A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei

19. kötet

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei
Kötetszám: 19
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az oldalak enyhén elszineződtek.

Tartalom

Bakos Miklós: A kontakt katalitikus reaktorok elméletének fejlődése és jelenlegi állása147
Baticz Sándor: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról83
Bech Mihály: Beszámoló koppenhágai tanulmányutamról és a stockholmi 7. Nemzetközi Koordinációs Kémiai Konferenciáról87
Bech Mihály: A hazai komplexkémiai kutatások újabb eredményei 181
Bellomo A.:
D'Amore G.:
Klug Ottó: Az oszcillometria alapjai, I. A készülékek alapelvein. II. A cellák és a leolvasási görbék (Összefoglaló értekezés)57
Bellomo A.:
D'Amore G.:
Klug Ottó: Oszcillometria, III. Koncentrációgörbék és értelmezésük (Összefoglaló értekezés)211
Bellomo A.
D'Amore G.:
Klug Ottó: Oszcillometria, IV. Közömbös elektrolit hatása. Oszcillométerek (Összefoglaló értekezés)231
Bérces Tibor:
Szabó Zoltán: A homogén gázreakciók kinetikájának néhány alapvető sajátossága, IIII. Az aktiválási energia számításának új módszere303
Blickle Tibor: Beszámoló a Vegyészmérnöki Tudományok Európai Szövetségének III. (londoni) Kongresszusáról91
Császár József: Négyes és hatos koordinációjú nikkel(II)komplexek elnyelési színképéről (Összefoglaló értekezés)25
Dobó Pál: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról251
Erdey László: Beszámoló a III. Össz-szövetségi Termográfiai Értekezletről355
Farkas Lóránd: A természetben előfordulóizoflavonok és glükozidjaik (Összefoglaló értekezés)213
Fodor Gábor és munkatársai: Beszámoló a prágai Természetes Szerves Anyag Szimpóziumról95
Fodor Gábor:
Mohácsi Tivadar:
Tomasz Jenő: A nukleotid kémia mai állása163
Fodor Gábor: Beszámoló a Chemische Gesellschaft in der D. D. R. 1962. évi tudományos kongresszusról357
Fodor Gáborné: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányomról239
Freud Mihály: Beszámoló a bécsi kőolajkonferenciáról105
Freud Mihály: Beszámoló a Deutsche Gesellschaft für Mineralölwissenschaft und Kohlechemie kalsruhei ülésszakáról253
Gara Miklós: Tájékoztató Geleji Frigyes aspiráns kandidátusi disszertációjának védéséről527
Géczy István: Makromolekulák adszorpciója (Összefoglaló értekezés)335
Gyarmati István:
Schay Géza: Elekrtokémiai transzportfolyamatok termodinamikája, I. Alapegyenletek (Összefoglaló értekezés)459
Hegedűs András: Modern káprázásmentes, izzóvolfrámszálas fényforrások. Előállításuk és tulajdonságaik (Összefoglaló értekezés)191
Henszelmann Frigyes: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról363
Imre Lajos:
Fábry Gyula:
Dézsi István: Radioaktív abszolút mérések atommag-kémiai jelentősége, I. A Pb-210RaD nuklid bomlási félidejének meghatározása1
Kende Imre: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról257
Kliment Györgyné: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról107
Knapp Oszkár: Beszámoló az üveg szerkezetére vonatkozó újabb ismereteinkről259
Könyvbírálat289
Ladik János: Beszámoló Külföldi tanulmányutamról267
Ladik János: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról477
László Antal: Beszámoló a Vegyészmérnöki Tudományok Európai Szövetségének III. (londoni) kongresszusáról373
László Antal:
Németh András: Beszámoló az Ithaca-i IX. Nemzetközi Égéstudományi Szimpóziumról377
Lengyel Béla: Az elektromosság transzportjáról szervetlen üvegekben (Székfoglaló előadás)445
Mészáros Miomir: Beszámoló a quedlinburgi III. Fehérjeanalitikai Szimpóziumról479
Moldvai Rezsőné: Beszámoló leningrádi tanulmányutamról121
Moldvai Rezsőné: Beszámoló az Építőanyagipari Központi Kutató Intézetben folyó szilikátkémiai vizsgálatokról137
Nánási Pálnné: Beszámoló olaszországi tanulmányutamról271
Nagy Ferenc: Folyadékfázisú katalitikus hidrogénezési vizsgálatok403
Palágyi Tivadar: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról387
Polinszky Károly:
Kliment Györgyné:
Baumann Miklós: Beszámoló a brno-i CHISA Kongresszusról273
Schay Géza: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban, Franciaországban és a Német Szövetségi Köztársaságban tett utamról127
Szabó Zoltán: A homogén gázreakciók kinetikájának néhány alapvető sajátossága, I. A reakcióképesség fogalma és az átmeneti komplex felépülésének problémája291
Szabó Zoltán: A homogén gázreakciók kinetikájának néhány alapvető sajátossága, II. A homogén gázreakciók osztályozásának problémája299
Szabolcs József: Beszámoló csheszlovákiai tanulmányutamról389
Székely Tamás: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról277
Tüdős Ferenc:
Berezsnyich Tamara:
Heidt János:
Simándi Lászlóné:
Turcsányi Béla: Beszámoló a polimerek kémiai átalakításával foglalkozó szmolenicei konferenciáról279
Tüdős Ferencné: Beszámoló csheszlovákiai tanulmányutamról283
Ubrankovics István: Beszámoló a bordeauxi nemzetközi ipari kémiai kongresszusról135
Vajda Miklós: Beszámoló a jénai polarográfiai szimpoziumról287
Vámos Endre: Beszámoló az 1962. áprilisi budapesti Kőolajkonferenciáról143
Várhegyi Lőrinc: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról391
Wolfram Ervin: A kolloidkémiai kutatások néhány új irányáról321
Zimmer Károly: Beszámoló olaszországi tanulmányutamról393
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem