A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szemiotikai szövegtan IV.

A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (I)

Tartalom

Előszó5
Tanulmányok7
Terestyéni Tamás: Szövegelméleti tézisek7
Szabó Zoltán: A szöveg történetisége34
Kiefer Ferenc: A szöveg időszerkezetéről40
Marcello La Matina: Költői szövegek interpretálása: filozófia, strukturalizmus, szemiotika56
Petőfi S. János: A költészet grammatikájától a költészet szemiotikai textológiájáig93
Bacsi János: Ó! Ió! Ció! Áció! Káció! Kommunikáció!98
Albert Sándor: Megjegyzések az ekvivalenciáról egy metafora fordításának ürügyén115
Áttekintések, recenziók125
B. Fejes Katalin: Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása. (Szövegvizsgálat 3-5. osztályban.) (V. Raisz Rózsa)125
Vígh Árpád: Retorika és történelem (Gáspári László)128
Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája (Honffy Pál)134
Helikon - Az olasz irodalomtudomány napjainkban (Varga Emőke)138
Pléh Csaba: A történetszerkezet és az emlékezeti sémák (Balogh Tibor)147
Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás (Cs. Jónás Erzsébet)150
Szabó G. Zoltán - Szörényi László: Kis magyar retorika (Danyi Magdolna)154
Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogamzásaiban (V. Raisz Rózsa)157
Török Gábor: Pontok és kérdőjelek az általános stíluselméletben (Szathmári István)160
Hernádi Sándor: Az olvasás bűvészete (Benkes Zsuzsa)166
Kenneth Koch: Desideri, sogni, bugie. Un poeta insegna a scrivere poesia ai bambini. (Terry Olivi)168
Kaspar H. Spinner: Umgang mit Lyrik in der Sekunderstufe I. (Petőfi S. János)172
Bibliográfiák, repertóriumok. Szerkeszti: Vass László177
Bibliográfiák bibliográfiája177
Speciális bibliográfiák184
Folyóiratok, periodikák, sorozatok187
Speciális repertóriumok216
Miscellanea219
Rövid beszámoló a Multimediális Textológiai Műhely első konferenciájáról (Farkas Edit)219
Tárgymutató: Összeállította: Horváth Szélpál Mária221
Névmutató: Összeállította: Horváth Szélpál Mária225
A kötet munkatársai229
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szemiotikai szövegtan IV. Szemiotikai szövegtan IV. Szemiotikai szövegtan IV.

A borító enyhén kopott.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba