A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A káderképzés pedagógiája

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

A szerkesztő előszava5
A káderképzés politikai és pedagógiai feladatai11
Szatmári Miklós: A káderképzés célja és rendszer 13
A pártoktatás szerepe és feladata15
A pártoktatás politikai, mozgalmi jellege17
A káderképzés feladata és rendszere24
Földi Pál: A politikai nevelés ideológiai, világnézeti tartalma29
Politikai nevelés - politikai tudatosság29
A politikai nevelés és a szocialista életmód31
Világnézeti nevelés a politikai oktatásban35
Nuber István: Pedagógiai tevékenység éa káderképzésben 38
A pedagógia tevékenység helyzete38
A pártoktatás nevelési célja, elvei41
A pártoktatás didaktikai kérdései42
A káderképzés személyi tényezői45
Csoma Gyula: A felnőtt személyiség pszichológiája47
Személyiség és felnőtt személyiség48
Fejlődés és tanulás55
A felnőtt személyiség fejlődése57
A személyiség politikai "oldala": a politikai személyiség60
A politikai személyiség általános tulajdonságai65
Pék András: A káderképzés hallgatói mint politikai személyiségek66
A hallgatók társadalmi szerepei66
Az állampolgár társadalmi szerepe67
A társadalom dolgozójának szerepe68
Aktív részvétel az eszmei-politikai életben69
A kulturális javak befogadójának és létrehozójának szerepe70
A fogyasztói szerep71
A szervezett közösség tagjának szerepe72
A családi szerep72
Salamon Zoltán: Tanulóközösségek a pártoktatásban 74
A csoport és a közösség társadalmi jelentősége75
Mi a csoport76
A személyiség a csoportban78
Vezetés a csoportban80
Csoport és közösség81
Beszteri Béla: A propagandisták módszertani képzésének, továbbképzésének rendszere86
A képzés és továbbképzés szükségessége86
A tartalmi és módszertani felkészítés egysége88
A propagandisták képzése91
A továbbképzés94
A politikai oktatás folyamata101
Csoma Gyula: A felnőttek tanulása 103
A felnőttkori tanulás általános sajátosságai104
A felnőttkori tanulás motívumai106
A tapasztalatok110
Praktikus és elméleti gondolkodás114
A felnőttkori emlékezet és a felnőttek tanulása118
Tanulási szokások123
Báthory Zoltán: A tanulás irányítása126
Az oktatási folyamat rendszerszemlélete126
Az oktatási folyamat tervezése és szervezése151
A tanítás és a tanulás szervezeti formái160
Zrinszky László: A tanítás-tanulás módszerei és eszközei 167
A módszer fogalma és rokonfogalmai182
Nyomtatott információhordozók a tanítás-tanulás folyamatában198
Az előadás215
Megbeszélő módszerek235
Az önálló tanulás irányítása251
Wacha Imre: A propagandista szava251
Munkaeszközünk: a nyelv, a beszéd252
A tudás megszerzésének és átadásának nyelvi gondjai254
A kommunikáció (gondolatcsere) alapproblémája256
Az írásos és élőszóbeli kommunikáció különbségei257
Az írásos kommunikáció jellemzői259
A felolvasás260
Az élőszóbeli kommunikáció jellemzői262
A kommunikációs viszonyok alapformái264
A kommunikáció viszony szerepe268
A befogadó kommunikáicós gondjai270
Mit tegyen a beszélő272
Gyakorlati példák277
További feladatok279
Póbis István: Oktatási eszközök tervezése és kivitelezése279
Az eszköztervezés fázisai280
Vizuális eszközök286
Auditív eszközök288
Audiovizuális eszközök294
Báthory Zoltán: A tanítási-tanulási folyamat ellenőrzése és értékelése294
Terminológiai kérdések298
A pedagógia értékelés funkciói301
Módszerek303
Metodikai alapelvek305
Az adatok értékelésének fő irányai309
Szakmódszertani kérdések311
Kőmíves Imréné: A szakmódszertanok helye, szerepe 316
A dialektikus és történelmi materializmus oktatásának néhány módszertani kérdése316
A filozófiaoktatás célja319
Tematikai kérdések323
Módszertani elvek330
Terminológiai kérdések331
Szemléletfejlesztési, nevelési feladatok340
Luca Márta: A politikai gazdaságtan és a gazdaságpolitika oktatása340
A gazdasági kérdések oktatásának célkitűzései342
A történetiség eve344
Az oktatott anyag stabilitása és változékonysága347
Az antimarxista nézetek elleni harc347
Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata349
Az eltérő állaáspontok megvitatásának szerepe353
A gazdasági kérdések oktatásának nevelő hatása356
Szabolcs Ottó: A nemzetközi és a magyar munkásmozgalom oktatásának néhány pedagógiai kérdése360
A munkásmozgalom története és a köztörténet360
A munkásmozgalom története megismerésének módozatai364
A munkásmozgalom-történet tanításának módszerei és eszközei365
A munkásmozgalom-történet tanításának néhány sajátossága371
Függelék373
Válogatott irodalom375
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A káderképzés pedagógiája A káderképzés pedagógiája A káderképzés pedagógiája A káderképzés pedagógiája A káderképzés pedagógiája A káderképzés pedagógiája

A borító enyhén kopott, töredezett. Néhány lapon bejegyzések, aláhúzások láthatók.

Állapot:
1.150 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba