc: Hozzászólás215
P. Nagy Sándor: Lásd Bácskay Gyula
Ötvös László - Egyed János: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutunkról99
Petró József: Beszámoló a rostocki Katalízis Szimpóziumáról101
Petró József: Tájékoztató Kalló Dénes kandidátusi értekezésének védési vitájáról287
Pillich Lajos: Hozzászólás185
Polinszky Károly: Hozzászólás210
Purman Jenő: Hozzászólás188
Putirszkaja G. V.: Beszámoló a II. Miller Konferenciáról421
Remportné Horváth Zsuzsa: A hipobromittal oxidált cellulóz, oxicellulóz alkalmazása az analitikai kémiában327
Rigó János: Beszámoló a berlini Néptáplálkozástani Szimpóziumról103
Sándor János: Lásd Gyarmati István
Schay Géza: Hozzászólás323
Siklós Pál: tájékoztató Lőrinc Imre kandidátusi disszertációjának védéséről423
Szabó Zoltán: A kémiai folyamatok mechanizmusának és a vegyipar műveletek törvényszerűségeinek problematikája az országos távlati kutatási terv szempontjából199
Szántay Csaba: Tájékoztató Kriston Pál kandidátusi értekezésének védési vitájáról292
Szántay Csaba: Hozzászólás191
Szántó István: Hozzászólás191
Telegdy Kováts László: Beszámoló a londoni Élelmiszertudományi Kongresszusról és a bordeauxi Élelmiszeranalitikai Szimpóziumról107
Telegdy Kováts László: Beszámoló a Potsdam-Rehbrücke-i jubiláris Élelmiszertudományi Kollokviumról113
Tiskova V. N.: Lásd Iszaguljanc V. I.
Török Ferenc: Lásd Csákvári Béla
Török Gábor: Hozzászólás193
Turcsányi Béla: Beszámoló romániai tanulmányutamról115
Uresch Ferenc: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról117
Varga Éva: Lásd Fodor Gáborné
Vogl Mária: Lásd Földváriné
Zimmer Károly: Tájékoztató Buzás Lajosné kandidátusi értekezésének védési vitájáról296
Zsadon Béla: Tájékoztató Fehér Ödön kandidátusi értekezésének védési vitájáról300
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem