A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 20. kötet 1-4. szám/21. kötet 1-4. szám

20. kötet 1-4. szám/21. kötet 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei
Kötetszám: 20-21
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

20. kötet
Ajtai Miklósné: Tájékoztató az Országos Munkaegészségügyi Intézet kémiai osztályának analitikai munkásságáról263
Almási Elemér: Tájékoztató Fodor Lajos kandidátusi értekezésének védési vitájáról277
Árkosi Klára: lásd Ibrányiné
Bácskay Gyula - P. Nagy Sándor: Beszámoló a varsói korróziós konferenciáról409
Belcher R.: Újabb eredmények a neo-klasszikus analitikai kémiában231
Berecz Endre: Hozzászólás218
Blickle Tibor: Beszámoló kínai tanulmányutamról77
Burger Kálmán: Tájékoztató Nikolics Károly kandidátusi értekezésének védési vitájáról473
Csákvári Béla - Halmos Teréz - Török Ferenc: Beszámoló a drezdai sziliciumkémiai szimpóziumról410
Csűrös Zoltán - Heidt János: Beszámoló a makromolekulák kémiájával és technológiájával foglalkozó lipcsei kongresszusról469
Dabrónaki Gyula: Hozzászólás173
Deák Gyula: Tájékoztató Kisfaludy Lajos kandidátusi értekezésének védési vitájáról279
Egyes János: lásd Ötvös László
Erdey-Grúz Tibor: Az Osztályvezetőség beszámolója137
Erdey-Grúz Tibor: Válasz a hozzászólásokra196
Erdey-Grúz Tibor: Zárószava222
Farsang György: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról413
Fáy Gyula: Az égéselmélet matematikai és fizikai módszereiről41
Fáy Gyula: Az égéselmélet matematikai és fizikai modelljeiről61
Fodor Gábor: A tropánalkaloidok térkémiája, szintézise és biogenezise terén 1955 óta folyt kutatások337
Fodor Gábor: Beszámoló a szocialista országok tudományos akadémiái által létrehozott "A nukleinsavak kémiája és biokémiája" bizottság első prágai konferenciájáról471
Fodor Gáborné Varga Éva: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról83
Fodor György: Hozzászólás175
Földes Péter: Tájékoztató Almásy Gedeon kandidátusi értekezésének védéséről127
Földes Péter: Tájékoztató László Antal doktori disszertációjának védéséről428
Földváriné Vogl Mária: A Magyar Állami Földtani Intézet analitikai kémiai munkássága121
Freund Mihály: Beszámoló a National Research Centre kairói intézetében végzett munkásságomról268
Furka Árpád: Beszámoló romániai tanulmányutamról414
Gara Miklós: Tájékoztató Geleji Frigyes aspiráns kandidátusi disszertációjának védéséről131
Gegus Ernő: Vizsgálatok nemvezető anyagok oldatos színképelemzése körében315
Gömöry Pál: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról416
Grusevenko I. A.: Lásd Iszaguljanc V. I.
Gyarmati István - Sándor János: Elektrokémiai transzportfolyamatok termodinamikája. Elektrokinetikus jelenségek375
Halmos Teréz: Lásd Csákvári Béla
Heidt János: Lásd Csűrös Zoltán
Ibrányiné Árkosi Klára: Beszámoló párizsi tanulmányutamról272
Iszaguljanc V. I. - Tiskova V. N. - Grusevenko I. A.: Poliglikoléter típusú szintetikus kenőolajok előállítása33
Kajtár Márton: Vitális jelentőségű szénvegyületek keletkezésének lehetősége a Földön az élet megjelenése előtt1
Koczor István: Hozzászólás177
Korach Mór: Hozzászólás280
Korányi György: Hozzászólás178
Kovács Ödön: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról89
Könyvbírálat479
Kőrös Endre: Beszámoló az Egyesült Királyságban tett tanulmányutamról93
Lászity Radomir: Reológiai vizsgálati módszerek alkalmazása az élelmiszeranalitikában és az élelmiszerminősítésben305
Lempert Károly: Tájékoztató Vinkler Elemér kandidátus doktori értekezésének védéséről474
Lengyel Sándor: Hozzászólás222
Lengyel Tamás: Az ioncsere és a szelektív adszorpció mechanizmusának vizsgálata az alkalmazott fizikai kémia szemszögéből (Összefoglaló értekezés)241
Matolcsy Kálmán: Hozzászólás213
Nagy Ferenc: Hozzászólás215
P. Nagy Sándor: Lásd Bácskay Gyula
Ötvös László - Egyed János: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutunkról99
Petró József: Beszámoló a rostocki Katalízis Szimpóziumáról101
Petró József: Tájékoztató Kalló Dénes kandidátusi értekezésének védési vitájáról287
Pillich Lajos: Hozzászólás185
Polinszky Károly: Hozzászólás210
Purman Jenő: Hozzászólás188
Putirszkaja G. V.: Beszámoló a II. Miller Konferenciáról421
Remportné Horváth Zsuzsa: A hipobromittal oxidált cellulóz, oxicellulóz alkalmazása az analitikai kémiában327
Rigó János: Beszámoló a berlini Néptáplálkozástani Szimpóziumról103
Sándor János: Lásd Gyarmati István
Schay Géza: Hozzászólás323
Siklós Pál: Tájékoztató Lőrinc Imre kandidátusi disszertációjának védéséről423
Szabó Zoltán: A kémiai folyamatok mechanizmusának és a vegyipar műveletek törvényszerűségeinek problematikája az országos távlati kutatási terv szempontjából199
Szántay Csaba: Tájékoztató Kriston Pál kandidátusi értekezésének védési vitájáról292
Szántay Csaba: Hozzászólás191
Szántó István: Hozzászólás191
Telegdy Kováts László: Beszámoló a londoni Élelmiszertudományi Kongresszusról és a bordeauxi Élelmiszeranalitikai Szimpóziumról107
Telegdy Kováts László: Beszámoló a Potsdam-Rehbrücke-i jubiláris Élelmiszertudományi Kollokviumról113
Tiskova V. N.: Lásd Iszaguljanc V. I.
Török Ferenc: Lásd Csákvári Béla
Török Gábor: Hozzászólás193
Turcsányi Béla: Beszámoló romániai tanulmányutamról115
Uresch Ferenc: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról117
Varga Éva: Lásd Fodor Gáborné
Vogl Mária: Lásd Földváriné
Zimmer Károly: Tájékoztató Buzás Lajosné kandidátusi értekezésének védési vitájáról296
Zsadon Béla: Tájékoztató Fehér Ödön kandidátusi értekezésének védési vitájáról300
21. kötet
Bazant V.: A Csehszlovák Tudományos Akadémia Műszaki Kémiai Elméleti Alapkutatások Intézetének tematikája, szervezete és tudományos eredményei135
Burger Kálmán: Az interhalogén vegyületek kémiai reakciókról (Összefoglaló értekezés)313
Burger Kálmán: Az interhalogén mérőoldatok analitikai alkalmazásáról (Összefoglaló értekezés)401
Burger Kálmán: Tájékoztató Svehla Gyula Kandidátusi értekezésének védési vitájáról343
Déri Márta: A kerámiai dielektrikum- és félvezetőkutatás helyzete (Összefoglaló értekezés)431
Dutka Ferenc: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról465
Fehér Ödön: Tájékoztató Sipos György kandidátusi értekezésének védési vitájáról345
Freund Mihály: Elnöki megnyitó145
Freund Mihály: Újabb olefingyártási eljárások160
Freund Mihály - Vajta László - Gráf László - Szepesy László: Magyarországi földgáz-előfordulásai és petrolkémiai felhasználásuk19
Gál Dezső: Beszámoló kanadai tanulmányutamról455
Gráf László: Hazai szén-dioxidos földgázok összetétele és dúsítása kondenziációval és desztillációval, hasznosításuk szempontjából11
Haissinsky M.: Megjegyzések Szabó Zoltán és Lakatos Béla kritikai hozzászólásához a cisz- és transzuranidák kérdésében187
Hajdú Ferenc: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról121
Inczédy János: Tájékoztató Hodány László kandidátusi értekezésének védéséről131
Inczédy János: A kromatográfiás és ioncserés analitikai módszerek helyzete világviszonylatban és hazánkban385
Kalló Dénes: Tájékoztató Markó László kandidátusi értekezésének védéséről245
Kalló Dénes: Tájékoztató Simon Artur kandidátusi értekezésének védéséről247
Kováts Gábor: A kőolajfeldolgozás és a petrolkémia kapcsolata, különös tekintettel a Német Szövetségi Köztársaság vegyiparára146
Könyvbírálat251
A Kőolaj-, Gáz- és Széntechnológiai Bizottság ankétja a hazai szén-dioxid tartalmú földgázok hasznosításáról (T. P.)1
A Kőolaj-, Gáz- és Széntechnológiai Bizottság ankétja a telítetlen szénhidrogén előállításáról145
Landa S.: A szénhidrogénipar helyzete és fejlődése Csehszlovákiában253
László Antal: Látogatás a mühlheimi Max-Planck Instiut für Kohlenforschungban184
Lásztity Radomir: Tájékoztató Demeczky Mihály kandidátusi értekezésének védési vitájáról347
Lengyel Sándor: Beszámoló a Comité International de Thermodynamique et Cinématique Electrochimique 14. moszkvai konferenciájáról339
Lengyel Tamás: Tájékoztató Gál Dezső doktori értekezésének védési vitájáról348
Lőrinc Imre: Hazai szénsavas földgázelőfordulások gazdasági jelentősége3
Márta Ferenc: Tájékoztató Beck Mihály doktori értekezésének védési vitájáról471
Mázor László: A szerves kémiai analízis helyzete hazánkban és külföldön375
Nagy G. Ágnes - Berei Klára: A 18F izotóp előállítása és alkalmazási lehetősége (Összefoglaló értekezés)299
Náray-Szabó István: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról123
Németh András: A petrolkémiai alapú acetilén és acetilén-etilén együttes előállításának fejlődése176
Nyeste László: Tájékoztató Simek Ferenc kandidátusi értekezésének védési vitájáról350
Pallai Iván: Kontakt katalitikus reaktorok tervezése. Ammóniaszintézis konverterek vegyészmérnöki számításának kérdései357
Petró József: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról341
Putirszkaja G. V. - Matus Lajosné: Beszámoló jugoszláviai tanulmányutunkról460
Róder Magda: Tájékoztató Dobó János kandidátusi értekezésének védési vitájáról469
Simon Pál: Tájékoztató Steingaszner Pál kandidátusi értekezésének védési vitájáról474
Szabolcsi Lászlóné - Dévényi Tibor: Az elsődleges szerkezetkutatás irányai a fehérjebiokémiában (Összefoglaló értekezés)89
Szén-dioxid tartalmú hazai földgázok hasznosításáról rendezett ankét1
Szepesy László: Telítetlen szénhidrogének előállítása csőkemencés pirolízissel153
Szepesy László: Tiszta etilén és propilén kinyerése170
Szepesy László - Illés Vencel - Csikós Rezső: Vizsgálatok a szénsavgáz szennyezéseinek eltávolítására19
Szlatkovzsky László - Szilágyi Antal: A földgázok szén-dioxid tartalmának csökkentése termikus konvertálás útján13
T. P.: A Kőolaj-, Gáz- és Széntechnológiai Bizottság ankétja a hazai szén-dioxid tartalmú földgázok hasznosításáról1
Telítetlen szénhidrogének előállításáról rendezett ankét145
Tétényi Pál: A katalizátorkiválasztás módszeréről33
Tétényi Pál: Különböző módon készített nikkelkatalizátorok adszorpciós és katalikus tulajdonságai259
Török Tibor: Beszámoló a GTE Anyagvizsgáló Szakosztály Színképelemző Szakbizottságának 19 éves működéséről124
Tüdős Ferenc: A gyökös polimerizáció kinetikájának tárgyalása a forró gyök hipotézis alapján, (Összefoglaló értekezés) I. rész49
II. rész191
Varsányi György: A molekulaspektroszkópia nemzetközi helyzete277
Varsányi György: Beszámoló a belgrádi XI. Nemzetközi Spektroszkópiai Kollokviumról342
Zimmer Károly: Beszámoló a görlitzi emissziós spektroszkópiai konferenciáról127
Zimmer Károly: Beszámoló a szomolányi spektroszkópiai konferenciáról241
Zsadon Béla: Tájékoztató Tömösközi István kandidátusi értekezésének védési vitájáról353
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem